Az Kitap Okuyoruz

Kitap okumak, boş vakitleri değerlendirmede başvurulduğu en çok iddia edilen eylemlerden biri olmakla beraber, uygulamada bu söylemlerin birçoğunun doğru olmadığı, kitap okuma alışkanlığının günbegün terk edilmeye başlandığı görülmektedir. Belirli bir yaşın üzerindeki kişiler, geçmişten gelen alışkanlıklarının da etkisi ile kitap okumaya daha çok vakit ayırırken, özellikle yeni neslin kitaplar ile aralarına önemli oranda mesafe koydukları dikkatlerden kaçmamaktadır. Kitap okuma bilincinin yerleştirmek için anne ve babalara, eğiticilere çok görev düşmektedir. Öğütleyici bir otorite merkezi olarak değil, yol gösterici bir rol model olarak kitap okuma bilincinin çocuklarda yerleşik olması sağlanmalı, birlikte uygulanan bir aktivite olarak kaliteli zaman geçirmenin ilk aracı olarak kullanılmalıdır.

Kitap okumak sadece bir vakit geçirme eylemi olarak algılandığında, az kitap okumanın bahanesi olarak sunulabilecek çok fazla tez gündeme gelebilecektir. Okuma eylemini hızlandıran ve kolaylaştıran teknolojilerin varlığı, vaktin azlığı, günlük yaşam temposunun artması, vb. savlar ile “neden az kitap okuyoruz” sorusuna yanıtlar anında hazırlanabilmektedir. Ancak, kitap okumak bir boş vakit değerlendirme, kısacası oyalanma yöntemi olarak algılanmamalı, tam tersine özel bir vakit ayrılması gereken, önemli bir uğraş olarak ele alınmalı ve çocuk yaşlardan itibaren bu algının oluşması için çaba harcanmalıdır. Kitap okumak; kelimeler ile haşır neşir canlı bir dünyanın içinde, yazarın yarattığı kurgunun büyüsünde kaybolurcasına yaşamak, basılı matbuatın o kendine bağlayıcı kokusunu içine çeke çeke dış dünyadan bir süre uzak kalmak olmalıdır. Bu uzak kalma hali, okuyucu için bir deşarj, yeniden motive olma, ruhu besleyerek çok daha güçlü bir alt yapı ile günlük yaşama geri dönme sürecidir. Bu bilinç oluştuğunda ve anlamına vakıf olunduğunda; zaman azlığı, hız çağının yaşanıyor olması gibi bahanelerin “neden az kitap okuyoruz” sorusunun yanıtı olmaktan ne denli uzak olduğu da çıplak bir gerçek olarak ortaya çıkacaktır.

Editör/Yazar:

Birçokları gibi onlarca zorlu sınavlara girmiş ve sonucunda başarılı bir kariyer oluşturmuştur. Bu yolda yürüyen herkese faydalı olmak amacıyla içerik sunmaktadır.