1. Baş yaralanmalarında kulak veya burundan kan gelmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mikropların sebep olduğu hastalık
b) Tansiyonun düşmesi
c) Yaralının şoka girmesi
d) Beyinde hasar sonucu olan kanama

2. Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez
b) Kazazedenin kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenir
c) Kazazede sırt üstü yatırılır, ayakları yukarı kaldırılır
d) Kazazede oturtulur, kulağına pamuk tıkanır

3. Baş bölgesi yaralanmalarında kazazedenin vücut sıcaklığı nasıl tutulmalıdır?

a) Soğuk
b) Sıcak
c) Aralıklarla önce soğuk, sonra sıcak
d) Aralıklarla önce sıcak, sonra soğuk

4. Baş yaralanması sebebiyle bayıldıktan bir süre sonra kendine gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Hemen normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir
b) Bir süre dinlendikten sonra faaliyetine izin verilir
c) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir
d) En az altı saat süre ile hekim kontrolünde tutulur

5. Öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelmesi aşağıdakilerden hangi yaralanma belirtilerindendir?

a) Kafa
b) Akciğer
c) Kapalı karın
d) Açık karın

6. Bir darbe sonucu kafadan yara almış kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Soluk yolu açık tutularak sevk edilir
b) Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur
c) Yarası sarılarak faaliyetlerine devam sağlanır
d) Yaralı bölgeye sıcak pansuman uygulanır

7. Göğüs veya sırt bölgesinde bir açık yara görülürse ilk önce aşağıdakilerden hangisi yerine getirilir?

a) Yara üzerine tentürdiyot pamuk kapatılır
b) Yara, açıkta bırakılarak hastaneye sevk edilir
c) Yara temiz elle hemen kapatılarak göğüs boşluğuna hava girmesi engellenir
d) Hiçbir şey yapmadan olay yerine hekimin gelmesi beklenir

8. Göğüsteki açık yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?

a) Kuru pamukla
b) Islak temiz sargı beziyle
c) Tentürdiyotlu pamukla
d) Oksijenli pamukla

9. Kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Ağrı kesici merhem sürülür
b) Alkolle masaj yapılır
c) Sıcak su ile masaj yapılır
d) Buz tatbik edilir

10. Karın yarası olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

a) Sulu gıda ile beslenme
b) Yara yerinin soğuk tutulması
c) Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi
d) Şoka karşı önlem alınması