1. Egzost gazı zehirlenmesi hangi yolla olur?

a) Temas yolu ile
b) Dolaşım yolu ile
c) Sindirim yolu ile
d) Solunum yolu ile

2. Aşağıdakilerden hangi durum egzost ile zehirlenmede daha etkilidir?

a) Kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan aracın egzost gazına maruz kalmak
b) Öndeki aracı sürekli yakından takip etmek
c) Karbüratörden sızan egzost gazına maruz kalmak
d) Tünelde camları kapalı aracı uzun süre kullanmak

3. Aşağıdakilerden hangisi egzost gazı ile zehirlenmede daha etkilidir?

a) Kurşun
b) Kükürt
c) Oksijen
d) Karbonmonoksit

4. Zehirlenmede egzost gazı insanı nasıl etkiler?

a) Tansiyon yükselir
b) Nabız artışı hızlanır
c) Kanın oksijen taşıma özelliğini kaybettirir
d) Mideye zarar verir

5. Egzost gazına maruz kalma sonucu yetersiz soluyan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Açık havaya çıkarılır
b) Kusturulur
c) Tuzlu su içirilir
d) Yoğurt yedirilir

6. Egzost gazından zehirlenerek henüz bayıldığını farkettiğiniz hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Kusturulur
b) Sarmısaklı yoğurt yedirilir
c) Suni solunum yapılır
d) Hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür

7. İlaçla, yeni zehirlendiği farkedilen hastaya olay yerinde ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yaptırılır?

a) Hemen kusturulur
b) Yoğurt yedirilir
c) Hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür
d) Suni solunum yaptırılır

8. Asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kimselere ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yaptırılır?

a) Hemen kusturulur
b) Sarmısaklı yoğurt yedirilir
c) Asit içene baz, baz içene asit içirilir
d) Bol su içirilir

9. Zehirlenmelerde ilk yardım olarak yoğurt verilmesi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Egzost gazı zehirlenmelerinde verilir
b) İlaç zehirlenmelerinde verilir
c) Kimyasal madde ile zehirlenmelerde verilir
d) Zehirlenmelerde hastaya yoğurt yedirmenin yararı yoktur

10. Kusturmada en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Parmakla dilin arka kısmını uyarmak
b) Bol tuzlu su içmek
c) Hastanın karnına basınç uygulamak
d) Hastayı yüz üstü yatırıp sırtına vurmak