Sınavlara Nasıl Hazırlanmalı?

sinav_stresiEğitim ve öğretim hayatının kaçınılmaz unsurlarından biri de sınavlardır. Başarıyı ölçme ve kategorize etme açısından objektif bir değerlendirme yapılmasına imkan verdiklerinden bu durum bu şekilde de muhtemelen devam edecektir. Sınavlar, öğrencilerin gelecekteki statülerini de belirleyen düzenlemeler de olduklarından, arzu edilen doğrultuda ve en iyi şekilde sonuçlar almak üzere gereğinin yapılması da elzem olmaktadır.Sınavlara hazır olmanın en önemli gerekliliği planlı çalışmadır. Zira, içeriği ve türü ne olursa olsun bir sınava anlık bir şekilde tam olarak hazır olmak hiçbir birey için mümkün değildir. Her an hazır olmanın ön koşulu ise düzenli bilgi teminidir. Bu bilginin edinimi ise derslerde aktarılanların anlık olarak değerlendirilmesi ve algılanması ile mümkündür. Sonradan çalışarak ya da araştırıp sorgulayarak konuyu anlayabileceğini düşünmek bir öğrencinin düşebileceği en büyük yanılgıdır.. Aktarılan bilginin mahiyetinin ve amacının ne olduğunu sadece aktaran biliyor olacağından, sorgulamanın da onunla birlikte ve zamanında yapılması şarttır. Ders süresi içinde anlaşılan bilgilerin daha sonra tekrarlanarak pekiştirilmesinde hiçbir sakınca olmadığı gibi yararlıdır, ancak olmazsa olmaz koşul, ders saatleri içinde konuya bir hakimiyetin oluşmasının sağlanmasıdır.

Her türlü zorluk, öncelikle kabullenme ve tedbir alma ile aşılır. Bu nedenle de sınav kaçınılmaz bir gerçek ise şikayet etmek yerine onu olduğu gibi kabullenmek, başarı için gerekli koşulların ne olduğunu araştırarak öğrenmek ve uygulamak sonuç almak için yeterli olacaktır. Bu nedenle, muhatap olunan sınav prosedürlerine dair bilgi güncel tutulmalı, bu yöndeki takipler aktif bir şekilde sürdürülmelidir. Bir revizyon gündeme geldiğinde ise bunun hazırlık anlamında nelerin değiştirilmesi anlamına geldiği bir uzman ile sorgulanmalı, gerekiyor ise çalışma sistematiğinde anında güncellemeler ve yeni düzenlemeler gerçekleştirilmelidir.

Editör/Yazar:

Birçokları gibi onlarca zorlu sınavlara girmiş ve sonucunda başarılı bir kariyer oluşturmuştur. Bu yolda yürüyen herkese faydalı olmak amacıyla içerik sunmaktadır.