1. Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın taşıma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

a) İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda
b) İnerken ve çıkarken başı aşağıda
c) İnerken başı aşağıda, çıkarken başı yukarda
d) İnerken ve çıkarken başı yukarıda

2. Yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?

a) Yaralının baş kısmı önde olacak şekilde
b) Sedyenin taşınma yönü yaranın çeşidine göre değişir
c) Yaralının ayakları önde olacak şekilde
d) Sedyenin taşınma yönü yaralının isteğine göre değişir

3. Can kurtarana bindirilirken yaralının yönü nasıl olmalıdır?

a) Yaralının isteğine göre değişir
b) Yaranın çeşidine göre değişir
c) Ayakları önde olacak şekilde
d) Baş kısmı önde olacak şekilde

4. Aşağıdakilerden hangi durumda egzost ile zehirlenmede daha etkilidir?

a) Karbüratörden sızan egzsot gazına maruz kalmak
b) Öndeki aracı sürekli yakından takip etmek
c) Tünelde camları kapalı aracı uzun süre kullanmak
d) Kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan aracın egzost gazına maruz kalmak

5. Aşağıdakilerden hangisi egzost gazı ile zehirlenmede daha etkilidir?

a) Oksijen
b) Kükürt
c) Kurşun
d) Karbon monoksit

6. Egzost gazına maruz kalma sonucu yetersiz soluyan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Yoğurt yedirilir
b) Açık havaya çıkarılır
c) Kusturulur
d) Tuzlu su içirilir

7. İlaçla yeni zehirlendiği fark edilen hastaya olay yerinde ilkyardım olarak aşağıdakilerden hangisi yaptırılır?

a) Hiçbir şey yaptırmadan hastaneye götürülür
b) Zeytinyağı içirilir
c) Hemen kusturulur
d) Yoğurt yedirilir

8. Asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kimselere ilkyardım olarak aşağıdakilerden hangisi yaptırılır?

a) Asit içene baz baz içene asit içirilir
b) Sarımsaklı yoğurt yedirilir
c) Bol su içirilir
d) Kusturulur

9. Kusturmada en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hastanın sırtına vurmak
b) Parmakla dilin arka kısmına vurmak
c) Hastanın karnına basınç uygulamak
d) Tuzlu ayran içirmek

10. Yılan veya akrebin soktuğu bölgenin kalbe göre seviyesi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Kalp seviyesinden yukarı tutulur
b) Sokulan bölgenin seviyesi önemli değildir
c) Kalp ile aynı seviyede tutulur
d) Kalp seviyesinden aşağıda tutulur