Düzgün bir levha farklı frekanslarda titreştiriliyor ve levha üzerine beyaz toz dökülerek süperpozisyon ve sönümlenme noktaları ortaya çıkartılıyor. Olayın bilimsel tarafı bir tarafı hepimiz için doyumsuz bir görsel şölen sunuyor.