1. Kırıklar neden tespit edilmelidir?

a) Kırık kemik, uçlarının yakın organlara batarak yara açmaması için
b) Kazazedenin kırık bölgesinin daha rahat hareket ettirilmesi için
c) Kazazedenin daha kısa sürede hastaneye sevk edilmesi için
d) Kazazedenin rahat soluk alabilmesi için

2. Köprücük kemiği kırıklarında kazazedeler hangi pozisyonda sevk edilir?

a) Yan yatış
b) Oturuş
c) Yüz üstü yatış
d) Sırt üstü yatış

3. Ön kol kemiği kırıklarında, atelle tespit işleminde ön kol boyuna nasıl asılır?

a) Kol ile 90 derecelik açı yapacak şekilde
b) Kol ile 45 derecelik açı yapacak şekilde
c) Parmak uçları yere bakacak şekilde
d) Boyundan yukarı olacak şekilde

4. Kaburga kemiklerinin kırıklarında kazazede hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?

a) Yan yatış
b) Yüz üstü yatış
c) Oturuş veya yarı oturuş
d) Sırt üstü yatış

5. Omurga kemiği kırıklarının en tehlikeli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kırık bölgeden aşağısının felç olması
b) Solunumunun zor olması
c) İlgili bölgeden aşağısının kanla beslenmemesi
d) Ayaklarının şişmesi

6. Omurga yaralanmalarında kazazede nasıl sevk edilir?

a) Sedyeye yüz üstü yatırılarak
b) Sedyeye sırt üstü yatırılarak
c) Sedyeye yan yatırılarak
d) Sedyeye oturtularak

7. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Kazazede oturtularak hastaneye sevk edilir
b) Üzerine bastırılarak yürütülür
c) Sırt üstü yatırılarak iç ve dış yanlarından atelle tespit yapılır
d) Kırık taraf altta kalacak şekilde yana yatırılır

8. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa, uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

a) Topuktan dize
b) Topuktan koltuk altına
c) Topuktan kalçaya
d) Dizden kalçaya

9. Diz ile ayak arasındaki kemikler kırıldığında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

a) Topuktan dize
b) Dizden kalçaya
c) Topuktan kalçaya
d) Topuktan koltuk altına

10. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Kırık olan ayaklar yukarıda kalacak şekilde yan yatış pozisyonuna alınır
b) Kazazede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde pozisyon verilir
c) Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde,yan yatış pozisyonuna alınır
d) İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır