1. Omuz bölgesindeki büyük bir kanamada kan kaybını azaltmak için basınç uygulanacak nokta aşağıdakilerden hangisidir?

a) Boyun kas kısmı
b) Köprücük kemiği arka iç kısmı
c) Koltuk altı
d) Kalbin üst kısmı

2. Turnike uygulaması nedir?

a) Kanama yerine ilaçla tedavi uygulanmalıdır
b) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
c) Kanayan yeri alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
d) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak kalbin kanama olan yere basıncın alzaltma yöntemidir

3. Turnike (sıkam bağı) olarak kullanılacak malzeme nasıl olmalıdır?

a) 5-6 cm enli elastik malzeme
b) İnce elastik malzeme
c) Büyük ve kalın bağlama malzemesi
d) İnce esneyen sağlam malzeme

4. Aşağıdakilerden hangisinin turnike uygulama malzemesi olarak kullanılması tercih edilmelidir?

a) 5-6 cm eninde elastik bandaj
b) 50 cm uzunluğunda ince kablo
c) 50 cm uzunluğunda ince iplik
d) 5-6 cm genişliğinde metal malzeme

5. Çeşitli sebeplere bağlı olarak kan dolaşımı giderek azalması ve kaybolması aşağıdakilerden hangisinin tanuımıdır?

a) Koma
b) Bayılma
c) Şok
d) Hastalık

6. Aşağıdakilerden hangisi daha çok şoka neden olur?

a) Alkol almak
b) Fazla uyumak
c) Aşırı kanama
d) Fazla gürültüye maruz kalmak

7. Aşağıdakilerden hangisi şok sonucu olan ölümün sebeplerindendir?

a) Sindirimdeki yetersizlik sonucu organ ve dokuların beslenememesi
b) Dolaşımındaki yetersizlik sonucu organ ve dokulara kan gitmemesi
c) Solunum sayısındaki yetersizlik sonucu organ ve dokulara hava gitmemesi
d) Sinir sistemindeki faaliyet artışı sonucu organ ve dokulardaki faaliyetin azalması

8. Aşağıdakilerden hangisi aşırı kanama sonucu "şok"a girmekte olanlar için alınabilecek ilkyardım önlemlerindendir?

a) Hastanın kendine gelmesi için yüzüne tokat vurulur
b) Kanama durdurulur ve yüz üstü yatar posizyona alınır
c) Hastanın kanaması durdurulur vücut sıcaklığı düşürülür
d) Kanama durdurulur ve şok pozisyonuna alınır

9. Aşağıdakilerden hangisi "şok pozisyonu"dur ?

a) Yüz üstü yatış kafa yana çekilmiş ayaklar biraz yukarda üstü örtülü pozisyon
b) Sırt üstü yatış kafa yana çekilmiş ayaklar biraz yukarda üstü örtülü pozisyon
c) Yan yatış pozisyonu
d) Oturuş pozisyonu

10. Bayılmada ilkyardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

a) Şok posizyonu alınır
b) Vücut sıcaklığı korunur
c) Oturtulur
d) Duyu organları dikkatle uyarılır