ayYeterince buyuk gokcisimleri (ki Ay bunlara dahil); tozlardan başlayp giderek büyüyen cisimlerin (Örnegin, buz, moloz, kaya, asteroid, küçük uydular vb) çarpışıp birleşmeleriyle oluşurlar ve kütle çekiminin her yönde etki yapmasıyla küre biçimini alırlar. Ay da, milyarlarca yıl önce Mars kütlesinde bir gökcisminin dünyamıza çarpmasıyla uzaya saçılan buharlaşmış kaya, toz ve molozların zaman içinde kütleçekim etkileriyle toplanmasıyla oluştuğundan, küre biçimlidir.

Ay, Dünya’nın tek doğal uydusudur ve bazı özellikleri nedeniyle Güneş sisteminin değişik bir üyesidir. 3.476 km’lik çapıyla Dünya’nın dörtte biri büyüklüğündedir ve 81,3 kat daha hafiftir. Güneş sisteminde Ay’dan hem daha büyük, hem de daha ağır uydular bulunmasına karşın, Pluton’un yeni keşfedilen uydusu dışında hiçbiri, uydusu oldukları gezegenlerden yoğunluk ve hacim bakımından fazla farklı değildir. Dünya-Ay sistemi tam anlamıyla çift gezegen oluşturmaktadır.

Kaynak: Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi