Bu liste YDS, LYS ve TOEFL gibi İngilizce sınavlarda çok karşılaşılan ve önemli olan kelimeleri içermektedir.

Hangi kelimeler seçilmiştir?
Listeler, Remzi Hoca’ nın yüzlerce sınav sorusu ve akademik metinleri taramasının ardından kelimelerin önem derecesine göre seçilmesi ile elde edilmiştir.

Bu listelerin farkı nedir?
Bu listeyi diğer listelerden ayıran temel özellik ise, verilen Türkçe karşılıkların rastgele değil akademik düzeyde karşılaşılan anlamlardan oluşmasıdır.

Listeler neden harf sırasına göre değil?
Kelime listelerimiz, öğrenmeyi güçleştirdiği için alfabetik sıra ile verilmemektedir.