Burada yer alan kaynaklar okuma-anlama, çeviri ve kelime becerilerinizi geliştirmeniz için Remzi Hoca tarafından hazırlanmıştır. 1 adet İngilizce metin, bu metinlerde geçen kelimeleri Türkçe karşılıkları ve metnin tamamının çevirisinden oluşmaktadır.

Okuma kaynağı olarak seçilen konular YDS, LYS gibi sınavlarda sıkça karşılaşılan konulardan seçilmektedir. Alan ayrımı yapmadan metni okuyunuz ve çeviriniz. Metinde geçen ve Türkçe karşılıkları verilen kelimeleri öğreniniz. Bu kaynak serisi birikime dayalıdır. Bundan sonra gelen seviyedeki kaynakları da takip ederek birikiminizi artırabilirsiniz.