Videolar   Formüller   İletişim 

GirişYGSİngilizceYDSKPSSALESAÖFTrafikTEOGIQOyun

 
Hızlı Erişim
E-kitap
Meslekler
Hızlı Okuma
Kendinizi Tanıyın
Ne, Nasıl?
ÖSYM Sınav Takvimi
MEB Sınav Takvimi
Ehliyet Sınav Takvimi
Sınav sonuçları
Sınav numarası sorma
Soru Bankaları
YGS
İngilizce
YDS
KPSS
ALES
AÖF
Trafik
TEOG
IQ
Oyun

 SINAVONLINE.net SBS ile ilgili bilgiler

 

 SBS -  SBS 6. Sınıf Türkçe Soruları

          

SBS 6. Sınıf Türkçe Soruları
 
     

   
SBS Ana Sayfası   |   SBS Soruları   |   SBS Konu Anlatımları

SBS 6. Sınıf Türkçe Müfredatı


TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ

 • Düz Yazı Bilgisi

 • Efsane

 • Destan

 • Masal

 • Hikâye

 • Tiyatro

 • Gezi Yazısı

 • Anı (Hatıra)

 • Günlük (Günce)

 • Deneme

 • Biyografi

 • Otobiyografi

 • Mektup

 • Münazara

 • Şiir Bilgisi

 • Dize

 • Dörtlük

 • Ölçü

 • Hece ölçüsü

 • Serbest şiir

 • Redif

 • Kafiye

 • Kafiye Türleri

 • Yarım kafiye

 • Tam kafiye

 • Zengin kafiye

 • Cinaslı kafiye

 • Kafiye Şeması

 • Düz kafiye

 • Çapraz kafiye

 • Sarma kafiye

 • Şiir Türleri

 • Lirik şiir

 • Epik şiir

 • Didaktik şiir

 • Fabl

 • Pastoral

 • Satirik şiir

 • Söz Sanatları

 • Kişileştirme

 • Benzetme

 • Abartma


SES BİLGİSİ

 • Ses, Harf, Hece, Hece Çeşitleri

 • Sesli Harfler

 • Sessiz Harfler

 • Büyük Ünlü Uyumu

 • Ünsüz Yumuşaması

 • Ünsüz Benzeşmesi

 • Ünlü Daralması

 • Ses Düşmesi

 • Ses Türemesi

 • Ulama

 • Kaynaşma

 • Sözcük Vurgusu


YAZIM

 • Büyük Harflerin Yazımı

 • De'nin Yazımı,

 • Ki'nin Yazımı,

 • Mi'nin Yazımı

 • Kısaltmaların Yazımı

 • Sayıların Yazımı

 • Birleşik Sözcüklerin Yazımı

 • İkilemelerin Yazımı

 • Pekiştirmelerin Yazımı


NOKTALAMA

 • Nokta

 • Virgül

 • Noktalı Virgül

 • İki Nokta

 • Üç Nokta

 • Soru İşareti

 • Ünlem İşareti

 • Tırnak İşareti

 • Yay Ayraç

 • Kısa Çizgi

 • Uzun Çizgi

 • Kesme İşareti

 • Düzeltme İşareti


SÖZCÜKTE ANLAM

 • Çok Anlamlılık

 • Gerçek Anlam

 • Mecaz Anlam

 • Yan Anlam

 • Terim Anlam

 • Somut Anlam

 • Soyut Anlam

 • Eş Anlamlılık

 • Karşıt Anlamlılık

 • Sesteşlik

 • İkileme

 • Deyim


CÜMLEDE ANLAM

 • Tanımlama

 • Karşılaştırma

 • Koşula Bağlılık

 • Neden - Sonuç İlişkisi

 • Amaç - Sonuç İlişkisi

 • Öznellik ve Nesnellik

 • Sitem, Abartma, Kaygı, Tahmin, Özlem, Olasılık ve diğer kavramlar

 • Cümle Yorumlama

 • Cümlenin konusu

 • Cümlede anlatılmak istenen

 • Benzer - yakın anlamlı cümleler

 • Cümle Oluşturma

 • Cümle Tamamlama

 • Atasözleri


SÖZCÜK YAPISI

 • Basit Sözcükler

 • Türemiş Sözcükler

 • Birleşik Sözcükler

 • Birleşik isimler ve oluşumları

 


PARÇADA ANLAM

 • Parçanın Konusu

 • Şiirin Teması

 • Parçanın Ana Düşüncesi

 • Parçanın Yardımcı Düşünceleri

 • Parçanın Bölümleri

 • Giriş bölümü

 • Gelişme bölümü

 • Sonuç bölümü

 • Paragraf Tamamlama

 • Paragraf Oluşturma

 • Anlatım Türleri

 • Betimleme

 • Öyküleme

 • Açıklama

 • Tartışma

 • Karşılaştırma

 • Örneklendirme


İSİM

 • İsim ile fiil farkı

 • Varlıklara Verilişlerine Göre

 • Özel isim

 • Cins isim

 • Varlıkların Sayılarına Göre

 • Tekil isim

 • Çoğul isim

 • Topluluk ismi

 • Varlıkların Oluşlarına Göre

 • Somut isim

 • Soyut isim

 • Yansımalı isim

 • İsimlerde Küçültme


ZAMİR

 • Sözcük Biçimindeki Zamirler

 • Kişi (şahıs) zamirleri

 • Dönüşlülük zamiri

 • İşaret (gösterme) zamirleri

 • Belgisiz (belirsiz) zamirler

 • Soru zamirleri

 • Ek Biçimindeki Zamirler

 • İlgi zamiri

 • İyelik zamirleri


SIFAT

 • Niteleme Sıfatları

 • Adlaşmış Sıfat

 • Belirtme Sıfatları

 • İşaret (gösterme) sıfatları

 • Belgisiz (belirsiz) sıfatlar

 • Soru sıfatları

 • Sayı sıfatları

 • Asıl sayı

 • Sıra sayı

 • Üleştirme sayı

 • Kesir sayı

 • Sıfatlarda Küçültme

 • Sıfatlarda Pekiştirme


EDAT, BAĞLAÇ, ÜNLEM

 • Başlıca edatlar

 • Özellikleri

 • Başka görevlerde kullanılabilenler

 • Cümleye kattığı anlamlar.

 • İle

 • İçin

 • Gibi

 • Kadar

 • Karşı

 • Beri

 • Ancak

 • Yalnız

 • Sadece

 • Doğru

 • Üzere

 • Dek

 • Başlıca bağlaçlar

 • Bağlaçların görevleri

 • Bağlaçların bazı anlamları

 • ile

 • ve

 • de

 • ama

 • fakat

 • ancak

 • yalnız

 • ki

 • ne... ne...

 • hem... hem...

 • ya... ya...

 • Edat bağlaç farkı

 • Ünlem


TAMLAMALAR

 • Sıfat Tamlamaları

 • Sıfat Tamlamalarının Özellikleri

 • İsim Tamlamaları

 • Tamlayan kavramı ve ekleri

 • Tamlanan kavramı ve ekleri

 • İsim Tamlamalarının Çeşitleri

 • Belirtili isim tamlaması

 • Belirtisiz isim tamlaması

 • Zincirleme isim tamlaması

 • Tamlamaların Özellikleri


EKLER

 • Kök

 • Gövde

 • Ek

 • Yapım Ekleri ve Özellikleri

 • İsimden isim yapım ekleri

 • İsimden fiil yapım ekleri

 • Fiilden isim yapım ekleri

 • Fiilden fiil yapım ekleri

 • Çekim Eki - Yapım Eki Farkı

 • İsim Çekim Ekleri

 • Hâl ekleri

 • Çokluk eki

 • İlgi eki

 • İyelik ekleri

 • Eşitlik eki
 


     

 

Lise, Türk eğitim sistemine göre, sekiz yıllık ilköğretimini (eski sistemdeki üç yıllık ortaokulu) bitirmiş olan gençleri, en az dört yıllık bir eğitimle hayata veya yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim kurumu demektir.

Ülkemizde çeşitli amaçlara yönelik olarak kurulmuş farklı liseler bulunmaktadır. Bu özel liselere giriş için Milli Eğtim Bakanlığı (MEB)tarafından SBS veya SBS sınavlarına girmek ve başarılı olmak gerekmektedir.

Sitemizde bulunan SBS ve SBS sınavlarına yönelik deneme testleri ve hazırlık soru bankalarını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

İyi bir lise eğitim ve öğretimi iyi bir üniversiteye giden yolda en önemli ara basamaklardan biridir. Bu nedenle tüm öğrencilerin ve gençlerin lise ve ilköğretim dönemlerini en verimli şekilde geçirmek için gayret sarfetmeleri gerektiğini söyleyebiliriz.

Sitemizde SBS 6. Sınıf Türkçe Soruları hakkında da ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. SBS 6. Sınıf Türkçe Soruları hakkında daha fazla bilgi almak için bize yazabilirsiniz.

SBS veya SBS sınavına girecek olan tüm öğrencilere başarılar dileriz.


 

 

 Son Yazılar
Çocuklar İçin Bilgisayar Programcılığı - Scratch, Code, Tynker
 
Hayat Maratonunda Steve Jobs Felsefesi
 
Amerika'da Eğitim Fırsatları
 
Avrupa'da Eğitim Fırsatları
 
Sosyal Ağların Çocuklar Üzerindeki Etkisi
 
Az Kitap Okuyoruz
 
Eğitimde Ailelerin Önemi
 
Zamanı Etkin Kullanma Yöntemi: Yapılacak Günlük İşler Listesi
 
 

© SINAVONLINE.net