1. Vücudumuzun en küçük birimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Doku
b) Sistem
c) Organ
d) Hücre

2. Aşağıdaki özelliklerden hangisi hücreye aittir?

a) Dokuların birleşmesi ile oluşurlar
b) Hücreler birleşerek organları oluştururlar
c) Bağımsız olarak yaşayabilen en küçük vücut birimidir
d) Organlar birleşerek hücreleri oluştururlar

3. Hücrenin beslenmesine hangisi yardımcı olur?

a) Zar
b) Çekirdek
c) Çekirdekçik
d) Hücre damarları

4. Vücudumuzun canlılık faaliyetini yerine getirmek için genellikle aynı yapı ve görevdeki hücre topluluğuna ne denir?

a) Sistem
b) Organ
c) Doku
d) Organcık (Organel)

5. Hücre ve doku ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a) Hücreler birleşerek önce organları, organlar da birleşerek dokuları oluşturur
b) Dokular birleşerek hücreleri, hücreler de birleşerek organları oluşturur
c) Organlar birleşerek dokuları, dokular da birleşerek hücreleri oluşturur
d) Hücreler birleşerek dokuları, dokular da birleşerek organları oluşturur

6. Belli bir görevi yapan dokuların bir araya gelerek oluşturduğu vücut birimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sistem
b) Organ
c) Destek doku
d) Hücre

7. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun sistemlerinden biridir?

a) Mide
b) Sindirim
c) Kalp
d) Beyin

8. Dokulardan meydana gelen, canlılık belirtisi olan bir bölüm vücut faaliyetlerine ne denir?

a) Organ
b) Sistem
c) Doku
d) Hücre

9. Aşağıdakilerden hangisi vücut sistemi faaliyetleri içerisinde yer alır?

a) Kanın vücut dolaşımı
b) Besinin midede sindirilmesi
c) Kalbin kanı pompalaması
d) Böbreklerin kanı süzmesi

10. Aşağıdakilerden hangisi vücut bölgesi olarak değerlendirilir?

a) Mide
b) Göğüs
c) Ciğer
d) Böbrek