Eğitimde Ailelerin Önemi

Eğitim, bir bireyin ve toplumun hayatında en önemli ve en meşakkatli süreçlerden biridir. Okul, öğretmen ve aile şeklinde özetlenmesi mümkün olan eğitimin sacayakları arasında en önemli unsurlardan biri olmasına rağmen, bazen ihmal edilen, hak ettiği öneme vurgu çekilmeyen unsur çoğu zaman ailelerdir. Aileler tüm beklentilerini ve çocuklarının eğitimi ile ilgili sorumlulukları okula ve öğretmene yükleyerek çoğu zaman sorumluluk almaktan kaçma eğiliminde ya da üstlenmeleri gereken sorumluluğun bilincinden uzak bir düzeyde olabilmektedirler.Halbuki aile, eğitimin ilk başladığı yer ve toplumun temel birimidir. Ailenin üstlenmesi gereken sorumluluk ihmale gelmez bir boyuttadır. Zira, eğitimde başarı, ancak ve ancak okul-öğretmen-aile üçlüsündeki sinerjinin yakalanması ile gelecektir.

Ailelerin eğitim sürecindeki rollerini başarıyla icra edebilmeleri için üstlenmeleri gereken görevlerden bazıları şunlardır:

  • Çocuğun eğitim hayatı için gerekli fiziki koşullar en azından asgari düzeyde temin edilmelidir: barınma, beslenme, vb. gibi.
  • Çocuğun okula zamanında ve gerekli donanımla gidip gelebilmesi için gerekli olan koşulların hazırlanması gerekmektedir: kırtasiye, giyim kuşam, ulaşım aracı veya şekli gibi.
  • Çocuğun derslerdeki başarısı için elzem olan huzurlu ev içi ortamının temin edilmesi: ayrı bir oda, şahsına ait bir masa, vb. gibi
  • Çocuğun ödevleri ile ilgili olarak gerekmesi halinde kendisine rehberlik edip yönlendirme yapılmalı, ihtiyaç duyuyor ise akademik yardım sağlanmalıdır.
  • Çocuğun okula ve öğretmenlerine ilişkin duygularına olumlu bir şekilde yön verilmeli, demotive olduğu dönemlerde iyi bir dinleyici olup, sorununun çözümünde kendisine yardımcı olunmalıdır.
  • Bu görevlerin her biri detaylı bir şekilde irdelenmeye ve planlanmaya değer görevler olup, bir bireyin hayatına yön verdiği gibi aynı zamanda toplumun da geleceğine şekil veren kritik önemdedir, asla ihmal edilmemelidir.
Etiketler: , ,
Editör/Yazar:

Birçokları gibi onlarca zorlu sınavlara girmiş ve sonucunda başarılı bir kariyer oluşturmuştur. Bu yolda yürüyen herkese faydalı olmak amacıyla içerik sunmaktadır.