“Business Intelligence (BI)” olarak dünya çapında bilinen ve takip edilen kavramlardan biri olan iş zekası, kısaca halihazırda var olan ya da değişik yöntemler ile elde edilen verinin, kurum amaçlarına hizmet eden bilgiye dönüştürülmesi amacı ile uygulanan tüm yöntemleri, metodolojileri, süreçleri, teknolojiyi, teorileri bir arada kullanma becerisine verilen isimdir.

İş zekası günümüzde iş dünyasının en popüler konularından biridir. Bu genel başlık altında uygulamada birçok farklı süreç ve kavram hatta yeni meslek dalları türemiştir. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Analitik değerlendirme
  • Veri madenciliği
  • Süreç tasarımı
  • Süreç analizi
  • İş performans yönetimi, vb.

İş zekasının bunlar ve benzeri süreçleri yönetmek için kullanabileceği bir veri ambarı kurum nezdinde teşkil edilmiş olmalıdır. Veri ambarı kurumun sahip olduğu tüm ham veriyi bir havuzda toplama işlemine verilen isimdir. Bu ambar, bir yazılım doğrultusunda oluşturulmuştur ve içerideki veriyi işlemeye elverişli bir alt yapıya sahiptir. Günümüzde en önemli kazanım, kurumların yeterli ve doğru bilgi sahibi olmasıdır. Bu rekabet açısından da, performans yönetimi ve iyileştirmesi açısından da hayati önemdedir. Doğru ve yeterli bilgi için de veri ambarının içeriği ve işleniş şekli de doğal olarak önemlidir.

İş zekası ile öne çıkan kavramlardan biri olan “bilgi”, yönetilmeye muhtaç bir çıktıdır. Bilginin doğru yönetilmesi, kurumun hedeflerine hizmet eder sonuçlar üretmesi ile paralellik teşkil etmektedir. Bilgi yönetimi o derece önemli hale gelmiştir ki, kurumlarda artık sadece bu alanda görevli bir ya da birkaç değil, bir departman dolusu personel istihdam edilmektedir. İş zekası ve bilgi yönetimi kavramlarının önemine vakıf olmuş kurumlar için böylesi bir istihdam atıl olarak görülmediği gibi zaman zaman en önemli departman olarak da algılanabilmektedir.

sinavonline.net