1. Kaza yerinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce taşınmalıdır?

a) Bel omuru kırığı olanlar
b) Geniş yanığı olanlar
c) Şoka girmekte olanlar
d) Kalbi yirmi dakika önce durmuş olanlar

2. Kaza yerinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce taşınmalıdır?

a) Solunum zorluğu çekenler
b) Ölmüş olanlar
c) Ayağı kırık olanlar
d) Karın bölgesi yarası olanlar

3. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gerekli hastalar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Solunum zorluğu çekenler
b) Şoka girmekte olanlar
c) Kanama geçirenler
d) Kol kemiği kırılanlar

4. Çok sayıda yaralının olduğu kaza ve felaketlerde en son taşınacaklar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Açık veya kapalı göğüs yarası olanlar
b) Aşırı derecede geniş yanık yarası olanlar
c) Burkulma ve çıkık gibi durumları olanlar
d) Ağır kanamalı yarası olanlar

5. Aşağıdakilerden hangi tür yaralılar oturuş pozisyonuna alınırlar?

a) Başa darbe sonucu kulaktan kanaması olanlar
b) Solunum yolu zehirlenmesi olanlar
c) Kusan hastalar
d) Göğüs yarası olanlar

6. Aşağıdakilerin hangisinde yaralılar sırt üstü yatar pozisyonuna alınırlar?

a) Omurga kırıkları ve yaralanmalarında
b) Göğüs kemiği kapalı kırıklarında
c) Kaburga kemiği kırıklarında
d) Kol kemiği kırıklarında

7. Hasta kusuyorsa aşağıdakilerden hangi pozisyona alınır?

a) Yüz üstü yatış
b) Sırt üstü yatış
c) Oturuş
d) Yan yatış

8. Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınır?

a) Egzost gazı ile zehirlenenler
b) Bacak kemiği kırık olanlar
c) Açık karın yarası almış olanlar
d) Göğüs kemiği kırığı olanlar

9. Başa alınan bir darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa kazazedeye aşağıdakilerden hangi pozisyon verilir?

a) Oturtularak burna ve kulağa basınç uygulanır
b) Yüz üstü yatırılır buruna basınç uygulanır
c) Kan akan kulak altta kalacak şekilde yan yatırılır
d) Kan akan kulak üstte kalacak şekilde yan yatırılır

10. Zor solunum yapan hasta hangi şekilde taşınır?

a) Sırt üstü
b) Yüz üstü
c) Oturuş
d) Yan yatış