1. Yurdumuzda "Hızır Acil Servis" hizmetlerinin telefon numarası aşağıdakilerden hangisidir?

a) 172
b) 911
c) 155
d) 112

2. Kazayeri acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk önce bildirilir?

a) Otoların hasar durumu
b) Yaralıların durumu ve sayısı
c) Ölülerin durumu ve sayısı
d) Kazanın oluş şekli

3. Acil yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

a) Kısa, öz, anlaşılır
b) Ayrıntılı, açıkça
c) Yazılı ve kısa
d) Detaylı ve anlaşılır

4. Kaza yerine yalnız başına ulaşan diğer bir aracın sürücüsü haberleşmeyi ne zaman yerine getirmelidir?

a) Yaralıların ölmesini engelleyecek önlemler alındıktan sonra
b) Olay yerinde gerekli tedavi yapıldıktan sonra
c) Hiçbir şey yapmadan, hemen
d) Haberleşme ile zaman kaybetmeden yaralı hemen sevk edilir