1. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebeplerindendir?

a) Kullanılan araçtaki arıza
b) Çevre şartlarındaki elverişsizlik
c) İklim şartlarındaki elverişsizlik
d) İnsanların kural dışı araç kullanmaları

2. Şehir içindeki trafik kazalarından en çok etkilenen yaya gurupları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kadınlar - Gençler
b) Yaşlılar - Gençler
c) Yaşlılar - Çocuklar
d) Kadınlar - Çocuklar

3. Aşağıdakilerden hangisi sürücülere ait trafik kazası sebeplerinden biridir?

a) Aracın bozuk yolda kullanılması
b) Aracın arıza yapması
c) Soğuk havada araç kullanılması
d) Kural dışı araç kullanılması

4. Sürücülerin trafik kazalarına sebep olmalarındaki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kurallara uymamak
b) Ruhi dengesizlik
c) Araç kullanırken sigara içmek
d) Araç kullanırken yüksek sesle müzik dinlemek

5. "Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye, tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar, anında ve olay yerinde, çevre imkanlarından yararlanılarak yerine getirilen geçici müdahale" aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a) Hastalık
b) Tedavi
c) İlkyardım
d) Sağlık

6.  İlkyardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yaralının hayatını kurtarmak
b) Yaralıyı iyileştirecek tedaviyi yapmak
c) Olay yerine polis çağırmak
d) Yaralıya ilaç vermek

7. Sürücüler neden ilkyardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

a) Genel kültürlerini artırmak için
b) Hastaları iyileştirecek tıbbi tedaviyi uygulamaları için
c) Trafik kazalarına ilk müdahale edebilecek kimse oldukları için
d) Araçlarını daha güvenli bir şekilde kullanabilecekleri için

8. Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde yaralıya yapılması gerekli ilkyardım uygulamalarındandır?

a) Kaza yerine polis çağırmak
b) Yaralıya ilaç vermek
c) Araçları kaza yerinden çekmek
d) Kanamayı durdurmak