Geleceğin Meslekleri

Meslek seçimi insan hayatının en önemli kararlarından biridir. Ömrün idamesi için gerekli kazancın temini amacı ile kritik bir önem arz eden meslek seçiminde en önemsenen kriter doğal olarak getirisidir. Getirinin yüksek olduğu meslek dalları ise daha ziyade kalifikasyonu yüksek, talebi fazla olan kadroları içermektedir. Bu bakış açısı ile yakın dönemde çok daha fazla popülerleşeceğine inanılan ve “geleceğin meslekleri” şeklinde anılan meslek dallarından bazıları şu şekildedir:

Enformatik Mühendisliği

İşletmeciliğin bilgi işlem tabanlı olarak icra edilmesidir. Bilgi derleme, depolama, değerlendirme, işletme çıkarına uygun şekilde kullanma gibi kritik alt görevleri, yeni teknolojilerin tamamını kullanarak gerçekleştiren oldukça efektif bir süreçler bütünüdür.

İnternet Gazeteciliği

Haber alma hakkı insanların en önemli haklarından biridir. Bu hakkın gerçekleşmesi için icra edilen gazetecilik mesleği de doğal olarak hem çok insani, hem de çok değerli bir alanı içermektedir. Günümüz ve yakın geleceğimiz internet tabanlı süreçlere her geçen gün daha bağımlı hale geldiğinden bu önemli mesleğin de internet üzerinde yapılanı geleceğin meslekleri içinde öne çıkanlardan biri olmuştur ve olacaktır.

Gıda Mühendisliği

Beslenme insan fizyolojisinin devamı için elzemdir. Beslenmenin içeriği olan gıdalar da bu nedenle önemlidir ve gereklidir. Her geçen gün gıdaların hijyenine ve sağlıklılığına dair tereddütler artmakta olduğundan gıda ile ilgili süreçleri ticari faaliyet olarak icra eden her tür işletmenin tüketicilerdeki bu tereddüdü algılama, giderme ve yönetme bakımından kadrosunda gıda mühendislerine ihtiyacı oluşmuştur ve bu ihtiyaç gelecekte de artarak devam edecektir.

Fizik Tedavi Uzmanlığı

Ortalama insan ömrünün uzaması ile ileri yaş dönemlerine ait talepleri karşılayan dallarda da kadro ihtiyacı artmış durumdadır. Fizik tedavi uzmanlığı da bu nedenle tıp biliminden ayrı spesifik bir branş olarak popülerleşmesi beklenen alanlardan biridir.

Editör/Yazar:

Birçokları gibi onlarca zorlu sınavlara girmiş ve sonucunda başarılı bir kariyer oluşturmuştur. Bu yolda yürüyen herkese faydalı olmak amacıyla içerik sunmaktadır.