1. Deri ile birlikte deri altı organ ve dokuların yandığı yanık çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Birinci derece yanıklar
b) İkinci derece yanıklar
c) Üçüncü derece yanıklar
d) Birinci ve ikinci derece yanıklar

2. Yanık yarası olan bir kazazedenin yarası üzerine aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Diş macunu sürülür
b) Buz tatbik edilir
c) Salça sürülür
d) Yoğurt sürülür

3. "Sağlam doku veya organların, faaliyetlerini kaybetmiş organların yerine nakline izin vermek" aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a) Doku ve organ yaralanmaları
b) Doku ve organ bağışı
c) Doku ve organ hastalığı
d) Doku ve organ kaybı

4. Ülkemizde, uygun şartları taşıyan doku ve organ bağışının hukuki ve dini yönden değerlendirilmesi nasıldır?

a) Hukuken uygun, dinen uygun değildir
b) Dinen uygun, hukuken uygun değildir
c) Hem hukuken hem de dinen uygun değildir
d) Hem hukuken hem de dinen uygundur

5. Ülkemizde "Kan" dan sonra nakli en çok yapılabilen aşağıdakilerden hangisidir?

a) Böbrek
b) Pankreas
c) Karaciğer
d) Kemik iliği

6. Aşağıdakilerden hangisi doku veya organ bağışı yapabilir?

a) Şeker hastalığı geçirmiş olanlar
b) Kanserli hastalar
c) Ağır iltihabi hastalıklar
d) Bölgesel kemik sakatlığı olanlar

7. Çıkık nedir?

a) Kemiklerde görülen çatlamalar
b) Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir
c) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır
d) Eklem çevresindeki deride olan yaralanmalardır

8. Burkulma bölgesindeki soğuk uygulaması nasıl olmalıdır?

a) Burkulma bölgesi ilk 12 saat sıcak, daha sonra soğuk tutulur
b) Burkulma bölgesi ilk 12 saat soğuk, daha sonra sıcak tutulur
c) Burkulma bölgesinin durumuna göre soğuk uygulaması değişir
d) Burkulma bölgesi her zaman soğuk tutulur

9. "Herhangi bir sebebe bağlı olarak kemik dokusu bütünlüğünün bozulmasına" ne denir?

a) Kırık
b) Çıkık
c) Burkulma
d) Yaralanma

10. Atel nedir?

a) Ağrı dindirici ilaçtır
b) Bir çeşit sargı bezidir
c) Kanama durdurmaya yarayan kanamadır
d) Uzun kemiklerde kırık bölgeyi sabit tutan düz nesnedir