1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Çıkık bölge sıcak tutulur
b) Çıkık bölge soğuk tutulur
c) Çıkık bölge ile birlikte bütün vücut soğuk tutulur
d) Çıkık bölge ilk anda sıcak daha sonra soğuk tutulur

2. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yerine getirilen ilk yardım uygulamalarındandır?

a) Çıkan bölge sert bir şekilde çekilerek yerine yerleştirilir
b) Hasta, çıkan bölgenin üzerine yatırılır
c) Çıkan bölgenin hareketsizliği sağlanarak doktora sevk edilir
d) Çıkan bölgenin üzerine sıcak masaj yapılır

3. Burkulma ve çıkıklarda ilk yardım uygulanırken hastanın üstünü örterek vücut sıcaklığınıkorumanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Soğuk almasını önlemek
b) Solunumun rahat yapılmasını sağlamak
c) Ağrı sonucu oluşacak şoku önlemeye yardımcı olmak
d) Rahat etmesini sağlamak

4. Herhangi bir sebebe bağlı olarak kemik dokusu bütünlüğünün bozulmasına ne denir?

a) Kırık
b) Çıkık
c) Burkulma
d) Yaralanma

5. Atel nedir?

a) Ağrı dindirici ilaçtır
b) Bir çeşit sargı bezidir
c) Kanama durdurmaya yarayan malzemedir
d) Uzun kemiklerde kırık bölgeyi sabit tutan düz nesnedir

6. Kırıklar neden tespit edilmelidir?

a) Kırık kemik uçlarının yakın organlara batarak yara açmaması için
b) Kazazedenin kırık bölgesinin daha rahat hareket ettirilmesi için
c) Kazazedenin daha kısa sürede hastaneye sevk edilmesi için
d) Kazazedenin rahat soluk alabilmesi için

7. Kırıklar tespit edilmezse aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) Kan dolaşımı hızlanabilir
b) Tansiyon yükselebilir
c) Felç veya iç kanama olabilir
d) Vücut sıcaklığı artabilir