Videolar   Formüller   İletişim 

GirişYGSİngilizceYDSKPSSALESAÖFTrafikTEOGIQOyun

 
Hızlı Erişim
E-kitap
Meslekler
Hızlı Okuma
Kendinizi Tanıyın
Ne, Nasıl?
ÖSYM Sınav Takvimi
MEB Sınav Takvimi
Ehliyet Sınav Takvimi
Sınav sonuçları
Sınav numarası sorma
Soru Bankaları
YGS
İngilizce
YDS
KPSS
ALES
AÖF
Trafik
TEOG
IQ
Oyun

 SINAVONLINE.net SBS ile ilgili bilgiler

 

 SBS -  SBS 8. Sınıf Türkçe Soruları

          

SBS 8. Sınıf Türkçe Soruları
 
     

   
SBS Ana Sayfası   |   SBS Soruları   |   SBS Konu Anlatımları

SBS 8. Sınıf Türkçe Müfredatı


TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ

 • Yazı Türleri

 • Roman

 • Hikâye

 • Masal

 • Fabl

 • Makale

 • Fıkra

 • Deneme

 • Sohbet (Söyleşi)

 • Eleştiri

 • Gezi

 • Anı (Hatıra)

 • Günlük (Günce)

 • Biyografi (Yaşam öyküsü)

 • Otobiyografi (Ö z yaşam öyküsü)

 • Tiyatro

 • Tiyatro terimleri

 • Tiyatro türleri

 • Açık Oturum

 • Panel

 • Forum

 • Nutuk

 • Mektup

 • Münazara

 • Tartışma

 • Dilekçe

 • Şiir Bilgisi

 • Ölçü

 • Hece

 • Aruz

 • Serbest

 • Kafiye ve Kafiye Türleri

 • Yarım

 • Tam

 • Zengin

 • Cinaslı

 • Redif

 • Kafiye Düzeni

 • Düz

 • Çapraz

 • Sarma

 • Söz sanatları

 • Benzetme

 • Kişileştirme

 • Konuşturma

 • Abartma

 • Cinas

 • Mecazı mürsel


SES BİLGİSİ

 • Ses

 • Harf

 • Sesli harfler

 • Sessiz harfler

 • Türkçe kelimelerdeki sessiz harflerin özellikleri

 • Hece

 • Hece Çeşitleri

 • Kelime

 • Alfabe

 • Türk Dilinin Ses Özellikleri

 • Büyük Ünlü Uyumu

 • Küçük Ünlü Uyumu

 • Sessiz Yumuşaması

 • Sessiz Uyumu

 • Ses Düşmesi

 • Ses Türemesi

 • Kaynaşma (yardımcı ses)

 • Ulama

 • Darlaşma

 • Ses Değişiklikleri

 • Sözcük Vurgusu


İMLA/YAZIM

 • Büyük Harflerin Yazımı

 • Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler

 • Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler

 • Yer Adlarının Yazımı

 • Yön Adlarının Yazımı

 • Kısaltmaların Yazımı

 • Sayıların Yazımı

 • İkilemelerin Yazımı

 • Fiillerin Yazımı

 • de’lerin Yazımı

 • ki’lerin Yazımı

 • ile’nin Yazımı

 • Soru Eki mi’nin Yazımı

 • Ek Eylemin Yazımı

 • Yazımı Karıştırılan Sözcükler

 • Yazımı Yanlış Bilinen Sözcükler

 • Sözcüklerin Satır Sonunda Bölünmesi


NOKTALAMA

 • Nokta

 • Virgül

 • Noktalı Virgül

 • İki Nokta

 • Üç Nokta

 • Soru İşareti

 • Ünlem İşareti

 • Kısa Çizgi

 • Uzun Çizgi

 • Tırnak İşareti

 • Kesme İşareti

 • Yay Parantez

 • Köşeli Parantez

 • Düzeltme İşareti


SÖZCÜKTE ANLAM

 • Çok Anlamlılık

 • Gerçek Anlam

 • Mecaz Anlam

 • Ad Aktarması

 • Yan Anlam

 • Terim Anlam

 • Somut Anlam

 • Soyut Anlam

 • Eş Anlam

 • Zıt Anlam

 • Eş Seslilik

 • Dolaylama

 • Argo

 • Yansıma

 • İkileme

 • Genel Anlam

 • Özel Anlam

 • Sözcük İlişkileri

 • Sözcükler arasındaki anlam ilişkisini bulma

 • Sözcükler arasındaki anlam ilişkisinin benzerini bulma

 • Farklı anlamlı sözcüğü bulma

 • Deyim


CÜMLEDE ANLAM

 • Atasözü

 • Öznel Anlatım

 • Nesnel Anlatım

 • Düz Anlatım

 • Dolaylı Anlatım

 • Mecazlı Anlatım

 • Değerlendirme

 • Yorum

 • Gözlem

 • Neden - Sonuç İlişkisi

 • Koşula Bağlılık

 • Amaç-Sonuç İlişkisi

 • Karşılaştırma

 • Tanımlama

 • Eleştiri

 • Üslûp

 • Ön Yargı

 • İhtimal

 • Varsayım

 • Öneri

 • Kavramlar (Beğenme, şaşma, merak, endişe, sitem, istek...)

 • Cümle Yorumlama

 • Cümlenin konusu

 • Cümlede anlatılmak istenen

 • Cümleden çıkarılabilecek yargı

 • Cümleden çıkarılamayacak yargı

 • Benzer ve yakın anlamlı cümleleri bulma

 • Anlamca çelişen cümleleri bulma

 • Cümle Tamamlama

 • Cümle Oluşturma

 • Özdeyiş


PARÇADA ANLAM

 • Parçanın Anlam Yönü

 • Parçanın Konusu

 • Tema

 • Duygu

 • Karakter

 • Parçanın ana düşüncesi

 • Parçanın yardımcı düşünceleri

 • Parçanın başlığı

 • Parçanın Yapı Yönü

 • Parçanın Bölümleri

 • Giriş

 • Gelişme

 • Sonuç

 • Parçanın Oluşturulması

 • Parçanın Tamamlanması

 • Konu bütünlüğünü bozan cümle

 • Düşüncenin akışını bozan cümle

 • Paragrafın bölünmesi

 • Parçaya cümle ekleme

 • Parçadan cümle çıkarma

 • Parçadaki cümlelerin yerini değiştirme

 • Parçayı karşılayan soru

 • Parçanın Anlatım Yönü

 • Anlatım Biçimleri

 • Açıklama (düşünsel anlatım)

 • Tartışma

 • Tasvir (betimleme)

 • Hikâye etme (öyküleme)

 • Düşünceyi Geliştirme Yöntemleri

 • Tanımlama

 • Benzetme

 • Karşılaştırma

 • Kişileştirme

 • Örneklendirme

 • Tanık gösterme

 • Anlatımda Yararlanılan Duyular

 • Görme

 • Dokunma

 • Tatma

 • İşitme

 • Koklama

 • Anlatımda Yararlanılan Kavramlar

 • Doğallık

 • Özgünlük

 • Açıklık

 • Akıcılık

 • Tutarlılık

 • Özlülük

 • Yoğunluk

 • Evrensellik

 • Yerellik


FİİLİMSİLER

 • İsim fiiller

 • Sıfat fiiller

 • Zarf fiiller


CÜMLENİN ÖGELERİ

 • Temel Ögeler

 • Yüklem

 • Özne

 • Gerçek özne

 • Açık özne

 • Gizli özne

 • Sözde özne

 • Yardımcı Ögeler

 • Nesne

 • Belirtili nesne

 • Belirtisiz nesne

 • Dolaylı Tümleç

 • Zarf Tümleci

 • Cümle Vurgusu

 • Ara Söz


FİİLLERDE ÇATI

 • Nesne - Yüklem ilişkisi

 • Geçişli Fiiller

 • Geçişsiz Fiiller

 • Oldurganlık

 • Ettirgenlik

 • Özne - Yüklem İlişkisi

 • Etken Fiil

 • Edilgen Fiil

 • Dönüşlü Fiil

 • İşteş Fiil


CÜMLE ÇEŞİTLERİ

 • Yüklemlerinin Türüne Göre

 • Fiil Cümlesi

 • İsim Cümlesi

 • Ögelerinin dizilişine Göre

 • Kurallı Cümle

 • Devrik Cümle

 • Eksiltili Cümle

 • Anlamlarına Göre

 • Haber cümlesi

 • Olumlu cümle

 • Olumsuz cümle

 • Ünlem cümlesi

 • Soru cümlesi

 • Yapılarına Göre

 • Basit Cümle

 • Birleşik cümle

 • Girişik birleşik cümle

 • Şart birleşik cümle

 • Sıralı Cümle

 • Sıralı bağımlı cümle

 • Sıralı bağımsız cümle

 • Bağlı Cümle


ANLATIM BOZUKLUKLARI

 • Anlamsal Bozukluklar

 • Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

 • Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

 • Gereksiz sözcük kullanılması

 • Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması

 • Mantık hataları

 • Anlamca belirsizlik

 • Deyim ve atasözlerinin yanlış kullanılması

 • Yapısal Bozukluklar

 • Tamlama yanlışlıkları

 • Eklerin yanlış kullanılması

 • Özne -yüklem uyumsuzluğu

 • Tekillik - çoğulluk bakımından

 • Olumluluk - olumsuzluk bakımından

 • Kişi bakımından

 • Öge eksikliği

 • Özne eksikliği

 • Nesne eksikliği

 • Tümleç eksikliği

 • Ek eylem eksikliği

 • Noktalamadan kaynaklanan bozukluklar

 

 


     

 

Lise, Türk eğitim sistemine göre, sekiz yıllık ilköğretimini (eski sistemdeki üç yıllık ortaokulu) bitirmiş olan gençleri, en az dört yıllık bir eğitimle hayata veya yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim kurumu demektir.

Ülkemizde çeşitli amaçlara yönelik olarak kurulmuş farklı liseler bulunmaktadır. Bu özel liselere giriş için Milli Eğtim Bakanlığı (MEB)tarafından SBS veya SBS sınavlarına girmek ve başarılı olmak gerekmektedir.

Sitemizde bulunan SBS ve SBS sınavlarına yönelik deneme testleri ve hazırlık soru bankalarını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

İyi bir lise eğitim ve öğretimi iyi bir üniversiteye giden yolda en önemli ara basamaklardan biridir. Bu nedenle tüm öğrencilerin ve gençlerin lise ve ilköğretim dönemlerini en verimli şekilde geçirmek için gayret sarfetmeleri gerektiğini söyleyebiliriz.

Sitemizde SBS 8. Sınıf Türkçe Soruları hakkında da ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. SBS 8. Sınıf Türkçe Soruları hakkında daha fazla bilgi almak için bize yazabilirsiniz.

SBS veya SBS sınavına girecek olan tüm öğrencilere başarılar dileriz.


 

 

 Son Yazılar
Çocuklar İçin Bilgisayar Programcılığı - Scratch, Code, Tynker
 
Hayat Maratonunda Steve Jobs Felsefesi
 
Amerika'da Eğitim Fırsatları
 
Avrupa'da Eğitim Fırsatları
 
Sosyal Ağların Çocuklar Üzerindeki Etkisi
 
Az Kitap Okuyoruz
 
Eğitimde Ailelerin Önemi
 
Zamanı Etkin Kullanma Yöntemi: Yapılacak Günlük İşler Listesi
 
 

© SINAVONLINE.net