1. "Bayılma" ile "şok" un ilkyardımında her ikisinde de yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vücut sıcaklığı düşürülür
b) Kalp masajı uygulanır
c) Suni solunum yaptırılır
d) Şok pozisyonuna alınır

2. Şokta zamanla oluştuğu halde bayılmada aniden meydan gelen bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bilinç kaybı
b) Aşırı terleme
c) Vücut sıcaklığında düşme
d) Ciltte sararma solma

3. Bebeklerin kalp atım sayısına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Büyüklerden fazladır
b) Büyüklerden azdır
c) Büyüklerle aynıdır
d) Zaman zaman değişiklik gösterir

4. Kalp çalışmasının en önemli belirtilerinden olan nabız en kolay nereden hissedilir?

a) Göğüs
b) Boyun
c) Karın
d) Ayak

5. Kalp masajı uygulama bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Göğüs kemiğinin alt uç 1/3'lük kısmı
b) Göğüs kemiğinin üst uç 1/3'lük kısmı
c) Kaburganın sol alt kısmı
d) Kaburganın sağ alt kısmı

6. Kalp masajı yapılırken göğüs kemiği ne kadar esnetilmelidir?

a) 1-2 cm
b) 5-7 cm
c) 12-15 cm
d) 20-25 cm

7. Kalp masajına en fazla ne kadar devam edilir?

a) 1 dakika
b) 5 dakika
c) 20 dakika
d) Kalp çalışıncaya kadar

8. İki ilkyardımcı kalp masajı ile suni solunumu birlikte uygulayacaksa sırasıyla yapılacak işlemler hangi şekilde sürdürülür?

a) Beş kalp masajı-beş suni solunum
b) Beş kalp masajı-bir suni solunum
c) Beş suni solunum-bir kalp masajı
d) Bir kalp masajı-bir suni solunum


9. Elektrik çarpmasında kazazede elektrik devresinden çıkarıldıktan sonra kalp masajı yapılmadan önce uygulanacak işlem aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

a) Bir defa suni solunum yapılır
b) Kazazedenin karın kısmına bastırılır
c) Kalp masajı bölgesine bir defa yumruk vurulur
d) Kazazedenin sırt kısmından bastırılır

10. Bebeklere kalp masajı dakikada kaç defa yapılmalıdır?

a) 40
b) 60
c) 80
d) 100