1. İnsanlar ve mamunlar karşıya geçmek için hazırdır.

insaninsaninsanmaymunmaymunmaymunsal1

2. Önce iki maymun karşıya geçer.

insaninsaninsanmaymunsal2maymunmaymun

3. Bir maymun geri döner.

insaninsaninsanmaymunmaymunsal1maymun

4. İki maymun karşıya geçer.

insaninsaninsansal2maymunmaymunmaymun

5. Maymunlardan biri geri döner.

insaninsaninsanmaymunsal1maymunmaymun

6. İnsanlardan ikisi karşıya geçer.

insanmaymunsal2maymunmaymuninsaninsan

7. Bir maymun ve insan geri döner.

insaninsanmaymunmaymunsal1maymuninsan

8. İki insan karşıya geçer.

maymunmaymunsal2maymuninsaninsaninsan

9. Karşı taraftaki maymun geri döner.

maymunmaymunmaymunsal1insaninsaninsan

10. İki maymun karşıya geçer.

maymunsal2maymunmaymuninsaninsaninsan

11. Bir tanesi geri döner.

maymunmaymunsal1maymuninsaninsaninsan

12. Kalan iki maymun karşı tarafa geçer.

sal2maymunmaymunmaymuninsaninsaninsan

13. Maymunlar ve insanların hepsi karşı taraftadır.