1. Aşağıdakilerden hangisi güneş çarpmasının belirtilerindendir?

a) Vücut sıcaklığında düşüş
b) Vücut sıcaklığında artış
c) Aşırı terleme
d) Yüzde ve deride solukluk

2. Güneş çarpması sonucunda aşağıdakilerden hangisi hastaya uygulanabilecek ilkyardım önlemlerindendir?

a) Ateş düşürücü ilaç vermek
b) Serum takmak
c) Beden sıcaklığının düşürülmesini sağlamak
d) Beden sıcaklığını yükselmesini sağlamak

3. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpması (vurması) belirtilerindendir?

a) Vücut sıcaklığında düşme
b) Aşırı hareketlilik ve heyecan
c) Nabız atışının kolay hissedilmesi
d) Aşırı terleme

4. Aşağıdakilerden hangisi sıcak vurması (çarpması) hastalarına uygulanan ilkyardım önlemlerindendir?

a) Sıcak banyo yaptırmak
b) Sıcak su içirmek
c) Ateş düşürücü ilaç vermek
d) Tuzlu ayran içirmek

5. Vücutta donma öncesinde görülen en önemli belirti aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hareketlerde yavaşlama
b) Ürperme
c) Uyku hali ve uyuma isteği
d) Titreme

6. Donmaya maruz kalanlara ilkyardım önlemi olarak uygulanan masaj yapma ve alkol içirme konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Sıcak ve hızlı masaj yapılmaz,ancak alkol içirilir
b) Sıcak ve hızlı masaj yapılır, alkol içirilir
c) Sıcak ve hızlı masaj yapılır, alkol içirilmez
d) Hiçbir şekilde sert ve hızlı masaj yapılmaz,alkol içirilmez

7. Aşağıdakilerden hangisine sürücü belgesi verilebilir?

a) Gözlük veya lens kullananlara
b) Tek gözü görmeyenlere
c) Renk körü olanlara
d) Tavuk karası (gece körü) olanlara

8. Gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez
b) Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanabilirler
c) Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar
d) Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanabilirler

9. Sürücü adaylarında işitme yetersizlikleri olması durumunda aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

a) Belli bir hızdan fazla seyretmemek şartı ile sürücücü belgesi alabilirler
b) İşitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa sürücü belgesi alabilirler
c) Bu kimseler hiçbir şekilde sürücü belgesi alamazlar
d) Araç kullanırken yanlarında birisi bulunmak şartı ile sürücü belgesi alabilirler

10. İşitme cihazı kullanılması zorunlu sürücü adayları hangi sınıf sürücü belgesi ile araç kullanabilirler?

a) C, D, E, G
b) B sınıfı bütün araçlar
c) A1, A2, H
d) B sınıfı özel araç, F sınıfı