1. İstirahat halindeki yetişkin bir insanın dakikada gerçekleştirdiği solunum sayısı ne kadardır?

a) 10-15
b) 15-20
c) 20-30
d) 60-80

2. Solunum durunca aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

a) Kalp atışı yükselir
b) Vücut sıcaklığı yükselir
c) Kalp atışı yükselir
d) Kandaki oksijen oranı düşer

3. Aşağıdakilerden hangisi solunum durması belirtilerindendir?

a) Nabız hissedilmez
b) Kalp atışı hızlanır
c) Göğüs hareketleri olmaz
d) Solunum sayısı artar

4. Solunum durması ile gerçekleşen olay aşğaıdakilerden hangisidir?

a) Hemen ölüm olur
b) 20 dakika sonra kapte durur
c) 4-6 dakika içinde ölüm olur
d) Yarım saat sonra ölüm olur

5. En etkili suni solunum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ağızdan ağıza
b) Burundan ağıza
c) Ağızdan buruna
d) Holger-Neilsen metodu

6. Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?

a) Kalbi düzensiz çalışanlara
b) Normal solunum failiyeti yapanlara
c) Yarım saat önce solunumu durmuş olanlara
d) 4-6 dakika önce solunumu durmuş olanlara

7. Ağızdan ağıza suni solunum sırasında nefes verirken hastada aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

a) Göğüs hareketleri
b) Nabız hareketleri
c) Kalp çalışması
d) Dudak hareketleri

8. Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir ?

a) 1 dakika
b) 5 dakika
c) 10 dakika
d) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar

9. Beslenme sırasında soluk yolu tıkanan yetişkin bir kazazedeye uygun pozisyonda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Ağızdan ağıza suni solunum uygulanır
b) Karnına vurularak soluk yolu açılır
c) Sırt kısmına vurularak soluk yolu açılır
d) Göğüs ve karnından birlikte vurularak

10. Ağızdan ağıza suni solunum aşağıdakilerden hangisine uygulanır?

a) Kalbi durmuş olanlara
b) Kusması çok olanlara
c) Solunum yoluyla zehirlenenlere
d) Ağız-burun çevresi kanamalı yaralılara