1. Hücre ve doku ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a) Hücreler birleşerek önce organları organlarda birleşerek dokuları oluşturur
b) Dokular birleşerek hücreleri hücreler birleşerek organları oluşturur
c) Organlar birleşerek dokuları dokularda birleşerek hücreleri oluşturur
d) Hücreler birleşerek dokuları dokular birleşerek organları oluşturur

2. Aşağıdakilerden hangisi vücut sistemi faaliyetleri içersinde yer alır?

a) Kanın vücutta dolaşımı
b) Besinin midede sindirilmesi
c) Kalbin kanı pompalaması
d) Böbreklerin kanı süzmesi

3. Bütün vücut bölgelerinde faaliyet gösteren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Solunum
b) Dolaşım
c) Sindirim
d) Karaciğer

4. Omurga boşluğunda hangi vücut sisteminin bir bölümü faaliyet gösterir?

a) Hareket
b) Sindirim
c) Solunum
d) Sinir

5. Dokularda meydana gelen canlılık belirtisi olan bir bölüm vücut faaliyetlerine ne denir?

a) Organ
b) Sistem
c) Doku
d) Hücre

6. Belli bir görevi yapan dokuların bir araya gelerek oluşturduğu vücut birimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sistem
b) Organ
c) Destek doku
d) Hücre

7. Aşağıdakilerden hangisi vücut bölgesi olarak değerlendirilir?

a) Mide
b) Göğüs
c) Ciğer
d) Böbrek

8. Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar, anında olay yerinde çevre imkanlarından yararlanılarak yerine getirilen geçici müdahale aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a) Hastalık
b) Tedavi
c) Sağlık
d) İlkyardım

9. İlkyardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yaralının hayatını kurtarmak
b) Yaralıyı iyileştirecek tedaviyi yapmak
c) Olay yerine polis çağırmak
d) Yaralıya ilaç vermek

10. Sürücüler neden ilkyardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

a) Genel kültürlerini arttırmak için
b) Hastaları iyileştirecek tedavi uygulamaları için
c) Trafik kazalarına ilk müdahale edebilecek kimse oldukları için
d) Araçlarını daha güvenli bir şekilde kullanabilecekleri için