1. Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde yaralıya yapılması gerekli ilkyardım uygulamalarındandır?

a) Kaza yerine polis çağırmak
b) Yaralıya ilaç vermek
c) Araçları kaza yerinden çekmek
d) Kanamayı durdurmak

2. Kaza yerinde öncelikle hangi hedef gözetilir?

a) Kazazedelerin dikkatlice ve süratle sevk edilmesi
b) Solunumu duranlara suni solunum yapılması
c) Yaralının taşınmaya hazırlanması
d) Yaranın ve yaralının dış etkenlerden korunması

3. İlkyardımın öncelikle hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kanamayı durdurmak
b) Yaralıyı hastaneye götürmek
c) Olay yerine polis çağırmak
d) Hastaneye haber verip hekim müdahalesi beklemek

4. Kaza yerinde ilk önce hangi önlem alınmalıdır?

a) Kaza yerine müdahale etmeden haber verilir
b) Yaralılar bir uygulama yapılmadan hemen hastaneye taşınır
c) Kaza yerine polisin müdahale etmesi beklenir
d) Kaza yerinde trafik güvenlik önlemleri alınır

5. Kaza yerinden kazazedenin sağlık kuruluşuna sevki ilkyardımın hangi aşamasıdır?

a) Birinci
b) İkinci
c) Üçüncü
d) Sonuncu

6. Kazazedeler sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

a) Zaman kaybetmeden hemen
b) Kazazedenin hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
c) Kazazedenin kendisine gelmesini sağladıktan sonra
d) Sevk edilmeden olay yerine hekimin gelmesi beklenir

7. Kazazedeye ilkyardım nerede uygulanır?

a) Hastanede ilkyardımcı tarafından
b) Yolda sevk edilirken
c) Kazanın olduğu olay yerinde
d) İlkyardımın yapılacağı yer önemli değildir

8. Trafik kazası görüldüğünde sürücünün müdahalesi açısından sorumluluk durumu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Müdahale etmek her durumda isteğe bağlıdır
b) Müdahale etmek her durumda zorunludur
c) Sadece görevli araç sürücülerinin müdahale etme zorunluluğu vardır
d) Sadece ağır araç sürücülerinin müdahale etmesi zorunludur

9. Trafik kazası görüldüğünde gerekli tedbiri almayan sürücülere hangi trafik cezaları verilir?

a) Sadece para cezası verilir
b) Sadece ceza puanı verilir
c) Para ve puan cezası birlikte uygulanır
d) Trafikten men cezası uygulanır

10. Araçlarda ilkyardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Her çeşit araçlarda bulundurmak zorunludur
b) Sadece büyük araçlarda bulundurmak zorunludur
c) Sadece şehir dışında yolcu taşıyan araçlarda bulundurmak zorunludur
d) Motorlu bisiklet motorsiklet ve iş makinesi dışındaki motorlu araçlarda bulundurmak zorunludur