1. Aşağıdaki kemik kırıklarının hangisinde atel ile tespit uygulaması yapılmaz?

a) Kol
b) Önkol
c) Bacak
d) Köprücük

2. Aşağıdaki kemik kırıklarının hangisinde atel ile tespit uygulaması yapılır?

a) Kalça
b) Köprücük
c) Önkol
d) Kaburga

3. Köprücük kemiği kırıklarında kazazedenin hangi bölgesi tespit edilir?

a) El
b) Omuz
c) Göğüs
d) Ayak

4. Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangi malzeme kullanılır?

a) Üçgen sargı
b) Tel atel
c) Tahta atel
d) Plastik balon atel

5. Köprücük kemiği kırıklarında kazazedeler hangi pozisyonda sevk edilir?

a) Yan yatış
b) Oturuş
c) Yüz üstü yatış
d) Sırt üstü yatış

6. Kol (pazu) kemiği kırıklarında tespit nasıl yapılır?

a) Atel tahtası ve sargı bezi ile sarılan kol; göğüs üzerine karşı koltuk altından bağlanır
b) Parmak uçları karşı omuza değecek şekilde, ön kol boyuna asılır
c) Sadece kırık bölge sıkıca sarılır
d) Ön kol aşağıda kalacak şekilde sarılır

7. Kol (pazu) kemiği kırıklarında kazazedeler hangi pozisyonda sevk edilir?

a) Yüz üstü yatış
b) Sırt üstü yatış
c) Oturuş
d) Yan yatış