1. Burkulma nedir?

a) Kemiklerde görülen çatlamadır
b) Eklem bağları yüzeylerinin zedelenmesidir
c) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır
d) Eklem çevresindeki deride yaralanmadır

2. Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

a) Hareketli eklem bölgelerinde
b) Hareketsiz eklem bölgelerinde
c) Kemiklerin eklem dışı bölgelerinde
d) Derinin iç kısmında

3. Burkulma bölgesinde şişmeyi önlemek için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Burkulan bölge üzerine sıcak tatbik edilir
b) Burkulan bölge üzerine soğuk tatbik edilir
c) Burkulan bölge kalp seviyesinden aşağıda tutulur
d) Burkulan bölgeye sıcak masaj yapılır

4. Burkulma bölgesinde şişmeyi önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

a) Kalp seviyesinden yukarıda ve sıcak tutulur
b) Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulur
c) Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulur
d) Kalp seviyesinden aşağıda ve soğuk tutulur

5. Çıkık nedir?

a) Kemiklerde görülen çatlamadır
b) Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir
c) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır
d) Eklem çevresindeki deride olan yaralanmadır

6. Burkulma bölgesindeki soğuk uygulaması nasıl olmalıdır?

a) Burkulma bölgesi ilk 12 saat sıcak, daha sonra soğuk tutulur
b) Burkulma bölgesi ilk 12 saat soğuk, daha sonra sıcak tutulur
c) Burkulma bölgesinin durumuna göre soğuk uygulaması değişir
d) Burkulma bölgesi her zaman soğuk tutulur

7. Çıkık nerelerde olur?

a) Kafa tası eklemlerinde
b) Hareketli eklem yerlerinde
c) Düz kemiklerde
d) Uzun kemiklerin ortasında