1. Bilinci kaybolmuş olan bir kazazedenin solunum yolu tıkanarak boğulmasına sebep aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bilincin kaybolması sonucu çenenin kasılması
b) Dilin gevşeyip soluk yolu üzerine düşerek soluk yolunu tıkaması
c) Başın arkaya giderek soluk yolunu tıkaması
d) Bilincin kaybolması sonucu vücudun kasılması

2. Solunum zorluğu olan kimseye aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sırt üstü yatırılıp çene göğüse yaklaşak şekilde başın altına konur
b) Yüz üstü yatırılıp karın altına yastık konur
c) Yan yatırılıp dil kontrol edilir baş geriye bükülür
d) Hiç bir şey yapmadan hastaneye sevk edilir

3. Holger-Neilsen (sırttan bastırma-dirseklerden kaldırma) metodu ile suni solunum uygulanırken sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?

a) Nefes almasını
b) Nefes vermesini
c) Kalbin düzenli çalışması
d) Hastanın kendinde olmasını

4. Holger-Neilsen (sırttan bastırma-dirseklerden kaldırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

a) Açık göğüs yaralanmalarında
b) Ağız-burun çevresi kanamalı yaralanmalarında
c) Solunum
d) Kapalı göğüs yaralanmalarında

5. Holger-Neilsen (sırttan bastırma-dirseklerden kaldırma) ile suni solunum uygulanırken ilkyardımcı kazazedenin hangi tarafından sırtına basınç uygulanır?

a) Ayak tarafından
b) Sol tarafından
c) Baş tarafından
d) Sağ tarafından

6. İnsan vücudunda bulunan kanın vücut ağırlığına oranı kaçta kaçtır?

a) 1/5
b) 1/8
c) 1/13
d) 1/20

7. En tehlikeli kanama aşağıdakilerden hangisidir?

a) Atardamar kanaması
b) Toplardamar kanaması
c) Kılcal damar kanaması
d) Yerine göre her biri diğerinden daha tehlikelidir

8. Kalbe yakın yerdeki bir kanamada kalbin atışına bağlı kesik kesik fışkırma tarzında görülen kanama çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Lef kanaması
b) Kılcal damar kanaması
c) Toplar damar kanaması
d) Atardamar kanaması

9. Yeni meydana gelen büyük bir dış kanamada ilk önce yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kanama yerine tentürdiyot dökülür
b) Kanama yerine pamuk batırılır
c) Temiz olan el veya parmakla yara yerine basınç uygulanır
d) Hiç bir şey yapmadan derhal hekime götürülür

10. Kendiliğinden burnu kanayan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Yüzü sıcak su ile yıkanır
b) Saçı çekilerek kafa arkaya eğilir
c) Yüz ve ense soğuk suyla yıkanır burun sıkıştırılır
d) Hiç bir şey yapmadan hekime götürülür