faq3-300x207Cevapları görmek için sorulara tıklayın.

ALES sınavı nedir ve hangi amaçlara hizmet etmektedir?

– Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
– Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
– Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,
– Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında,
ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.

Sınava kimler başvurabilir?

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

Sınavda hangi tür sorular sorulmaktadır?

Sınavda sayısal ve sözel testler sorulmaktadır.
Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşmaktadır.Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik değil, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olmaktadır. Sınav Türkçe yapılmaktadır.

Sınav hangi illerde yapılmaktadır?

Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa’da yapılmaktadır.

Sınav sonucu ne kadar süre için gerçerlidir?

Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

Sınav ücreti ne kadar?

ALES sınav ücreti 100TL’dir.

Sınav ücretini nasıl yatırmam gerekir?

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
Sınav ücreti kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatırılması gerekmektedir.
Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir.

Sınav süresi ne kadar?

ALES sınav süresi 150 dakikadır.

Yurt dışında lisansüstü öğrenim için bu sınava mı girmek gerekmektedir?

Evet, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde bu sınavın sonuçları kullanılmaktadır.
Ayrıca, bazı kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilere burs verirken bu sınavın sonuçlarından yararlanmaktadırlar.

Başvurular nasıl yapılmaktadır?

Başvurular elektronik ortamda ÖSYM resmi İnternet sitesinden yapılmaktadır.

İlk kez başvuracağım, nasıl yapmam gerekir?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerçerli bir fotoğraf, ne anlama gelmektedir?

Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

Başvuru merkezleri bilgilerine nasıl ulaşabilirim?

Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilmektedir. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınmaktadır.

İnternet üzerinden ALES ile ilgili hangi işlemleri yapabilirim?

a) Bireysel başvuru hakkı olan adaylar için internet aracılığıyla bireysel başvuru yapma
b) Başvuru işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme
c) ÖSYM’nin belirleyeceği tarihlerde, sınava ilişkin bilgiler ile kimlik ve iletişim bilgilerini değiştirme/güncelleme
ç) Eğitim bilgilerini öğrenme ve diploma notu/puanı bilgilerini, varsa engel durumu bilgilerini görme/inceleme
d) Sınava Giriş Belgesi edinme
e) Sınav sonuç bilgilerini öğrenme
f) Tercih yapma
g) Yerleştirme sonuçlarını öğrenme
ğ) Cevap kâğıdını görüntüleme
h) Evrak referans numarası alma ve şifresini değiştirme