Matematiksel ya da mantıksal zeka, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, bu yöndeki algılama ve değerlendirme yetilerinin ileri düzeyde olması haline verilen isimdir. Mantık yürüterek, değerlendirmeler neticesinde kategorize ederek, gerektiğinde tümdengelim, gerektiğinde tümevarım uygulayarak sonuç elde edebilme yeteneğini içermektedir.

Matematiksel zekanın, çocuklar söz konusu olduğunda matematik dersinde yüksek not almak ile aynı şey olmadığının anne ve babalar açısından bilinmesi önemlidir. Zira, matematik derslerinden aldığı notlar düşükken, aslında matematiksel ya da mantıksal zekası yüksek olan çok fazla örnek mevcuttur.

Bu yöndeki zekası yüksek düzeyde olan kişiler, sosyal yaşamlarında dikkat çekerler. Çünkü; olayları değerlendirme; algılama; sonuç üretme; nedenler ve sonuçlar, girdiler ve çıktılar arasından ilinti kurma becerileri olağanüstü düzeydedir.

Matematiksel ve mantıksal zekası yüksek olan çocuklarda eğitim- öğretim döneminde dikkat çeken özellikleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Olgular ve olaylar hakkında sorgulayıcıdırlar, çok soru sorarlar. İkna olmadan da sorularından vazgeçmezler.

Neden- sonuç ilişkisini anında kurarlar, soyut düşünme becerileri yaşıtlarından daha yüksektir.

Farklı bilgiler arasında bağ kurma yetenekleri fazladır. Çelişen ya da uyum gösteren farklı bilgileri anında muhakeme ederler, akıllarına yatmayan detayların üzerine giderler.

Muhakeme yetenekleri son derece yüksektir.

Satranç oynama, dama oynama, bulmaca çözme gibi aktiviteleri severek icra ederler.

Matematik problemlerini akıldan çözme eğilimleri ve becerileri yüksektir.

Olayları ve olguları kategorize ederek ayrı ayrı değerlendirme eğilimleri ve yetenekleri yüksektir. Bu eğilimleri neticesinde karmaşık konuları çabuk ve doğru şekilde analiz edebilme becerileri yaşıtlarına oranla daha üst düzeyde oluşabilmektedir.

Deneysel aktivitelere katılmayı tercih ederler, neden -sonuç ilişkisini somutlaştırma yönündeki eğitim tekniklerinden en çok bu beceriye sahip çocuklar haz duyarlar.

sinavonline.net