1. Hangi vakalarda kazazedeler iki kişi ile sedyesiz taşınabilir?

a) Bacak yaralanma ve kırıklarında
b) Kol yaralanma ve kırıklarında
c) Solunum yolu zehirlenmelerinde
d) Boyun yaralanma ve kırıklarında

2. Taşımada yaralılar için sedye kullanımı konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Kolu kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir
b) Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir
c) Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında gerekir
d) Yaralıların taşınmasında sedye kullanılması gerekmez

3. Merdiven inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın taşınma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

a) İnerken başı aşağıda, çıkarken başı yukarıda
b) İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda
c) İnerken ve çıkarken başı aşağıda
d) İnerken ve çıkarken başı yukarıda

4. Yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?

a) Yaralının ayakları önde olacak şekilde
b) Yaralının baş kısmı önde olacak şekilde
c) Sedyenin taşınma yönü yaranın çeşidine göre değişir
d) Sedyenin taşınma yönü yaralının isteğine göre değişir

5. Cankurtarana bindirilirken yaralının yönü nasıl olmalıdır?

a) Ayakları önde olacak şekilde
b) Baş kısmı önde olacak şekilde
c) Yaralının isteğine göre değişir
d) Yaranın çeşidine göre değişir

6. Yaralının boyun hasarı gördüğü şüphesi varsa, araçtan çıkartılırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

a) Boynuna kask veya diğer kalın malzeme sarılır
b) Boynuna atel bağlanır
c) Yaralı böyle durumda araçtan çıkarılmaz
d) Boynuna bir şey bağlamadan çıkarılır