1. Aşağıdakilerden hangisine sürücü belgesi verilebilir?

a) Tek gözü görmeyenlere
b) Renk körü olanlara
c) Tavuk karası olanlara
d) Lens kullananlara

2. Gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Araçlarını kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar
b) Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez
c) Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanabilirler
d) Yalnızca şehirdışı yollarda gözlük veya lens kullanabilirler

3. Sürücü adaylarında işitme yetersizlikleri olması durumunda aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

a) Bu kimseler hiçbir şekilde sürücü belgesi alamazlar
b) Araç kullanırken yanlarında birisi bulunmak şartı ile sürücü belgesi alabilirler
c) İşitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorlarsa sürücü belgesi alabilirler
d) Belli bir hızdan fazla seyretmemek şartı ile sürücü belgesi alabilirler

4. İşitme cihazı kullanması zorunlu sürücü adayları hangi sınıf sürücü belgesi ile araç kullanabilirler?

a) C, D, E, G
b) A1, A2, H
c) B sınıfı bütün araçlar
d) B sınıfı özel araç, F sınıfı

5. Aşağıdakilerden hangisine "H" sınıfı sürücü belgesi verilmez?

a) Tek eli olmayanlara
b) İşitme özürlü olanlara
c) İki ayağı olmayanlara
d) Tek ayağı olanlara

6. Aşağıdakilerden hangisine sürücü belgesi verilir?

a) İki ayağı olmayanlara
b) Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olanlara
c) İleri derecede kalp yetmezliği olanlara
d) İleri derecede psikolojik rahatsızlığı olanlara

7. Ortopedik yetersizlikleri olan sürücü adaylarının araçlarına özel donanım takviye edildikten sonra alabilecekleri sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

a) H sınıfı
b) K sınıfı
c) B sınıfı ticari araç
d) B sınıfı özel araç

8. B sınıfı ticari araç kullananların alkollü olarak araç kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Bir duble sert alkollü içki içmiş olarak araç kullanabilirler
b) Sarhoş etmeyecek derecede alkollü içki içmiş olarak araç kullanabilirler
c) Sadece şehir içinde alkollü içki içmiş olarak araç kullanabilirler
d) Bu sürücüler alkollü içki içmiş olarak araç kullanamazlar

9. Alkol ve uyuşturucu alışkanlığı ileri derecede olan kimselerin sürücü belgesi alabilmeleri konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Almalarında sakınca yoktur
b) Hiçbir şekilde alamazlar
c) Tedaviye devam ettikleri süre içinde alabilirler
d) Araç başında kullanmadıkça alabilirler

10. Sürücülerin alkol kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İzin verilen ölçüde kullanmaktır
b) Kendisinin uygun göreceği kadar kullanmaktır
c) Çevresinin uygun göreceği kadar kullanmaktır
d) Hiç kullanmamaktır