1. Ülkemizde kandan sonra nakli en çok yapılabilen organ aşağıdakilerden hangisidir?

a) Pankreas
b) Böbrek
c) Kemik iliği
d) Karaciğer

2. Hücrenin beslenmesine hangisi yardımcı olur?

a) Zar
b) Çekirdekçik
c) Çekirdek
d) Hücre

3. Alkol, sürücüyü nasıl etkiler?

a) Sürücüleri dinç ve zinde kılar
b) Sürücünün aşırı hareketli olmasını sağlar
c) Sürücülerin manevra kabiliyetlerini arttırır
d) Sürücülerin reflekslerini (tepkilerini) zayıflatır

4. Yaralının boyun hasarı gördüğü şüphesi varsa, araçtan çıkartılırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

a) Boynuna kask veya diğer kalın malzeme sarılır
b) Yaralı böyle durumda araçtan çıkarılmaz
c) Boyuna atel bağlanır
d) Boynuna bir şey bağlanmadan çıkarılır

5. Aşağıdakilerden hangisinde yaralılar, sırt üstü yatar pozisyona alınmalıdır?

a) Kol kemiği kırıklarında
b) Kaburga kemiği kırıklarında
c) Göğüs kemiği kapalı kırıklarında
d) Omurga kırıkları ve yaralanmalarında

6. Kaza yerine yalnız başına ulaşan diğer bir aracın sürücüsü haberleşmeyi ne zaman yerine getirmelidir?

a) Haberleşme ile zaman kaybetmeden yaralı hemen sevk edilir
b) Yaralıların ölmesini engelleyecek önlemler alındıktan sonra
c) Olay yerinde gerekli tedaviler yapıldıktan sonra
d) Hiçbir şey yapmadan,hemen

7. Donmaya maruz kalan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Serin bir ortamda uyutulur
b) Sıcak bir ortamda masaj yapılır
c) Uyuması engellenir
d) Soğuk içecek verilir

8. Araç ilkyardım çantasına T.S 4019'a göre bulunması gereken malzemeler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hava yolu hortumu (Airway) - Suni solunum maskesi
b) Yara tozu - Rivanol solusyon
c) Tentürdiyot - Alkol
d) Oksijenli su - Yara merhemi

9. Açık karın yaralanmasında, dışarıya organ sarkmışsa aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

a) Organlar yara üzerinde toplanarak ıslak, temiz sargı bezi ile örtülür
b) Organlar tentürdiyotlu pamukla temizlenerek yara üzerinde toplanır
c) Dışarı sarkan organlar yerine yerleştirilir
d) Hiçbir şey yapmadan kazazede o haliyle sevk edilir

10. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunamadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Kazazede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon verilir.
b) İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır.
c) Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde yan yatış pozisyonuna alınır.
d) Kırık bölge aşağıda kalacak şekilde yan yatış pozisyonuna alınır.