IQ, “intelligence quotient” yani “zeka katsayısı” teriminin kısaltmasını temsil eden ifadedir. IQ kavramı ilk kez 1912 yılında Alman psikolog Wilhelm Stern tarafından ortaya konmuştur. IQ, ile amaç; zeka düzeyinin belirli testlerin gerçekleştirilmesi suretiyle belirlenmesidir. Standart bir değer skalası olan IQ düzeyleri şu şekilde kategorize edilmiştir:

20-34 : Embesil

35-49 : Yüksek düzey zeka geriliği

50-69 : Orta düzey zeka geriliği

70-79 : Düşük düzey zeka geriliği

80-89 : Donuk normal zeka

90-109 : Normal zeka

110-119 : Parlak zeka

120-129 : Üstün zeka

130-139 : Çok üstün zeka

140-149 : Dahiye yakın zeka

150 ve üstü: Dahi.

Bu zeka düzeylerinin hangisinin söz konusu olduğunun anlaşılması için birçok test gerçekleştirilmektedir. Bu testlerden en çok uygulananları ve bilinenleri şu şekildedir:

Cattell Zeka Testi: Sınırlı süre içinde cevaplandırılması beklenen bu testin içeriğinde kültürden bağımsız sorular yer almaktadır.

Porteus Labirent Testi: Bu test ile kişinin günlük yaşamdaki sosyal becerileri ile ilgili düzeyi ölçülür.

Alexander Pratik Zeka Testi: Tahta kutular ve renkli küpler kullanılarak gerçekleştirilen bu test genelde ilkokulu bitirmiş çocuklarda uygulanmaktadır. Amaç teknik becerileri ortaya çıkarmak olup, alınan sonuç daha sonraki sınıflar için bir öngörü teşkil etmektedir.

Binet- Terman Testi: Kültürel içeriğe sahip bir sözlü testtir.

WISC-r (Welcher Intelligence Scale for Children) Zeka Testi: 6-16 yaş grubu çocuklar ve gençler için hazırlanmış bir testtir. Ülkemiz de dahil olmak üzere dünyada en yaygın kullanılan IQ testi bu testtir ve 12 alt testin birleşimi niteliğindedir.

sinavonline.net