Videolar   Formüller   İletişim 

GirişYGSİngilizceYDSKPSSALESAÖFTrafikTEOGIQOyun

 
ÖSS Üyelerine Özel
ÖSS Testleri
İstatistiklerim
Genel İstatistikler
ÖSS Hızlı Erişim
ÖSS Soru İstatistikleri
ÖSS Sınav İstatistikleri
ÖSS İl İstatistikleri
ÖSS Ham Puan İst.
Öðrenim/Harç Kredileri
Yurtlar Rehberi
ÖSS Puan Hesabı
 
ÖSS Kılavuzu
Genel Bilgi
ÖSS Kapsamı
Kimler Başvurabilir?
Nasıl Başvurulur?
Sınav Belgeleri
Nasıl Kazanılır?
Sonuç Duyurusu
Tercih Formu
Genel Yerleştirme
Ek Yerleştirme
Kayıt Belgeleri
Kayıt
Üniversite Rehberi

 
ÖĞRENİM VE HARÇ KREDİLERİ

Genel bilgiler

Kimler yararlanabilir ?

Kimler yararlanamaz ?
Krediyi hak ettiğimi nereden öğrenebilirim ?
Hangi belgelere ihtiyacım var ?
Ne kadar süreyle kullanabilirim ?
Borcum nasıl hesaplanıyor?
Parayı nasıl alacağım ?
Kredim ne zaman kesilir ?
Ne zaman geri ödemeye başlıyorum ?
Taksitlerimi ne zaman ödemeliyim ?
Taksitlerimi zamanında ödemezsem ne olur?
  

Genel Bilgiler

 

Kredi ve Yurtlar Kurumu üniversite öğrenimi gören çok sayıda öğrenciye düzenli olarak öğrenim ve harç kredisi vermektedir. 

 

Öğrenim kredisi harçlık şeklinde olup aylık olarak ödenmektedir. Öğrenim kredisi miktarları 2003 yılında % 44.4 artırılarak  önlisans–lisans 45 Milyon TL dan 65 Milyon TL’na, master öğrencileri için 90 Milyon TL’dan 130 Milyon TL’na, doktora öğrencileri için 135 Milyon TL’dan 195 Milyon TL’na çıkartılmıştır.

 

2003 yılında Kuruma öğrenim kredisi için başvuran 321.474 öğrenciden, belgelerini Kuruma tam olarak teslim eden 209.408 öğrenciden 154.528’ine kredi tahsisi yapılmıştır.

 

Harç veya diğer adıyla katkı kredileri ise sadece okul harçlarının ödenmesini içermektedir. Kredi ve Yurtlar Kurumu harç kredisini hak eden öğrencilerin okul harçlarını zamanı geldikçe ödemektedir.

 

Önceki yıllardan katkı kredileri devam eden 307.971 öğrenciye ek olarak 2003 yılında katkı kredisi almak için 271.995 öğrenci başvuruda bulunmuştur. Bu öğrencilerden belgelerini tam olarak teslim eden 141.579 öğrencinin tamamına tahsis yapılmış ve senetlerini Kuruma gönderen 130.522 öğrencinin katkı payları Kurumca karşılanacaktır. Bu öğrencilere ait listeler öğretim kurumlarına gönderilmiştir.

  

Kimler yararlanabilir?

 

Yüksek öğretim kurumlarından herhangi birinde öğrenim görenler kredi hizmetlerinden yararlanabilirler.

Öğrenim ve katkı kredisinin her ikisinden de yararlanabilecekler;

 • Ön lisans

 • Lisans

 • Açık öğretim

 • iki yıllık okullardan mezun olup,dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibakı yapılanlar (intibak programı süresi hariç)

Sadece öğrenim kredisinden yararlanabilecekler;

 • Yüksek lisans öğrencileri

 • Özel yüksek öğretim öğrencileri 

 • İkinci öğretim öğrencileri

Kimler Yararlanamaz?

Öğrenim ve katkı kredisinin her ikisinden de yararlanamayacak olanlar;  

 • Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde aylık alanlarla sürekli bir işte ücret karşılığı çalışanlar,

 • Herhangi bir yüksek öğretim kurumundan mezun olanlar,

 • Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda, bir öğretim yılından fazla başarısız olanlar,

 • Kurumdan daha önce öğrenim ve/veya katkı kredisi almış olanlar,

 • Anarşi ve terör olaylarına karıştıkları tespit edilenler,

 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar,

 • Yabancı uyruklular,

 • Ek süre öğrenim görenler,

Sadece katkı kredisinden yararlanamayacak olanlar;

 • Yüksek lisans öğrencileri
 • Özel yüksek öğretim öğrencileri
 • İkinci öğretim öğrencileri

Krediyi hak ettiğimi nereden öğrenebilirim?

Öğrenim ve/veya katkı kredisine müracaat eden öğrencilerin durumları değerlendirildikten sonra tahsis yapılan öğrencilerin isim listesi, devam ettikleri öğretim kurumlarında ilan edilmektedir. Okulunuzdaki ilanları takip ederek sonucu öğrenebilirsiniz.

Eğer Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi iseniz kredi başvurunuzla ilgili olumlu sonuç adresinize postalanacaktır.

Hangi belgelere ihtiyacım var?

Eğer öğrenim veya harç kredisi almaya hak kazandı iseniz şu belgeleri hazırlamanız gerekmektedir:

 • Başarı Durum Belgesi öğretim kurumundan temin edilecektir.

 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği öğrencinin kayıtlı bulunduğu nüfus müdürlüğünden alacağı aile nüfus kaydını gösterir belge

 • Taahhüt Senedi Kurumca adınıza düzenlenen Taahhüt Senedi öğretim kurumunuza gönderilecektir. Öğretim kurumunuzdan temin edeceğiniz 2 nüsha Taahhüt Senedini noterde tanzim ve tasdik ettirilecektir.

  • 18 yaşından küçük olanlar Taahhüt Senetlerine velileri ile birlikte imza atacaklar ve muaffakatname düzenleyeceklerdir.

  • 18 yaşından büyük olanlar kendileri imza edeceklerdir.

Ayrıca, Müracaat Formundaki beyanınıza göre;

 • Yetiştirme veya Vakıf Yurdu,

 • Şehit çocuğu,

 • Okuyan kardeş,

 • Vergi levhası,

 • Meslek,

 • Emeklilik belgesi,

 • İsteğe bağlı sigortalı ve Bağkur,

 • Çiftçilik,

belgeleri istenmektedir.

Tahsis listesinde adınızın karşısında istenilen belgeleri, ilan edilecek açıklamalar doğrultusunda temin ettikten sonra, Kurumca bildirilen adrese, verilen sürede posta ile göndemeniz veya elden teslim etmeniz gerekmektedir.

Verilen süre içinde belgelerinizi tamamlamazsanız kredi hakkınız iptal edilicektir.

Ne kadar süreyle kullanabilirim?

Öğrencilik halinizin devam etmesi ve öğrenim ve/veya katkı kredisi almanıza engel bir durumun olmaması koşuluyla, okuduğunuz öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar, öğrenim ve/veya katkı kredisini kullanmaya devam edebilirsiniz.

Borcum nasıl hesaplanıyor?

Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten, öğrenim süresinin bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar kredi olarak verilen miktarlara, Devlet İstatistik Enstitüsü’nün Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir.

Ödeyeceğiniz bakiye kredi borcu, öğretiminiz süresince kurumdan aldığınız toplam kredi miktarının 3 katını geçemez.

Parayı nasıl alacağım?

Tahsis listesinde sizden istenilen belgelerin beyanlarınıza uygunluğu ile Taahhüt Senediniz incelenecek bir eksiklik veya yanlışlık görülmediği takdirde adınıza öğrenim ve/veya katkı kredisi ödemesi yapılacaktır. 

Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler listesinde, adınız, soyadınız, kredi numaranız ve hesabınızın bulunduğu banka şubesi bildirilmektedir. Kredi numarasıyla, ilgili banka şubesine müracaat ederseniz adınıza düzenlenmiş BANKKART'ı alabilirsiniz.

Öğrenim kredinizi BANKKART ile T.C. Ziraat Bankası’nın herhangi bir şubesindeki A.T.M. makinelerinden süre tahdidi olmaksızın, istediğiniz zamanda, A.T.M. makinelerinin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası Şubesinden masraf ödemeden tahsil edebilirsiniz.

Ödemeler; her yıl; 

 • 1. Dönem: Ocak-Şubat-Mart, 

 • 2. Dönem: Nisan-Mayıs-Haziran, 

 • 3. Dönem: Temmuz-Ağustos-Eylül, 

 • 4. Dönem: Ekim-Kasım-Aralık

olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ve her dönemin ilk ayının 7’sinden itibaren yapılmaktadır.

Katkı kredisi almaya hak kazanan öğrenciler listesinde ise, adınız, soyadınız, kredi numaranız ve katkı payı miktarınız bildirilmektedir. Kredi numaranız ile öğrenim gördüğünüz öğretim kuruluşunun ilgili birimine müracaat ederseniz imza karşılığı adınıza düzenlenmiş kredi tanıtma kartınızı alabilirsiniz. Bu numara,  yazışmalarda ve bundan sonraki katkı paylarının ödenmesinin takibinde kullanacaklardır.

Kredim ne zaman kesilir?

Aşağıdaki durumların herhangi birinde krediniz kesilecektir:

 • Öğretim kurumundan ayrılmanız, çıkarılmanız veya geçici alarak uzaklaştırılmanız durumunda,

 • Öğretimden vazgeçmeniz, izin almanız veya kayıt dondurmanız durumunda,

 • Sağlık sorununuzun bulunması durumunda,

 • Öğretim kurumunuzu değiştirmeniz esnasında, eski okulunuzda bir yıldan fazla başarısız olmanız durumunda,

 • Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarından süresiz çıkarılma cezası almanız durumunda,

 • Devamlı gelirle çalışmanız durumunda,

 • Kesin hükümle mahkum olmanız durumunda.

Ne zaman geri ödemeye başlıyorum?

Öğrenim ve/veya katkı kredisi borcunuzu, devam ettiğiniz öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığınız sürenin yarısı kadar zamanda ve üçer aylık dönemler halinde ödemeniz gerekmektedir.

Devam ettiğiniz öğretim kurumunu değiştirdi iseniz öğrenim sürenizin bitiş ve borçlarınızın tahsilat başlangıç tarihi, yeni öğretim kurumumunuzun normal öğretim süresine göre hesap edilir.

Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler de borçlarını, yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlere göre öderler.

 • öğretim kurumundan ayrılma halinde borcun ödenmesi :

Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonra başlamak üzere ve bir yıl içinde üçer aylık dönemler halinde burcunu öder.Öğretim kurumunu değiştirdikten veya kredi almaktan vazgeçtikten sonra öğretim kurumundan ayrılan veya çıkarılanlar hakkında da aynı borç ödeme kuralları uygulanır.

 • diğer hallerde borcun ödenmesi :

Hakikate aykırı beyanda bulunma, en az asgari ücret düzeyinde sürekli bir işte çalışarak bir gelire sahip olma, kesin hükümle mahkum olma ve Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma sebebiyle kredinin kesilmesi halinde öğrenci burcunu, kredisinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonraki tarihi takip eden aydın başlamak suretiyle bir yıl içinde üçer aylık dönemler halinde öder. Bu durumda olan öğrenciler için kredi borcunun tespiti maddesine göre belirlenen endeks artışından ilave edilen miktarlardan herhangi bir indirim uygulanmaz.

Eğer yüksek lisans öğrenimi sırasında kredi kullandıysanız durumunuz biraz farklı değerlendiriliyor.

Lisans öğreniminden sonra öğrenimine ara vermeden, master öğrenimine devam eden öğrenciler, borçlarını lisans öğreniminin bitiminden itibaren dürt yıl sonraki aydan başlamak üzere, lisans ve/veya master öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler, borçlarını doktora öğreniminin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydın başlamak üzere, kredi aldığı sürenin yarısı kadar sürede ve üçer aylık dönemler halinde ödemek zorundadırlar.

Taksitlerimi ne zaman ödemeliyim?

Öğrenim ve/veya katkı kredisi taksitinizi her dönemin son ayının en geç sonuncu iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundasınız. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar. Ödeme günü (borcun aylıklardan kesilmesi hali hariç) taksitin havalesi ile ilgili banka dekontu, PTT makbuz ve çeklerinin veya Kurum teşkilatına ait vezne makbuzlarının taşıdığı tarihtir. Ödeme gününü kanıtlama yükümlülüğü size ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kredi ve Yurtlar Kurumu kayıtları esas alınacaktır.

 

Taksitlerimi zamanında ödemezsem ne olur?

Öğrenim kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada, borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı muaccelliyet kazanır  ve bu tarihten başlayarak 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usülü Hakkındaki Kanun Hükümlerine göre Mal Sandıklarınca tahsil olunarak, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ödenir.

Katkı kredisi borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin borçlarının tamamı muaccel olur. Muaccel olan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine göre Mal Sandıklarınca tahsil olunarak, Kredi ve Yurtlar Kurumu hesabına aktarılır.

 

 

 Son Yazılar
Çocuklar İçin Bilgisayar Programcılığı - Scratch, Code, Tynker
 
Hayat Maratonunda Steve Jobs Felsefesi
 
Amerika'da Eğitim Fırsatları
 
Avrupa'da Eğitim Fırsatları
 
Sosyal Ağların Çocuklar Üzerindeki Etkisi
 
Az Kitap Okuyoruz
 
Eğitimde Ailelerin Önemi
 
Zamanı Etkin Kullanma Yöntemi: Yapılacak Günlük İşler Listesi
 
 

© SINAVONLINE.net