Videolar   Formüller   İletişim 

GirişYGSİngilizceYDSKPSSALESAÖFTrafikTEOGIQOyun

 
Hızlı Erişim
E-kitap
Meslekler
Hızlı Okuma
Kendinizi Tanıyın
Ne, Nasıl?
ÖSYM Sınav Takvimi
MEB Sınav Takvimi
Ehliyet Sınav Takvimi
Sınav sonuçları
Sınav numarası sorma
Soru Bankaları
YGS
İngilizce
YDS
KPSS
ALES
AÖF
Trafik
TEOG
IQ
Oyun

 SINAVONLINE.net SBS ile ilgili bilgiler

 

 SBS -  SBS 7. Sınıf Türkçe Soruları

          

SBS 7. Sınıf Türkçe Soruları
 
     

   
SBS Ana Sayfası   |   SBS Soruları   |   SBS Konu Anlatımları

SBS 7. Sınıf Türkçe Müfredatı


TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ

 • Düz yazı bilgisi

 • Makale

 • Anı

 • Gezi yazısı

 • Biyografi

 • Otobiyografi

 • Roman

 • Hikâye

 • Deneme

 • Fabl

 • Fıkra

 • Söyleşi

 • Masal

 • Tekerleme

 • Günce

 • Mektup

 • Dilekçe

 • Tiyatro

 • Dram

 • Komedi

 • Trajedi

 • Şiir bilgisi

 • Şiir

 • Şair

 • Dize

 • Dörtlük

 • Marş

 • Nakarat

 • Ölçü

 • Hece ölçüsü

 • Serbest şiir

 • Redif

 • Kafiye

 • Kafiye türleri

 • Yarım kafiye

 • Tam kafiye

 • Zengin kafiye

 • Cinaslı kafiye

 • Kafiye şeması

 • Düz kafiye

 • Çapraz kafiye

 • Sarma kafiye

 • Şiir türleri

 • Lirik şiir

 • Epik şiir

 • Didaktik şiir

 • Pastoral

 • Satirik şiir

 • Söz sanatları

 • Kişileştirme

 • Benzetme

 • Abartma


SES BİLGİSİ

 • Sesli harfler

 • Sessiz harfler

 • Hece çeşitleri

 • Büyük Ünlü Uyumu

 • Küçük Ünlü Uyumu

 • Sessiz Yumuşaması

 • Sessiz Uyumu

 • Ses Düşmesi

 • Ses Türemesi

 • Kaynaşma

 • Ulama

 • Darlaşma

 • Vurgu


YAZIM

 • Büyük harflerin yazımı

 • Bitişik yazılan birleşik sözcükler

 • Ayrı yazılan birleşik sözcükler

 • Yer adlarının yazımı

 • Yön adlarının yazımı

 • Kısaltmaların yazımı

 • Sayıların yazımı

 • İkilemelerin yazımı,

 • de’lerin yazımı

 • ki’lerin yazımı

 • Soru eki mi’nin yazımı


NOKTALAMA

 • Nokta

 • Virgül

 • Noktalı virgül

 • İki nokta

 • Üç nokta

 • Soru işareti

 • Ünlem işareti

 • Kısa çizgi

 • Uzun çizgi

 • Kesme işareti

 • Tırnak işareti


SÖZCÜKTE ANLAM

 • Gerçek Anlam

 • Mecaz Anlam

 • Deyim Anlam

 • Terim

 • Somut Anlam

 • Soyut Anlam

 • Eş Anlam

 • Zıt Anlam

 • Eş Seslilik

 • Yansıma

 • İkileme


CÜMLEDE ANLAM

 • Neden - Sonuç İlişkisi

 • Amaç - Sonuç İlişkisi

 • Koşula Bağlılık

 • Karşılaştırma

 • Tanımlama

 • Özne-l Nesnel Yargılar

 • Önyargı, Kaygı, Tahmin, Pişmanlık, Özlem vb Duygu ve Kavramlar

 • Cümle Yorumlama

 • Cümlenin konusu

 • Cümlede anlatılmak istenen yargı

 • Benzer ve yakın anlamlı cümleler

 • Cümleden çıkarılamayacak yargı

 • Cümle Tamamlama

 • Cümle Oluşturma

 • Vecize

 • Atasözü


PARÇADA ANLAM

 • Parçanın Anlam Yönü

 • Parçanın konusu

 • Parçanın ana düşüncesi

 • Parçanın yardımcı düşünceleri

 • Parçanın Yapı Yönü

 • Parçanın bölümleri

 • Giriş

 • Gelişme

 • Sonuç

 • Parçanın oluşturulması

 • Parçanın tamamlanması

 • Parçanın Anlatım Yönü

 • Anlatım Biçimleri

 • Betimleme

 • Öyküleme

 • Açıklama

 • Tartışma

 • Örneklendirme

 • Benzetme

 • Karşılaştırma

 • Kişileştirme

 • Tanımlama

 • Sayısal verilerden yararlanma


ZARF

 • Durum (hâl) zarfları

 • Zaman zarfları

 • Miktar (azlık-çokluk,ölçü) zarfları

 • Sözcüklerde derecelendirme

 • Eşitlik

 • Üstünlük

 • En üstünlük

 • Aşırılık

 • Yer-yön zarfları

 • Soru zarfları

 • Sebep zarfları


FİİL

 • Fiil Çeşitleri

 • Kılış Fiilleri

 • Oluş Fiilleri

 • Durum Fiilleri

 • Fiil Çekimleri

 • Fiillerde Kişi

 • Fiillerde Kip

 • Haber (Bildirme) Kipleri

 • Bilinen (görülen) geçmiş zaman

 • Öğrenilen (duyulan) geçmiş zaman

 • Şimdiki zaman

 • Gelecek zaman

 • Geniş zaman

 • Dilek (İsteme) Kipleri

 • Gereklilik kipi

 • İstek kipi

 • Şart kipi

 • Emir kipi

 • Fiillerde Olumsuzluk

 • Fiillerde Soru

 • Fillerde Anlam (Zaman) Kayması

 • Şimdiki Zamanın

 • Geniş zaman yerine kullanılması

 • Gelecek zaman yerine kullanılması

 • Geçmiş zaman yerine kullanılması

 • Emir kipi yerine kullanılması

 • Gelecek Zamanın

 • Gereklilik kipi yerine kullanılması

 • Geniş Zamanın

 • Bilinen geçmiş zaman yerine kullanılması

 • Duyulan geçmiş zaman yerine kullanılması

 • Gelecek zaman yerine kullanılması

 • İstek Kipinin

 • Emir kipi yerine kullanılması

 • Bilinen geçmiş zamanın yerine kullanılması

 • Emir Kipinin

 • İstek anlamında kullanılması

 • Yetersizlik, gücü yetmeme anlamında kullanılması

 • Gereklilik Kipinin

 • Emir kipi yerine kullanılması

 • Ek Fiil

 • Ek Fiilin Basit Çekimi

 • Bilinen geçmiş zaman

 • Duyulan geçmiş zaman

 • Geniş zaman

 • Şart kipi

 • Ek Fiilin Birleşik Çekimi

 • Hikâye

 • Rivayet

 • Şart

 • Ek Fiilin Olumsuzu

 • Ek Fiilin Sorusu

 • Basit Zamanlı Fiiller

 • Birleşik Zamanlı Fiiller

 • Birleşik Zamanlı Fiillerin Anlamları

 • Hikâye Birleşik Zaman

 • Rivayet Birleşik Zaman

 • Şart Birleşik Zaman


SÖZCÜK YAPISI

 • Birleşik Fiiller

 • Kurallı Birleşik Fiiller

 • - Yeterlik

 • - Tezlik

 • - Sürerlik

 • - Yaklaşma

 • Yardımcı Eylemle Kurulan Birleşik Fiiller

 • Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller

 

 

 


     

 

Lise, Türk eğitim sistemine göre, sekiz yıllık ilköğretimini (eski sistemdeki üç yıllık ortaokulu) bitirmiş olan gençleri, en az dört yıllık bir eğitimle hayata veya yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim kurumu demektir.

Ülkemizde çeşitli amaçlara yönelik olarak kurulmuş farklı liseler bulunmaktadır. Bu özel liselere giriş için Milli Eğtim Bakanlığı (MEB)tarafından SBS veya SBS sınavlarına girmek ve başarılı olmak gerekmektedir.

Sitemizde bulunan SBS ve SBS sınavlarına yönelik deneme testleri ve hazırlık soru bankalarını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

İyi bir lise eğitim ve öğretimi iyi bir üniversiteye giden yolda en önemli ara basamaklardan biridir. Bu nedenle tüm öğrencilerin ve gençlerin lise ve ilköğretim dönemlerini en verimli şekilde geçirmek için gayret sarfetmeleri gerektiğini söyleyebiliriz.

Sitemizde SBS 7. Sınıf Türkçe Soruları hakkında da ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. SBS 7. Sınıf Türkçe Soruları hakkında daha fazla bilgi almak için bize yazabilirsiniz.

SBS veya SBS sınavına girecek olan tüm öğrencilere başarılar dileriz.


 

 

 Son Yazılar
Çocuklar İçin Bilgisayar Programcılığı - Scratch, Code, Tynker
 
Hayat Maratonunda Steve Jobs Felsefesi
 
Amerika'da Eğitim Fırsatları
 
Avrupa'da Eğitim Fırsatları
 
Sosyal Ağların Çocuklar Üzerindeki Etkisi
 
Az Kitap Okuyoruz
 
Eğitimde Ailelerin Önemi
 
Zamanı Etkin Kullanma Yöntemi: Yapılacak Günlük İşler Listesi
 
 

© SINAVONLINE.net