“Artificial intelligence (AI)” olarak bilinen yapay zeka; insan zekasına benzer ve bu zekanın unsurları analiz edilerek üretilen yapay yönergeler birleşimi olarak tanımlanabilmektedir.

Yapay zeka oldukça eski tarihlerden itibaren sorgulanan, üzerinde düşünülen bir kavramdır. Konunun öncüsü; ilk olarak makinelerin düşünüp düşünemeyeceği hususunda kafa yoran Alan Mathison Turing’dir. Sonraki dönemlerde yapay zeka ile çok önemli gelişmeler yaşanmıştır, hala da en çok üzerinde durulan ve önemli mesafeler kat edilen alanlardan birini teşkil etmektedir.

Yapay zeka konusunun ilk ciddi çalışmaları McCulloch ve Pitts tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapay sinir ağları modeli bu ilk çalışmaların bir çıktısıdır. Yapay sinir ağı modelini baz alan ilk bilgisayar ise 1951 yılında Minsky ve Edmonds tarafından üretilmiş olan SNARC’tır.

Daha sonraki dönemlerde Newell ve Simon tarafından gerçekleştirilen çalışmalar “insan gibi düşünme” hedefine biraz daha yaklaştıran detaylar içermektedir. “General Problem Solver (Genel Sorun Çözücü)” bu çalışmaların çıktısı olmuştur.

Yapay zeka ile ilgili bazı sınıflandırmalar yapılmaktadır. Bu kategorizasyona göre oluşan yapay zeka çeşitleri şu şekildedir:

Sembolik yapay zeka (Simon tarafından ilk olarak gerçekleştirilmiş olan sembolik içerikli yaklaşımlar)

Sibernetik yapay zeka (Minsky tarafından gerçekleştirilmiş olan yapay sinir ağları temelli yaklaşımlar)

Yapay zeka ile ortaya konan bu yaklaşımların bireysel olarak başarıya ulaşamaması nedeniyle, tüm yaklaşımlardan bir arada esinlenen uzman sistemlerin doğuşu da kaçınılmaz olmuştur.

Yapay zeka ile aslında hedeflenen, düşünebilen makineler üretmektir. Bu nedenle de yapay zeka çalışmalarının en heyecan üreten çıktıları robotlardır. Robotlar konusunda da olağanüstü gelişmeler her geçen gün yaşanmaktadır. İnsanoğlunun yapabildiği birçok işlevi rahatlıkla yapan robotlar üretilmektedir. Amaç, tamamen insan gibi düşünen ve reflekslere sahip olan robotların üretilmesidir ve bu yönde çalışmalar da yoğun şekilde devam etmektedir.

sinavonline.net