Videolar   Formüller   İletişim 

GirişYGSİngilizceYDSKPSSALESAÖFTrafikTEOGIQOyun

 
Hızlı Erişim
E-kitap
Meslekler
Hızlı Okuma
Kendinizi Tanıyın
Ne, Nasıl?
ÖSYM Sınav Takvimi
MEB Sınav Takvimi
Ehliyet Sınav Takvimi
Sınav sonuçları
Sınav numarası sorma
Soru Bankaları
YGS
İngilizce
YDS
KPSS
ALES
AÖF
Trafik
TEOG
IQ
Oyun

 SINAVONLINE.net MMM

 

 SBS - SBS  MMM

          

MMM
 
     

   
SBS Ana Sayfası   |   SBS Ana Sayfası   |   SBS Konu Anlatımları

Fizik Konu Anlatımları   |   Biyoloji Konu Anlatımları   |   Kimya Konu Anlatımları
    
Matematik Konu Anlatımları  |   Seviye Belirleme Sınavı (SBS)  
 

MMM


Amacı:
Anadolu öğretmen liseleri, Millî eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak;

  1. Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak,
  2. Öğrencilerine;

1.     Öğretmenlik mesleğini sevdirmek,

2.     Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak,

3.     Ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek,

4.     Ülke kalkınmasına sosyal, kültürel ve ekonomik yönden katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak,

5.     Dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak,

6.     Öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi, her bireyin farklı ve ayrı bir değer olduğu, ekip çalışmasıyla ortak başarının elde edilmesinde önemli katkı sağlayacağı inancının verilmesine yönelik çağdaş bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla,

—Normal öğretim yapan,

—Yabancı dil ağırlıklı program uygulayan,

—Gündüzlü ve öğrencinin cinsiyetine uygun pansiyonunun bulunması kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek kontenjan nispetinde paralı-parasız yatılı öğrenime imkân veren

Ortaöğretim kurumlarıdır.

Anadolu öğretmen liselerinin öğretim süresi 4 yıldır.

Anadolu öğretmen liselerinde birinci yabancı dil İngilizcedir.

 

Mezunlarına Sağlanan Haklar:

1.     Bakanlığımızca kontenjan ayrılan öğretmen yetiştiren yüksek öğretim programlarını; ilk beş tercihinde kazanan öğrencilere kontenjan nispetinde karşılıksız burs verilmektedir.

Bu programlara ilk beş tercihinde yerleşen Anadolu Öğretmen Lisesi mezunlarının tamamına, kontenjana bakılmaksızın burs verilmektedir.

2.     Anadolu öğretmen liseleri, bir mesleğe yönelik program uygulamakla birlikte mezunları, memuriyete girişte ve mezuniyet alanlarıyla ilgili öğretmenlik dışı yüksek öğretim programlarına geçişte “genel lise” mezunları gibi işleme tâbi tutulmaktadır.

Ayrıca, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45/a maddesi gereğince, alanlarıyla ilgili öğretmenlik programlarını tercih etmeleri halinde ise, Anadolu Öğretmen Lisesi mezunlarının Y-ÖSS puanlarına, ilgili Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanının (AOBP) 0,24 ile çarpılmasından elde edilen bir puan daha eklenmektedir.

3.     Öğretmenleri, merkezî sistemle yapılan sınav ve mülâkat sonuçlarına göre atanmaktadır.

4.     Her şube için öğrenci mevcudu; tüm sınıflarda 30 olarak standarda bağlanmıştır. Bu durum, gelişmiş ülkelerin konuya ilişkin uygulamalarıyla örtüşmektedir. Bununla birlikte özel giriş sınavı sonuçlarına göre öğrenci alındığından, bilgi ve yetenekleri bakımından aynı seviyedeki öğrencilerden oluşan sınıflarda, sınıf içi grup dinamiği yüksektir.

 

Kesin Kayıt Yaptırırken İstenen Belgeler:

1.     Mezuniyet belgesi

2.     Vesikalık fotoğraf (6 Adet)

3.     Nüfus cüzdanı sureti

4.     Öğrenim gördüğü ilköğretim okulunun 8inci sınıf şube öğretmenler kurulunca aday gösterildiğine dair belge

5.     İlköğretim okulunun 6ıncı, 7inci ve 8inci sınıflarında sınıf tekrarı yapmamış olduğuna dair belge

6.     Sınav sonuç belgesi (ilköğretim okulundan alınacak)

 

Bu okullarla ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki adresinden ulaşılabilir. http://oyegm.meb.gov.tr/aol_tanitim.doc 

 

 


     

Lise, Türk eğitim sistemine göre, sekiz yıllık ilköğretimini (eski sistemdeki üç yıllık ortaokulu) bitirmiş olan gençleri, en az dört yıllık bir eğitimle hayata veya yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim kurumu demektir.

Ülkemizde çeşitli amaçlara yönelik olarak kurulmuş farklı liseler bulunmaktadır. Bu özel liselere giriş için Milli Eğtim Bakanlığı (MEB)tarafından SBS veya SBS sınavlarına girmek ve başarılı olmak gerekmektedir.

Sitemizde bulunan SBS ve SBS sınavlarına yönelik deneme testleri ve hazırlık soru bankalarını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

İyi bir lise eğitim ve öğretimi iyi bir üniversiteye giden yolda en önemli ara basamaklardan biridir. Bu nedenle tüm öğrencilerin ve gençlerin lise ve ilköğretim dönemlerini en verimli şekilde geçirmek için gayret sarfetmeleri gerektiğini söyleyebiliriz.

Sitemizde MMM hakkında da ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. MMM hakkında daha fazla bilgi almak için bize yazabilirsiniz.

SBS veya SBS sınavına girecek olan tüm öğrencilere başarılar dileriz.


 

 

 Son Yazılar
Çocuklar İçin Bilgisayar Programcılığı - Scratch, Code, Tynker
 
Hayat Maratonunda Steve Jobs Felsefesi
 
Amerika'da Eğitim Fırsatları
 
Avrupa'da Eğitim Fırsatları
 
Sosyal Ağların Çocuklar Üzerindeki Etkisi
 
Az Kitap Okuyoruz
 
Eğitimde Ailelerin Önemi
 
Zamanı Etkin Kullanma Yöntemi: Yapılacak Günlük İşler Listesi
 
 

© SINAVONLINE.net