uzay
Kuzey gökkürede Kutupyıldızı var. Peki, Güney gökkürede kutba en yakın yıldız hangisidir?

Gökbilimciler süpernovaları nasıl sınıflandırır? 1a tipi bir süpernova nedir?

İlk yıldızlar nasıl oluştu?

Dünya’ya Ay’ın her zaman aynı yüzü dönüktür. Güneş Sistemimizdeki diğer uydular için de aynı durum geçerli midir?

Yıldızların gökkubeye yerleştirilmiş alevler değil de Güneş benzeri oluşumlar olduklarını ilk kim dile getirmiştir?

İç Güneş Sistemi’ndekilere benzer kayaç gezegenlerin kütleleri ve büyüklükleri için üst sınır ne kadar olabilir? Güneş Sistemimiz dışında büyük, kayaç gezegenlere sahip başka sistemler olabilir mi?

Güneş ile aynı görünür parlaklığa sahip olması için bir süpernovanın Yerküre’ye uzaklığı ne olmalıdır? Bu uzaklıktaki bir süpernova Yerküremizdeki yaşam için ciddi bir tehdit oluşturur mu?

Gök cisimlerinin kütleleri nasıl ölçülüyor? Bu kütleler tahmini kütleler mi yoksa kesin kütleler mi?

Ay neden yuvarlaktır?

Güneş tutulması nedir ve nasıl oluşur?

Ay tutulması nedir ve nasıl oluşur?