Videolar   Formüller   İletişim 

GirişYGSİngilizceYDSKPSSALESAÖFTrafikTEOGIQOyun

 
ÖSS Üyelerine Özel
ÖSS Testleri
İstatistiklerim
Genel İstatistikler
ÖSS Hızlı Erişim
ÖSS Soru İstatistikleri
ÖSS Sınav İstatistikleri
ÖSS İl İstatistikleri
ÖSS Ham Puan İst.
Öðrenim/Harç Kredileri
Yurtlar Rehberi
ÖSS Puan Hesabı
 
ÖSS Kılavuzu
Genel Bilgi
ÖSS Kapsamı
Kimler Başvurabilir?
Nasıl Başvurulur?
Sınav Belgeleri
Nasıl Kazanılır?
Sonuç Duyurusu
Tercih Formu
Genel Yerleştirme
Ek Yerleştirme
Kayıt Belgeleri
Kayıt
Üniversite Rehberi

 

ÖSYS SONUCUNDA KAZANILAN KAYIT HAKKI HANGİ DURUMLARDA GEÇERLİDİR?

ÖSYS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız ÖSYS dönemi için geçerlidir. Bir öğrencinin, aynı öğretim yılında, Açıköğretim hariç, birden fazla yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olarak öğrenimini sürdürmesi mümkün değildir.

KAYIT

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybederler.

KİMLER TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT YAPTIRAMAZ?

ÖSYS'de bir yükseköğretim programına yerleştirildikleri halde ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan adaylar bu yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyanlar, ÖSS'ye katılsalar bile belirtilen istisnalar dışında yükseköğretim programlarına yerleştirilmezler, bu durumları bilinmediği için yerleştirme ve kayıt işlemi yapılanlar ise bundan doğan bütün haklarını kaybederler. Bu nedenle bu durumda olan adayların Türkiye'deki bir yükseköğretim programına kayıt amacıyla ÖSS'ye girmeleri anlamsızdır.

  • 2547 sayılı Kanunun 54. maddesine göre bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası verilenler,

  • 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Kanununun 45. maddesinin son fıkrasına göre, Gülhane Askeri Tıp Akademisinden evlenme ve yönetmelikte belirtilen disiplin suçları nedeniyle çıkarılanlardan, başka bir tıp veya diş hekimliği fakültesine girmek isteyenler, (Bu durumda olanlar tıp veya diş hekimliği dışındaki yükseköğretim programlarına girmek için ÖSS'ye başvurabilirler.)

  • 2956 sayılı Kanun gereğince, Harp Okullarında okuyan öğrencilerden evlenenler ile yönetmelikte belirtilen disiplin suçları nedeniyle Harp Okulundan 19 Kasım 1983 tarihinden sonra çıkarılanlar (2003 yılı ÖSS sınavı için) (Bunun dışında kalan nedenlerle ayrılan öğrenciler Silahlı Kuvvetler bünyesindeki yükseköğretim kurumları hariç olmak üzere diğer yükseköğretim kurumlarına girmek için ÖSS'ye başvurabilirler.)

  • 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Milli Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

  • 2 veya 3 yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup 4 yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (2 veya 3 yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar 4 yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için ÖSS'ye başvurabilirler.)

  • 4 yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar,

  • Askerlik çağına gelmiş olan adaylardan kayıt sırasında, "bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı"nı belgelendiremeyenler,

  • Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar, mülteciler (Bu durumda olanlar Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına (YÖS) katılabilirler. YÖS hakkındaki ayrıntılı bilgiler her yıl yayımlanan YÖS Kılavuzlarında verilmektedir.)

SINAV KURALLARINA UYULMAZ VEYA KAYITLARDA SAHTECİLİK YAPILIRSA NE OLUR?

Yükseköğretim Kurumları, öğretim yılında yükseköğretim programlarına kayıt olacak bütün adayların verecekleri belgeleri, ÖSYM tarafından üniversitelere gönderilen fotoğraflı Yerleşen Adaylar Listesindeki bilgilerle karşılaştırarak kontrol eder, durumlarından kuşku duyulan adayların bilgileri ÖSYM'den ayrıca istenebilir. Kopya eylemine karışma, yerine başkasını sınava sokma ve diğer herhangi bir sahtecilik veya kural dışı durumla karşılaşıldığında, olayın üzerinden kaç yıl geçmiş olursa olsun, ilgili makamlara bilgi verilerek gerekli yasal ve idari işlemlerin yapılması istenebilir.

ÖRGÜN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINDA OKUYANLARIN VEYA BU PROGRAMLARDAN MEZUN OLANLARIN AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYDOLMALARINA İLİŞKİN ESASLAR

Örgün yükseköğretim programlarında okumakta olan öğrenciler, açıköğretim programları hariç, sadece kayıtlı oldukları yükseköğretim programlarında öğrenimlerini sürdürebilirler. Ancak,

1.  Örgün yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,

  • meslek yüksekokullarında okumakta olanlar ile bu yüksekokullardan mezun olanlar (açıköğretim önlisans programlarından mezun olanlar dahil) Açıköğretimin Bilgi Yönetimi programı hariç, koşullarını taşıdıkları iki yıllık açıköğretim önlisans programlarından, okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere sadece birine,

  • lisans programlarında okumakta olanlar ile bu programlardan mezun olanlar (açıköğretimin lisans programlarından mezun olanlar dahil) Açıköğretimin İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Bilgi Yönetimi programları hariç, koşullarını taşıdıkları açıköğretimin iki yıllık önlisans veya dört yıllık lisans programlarından, okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere sadece birine, sınava girmeden ve örgün öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesi'ne başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.

2.  Yukarıdaki koşullarda açıköğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açıköğretime veya açıköğretimden örgün öğretime ders transferi veya kredi saydırma işlemi yaptıramaz.

3.  Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açıköğretim programına kayıt yaptırabilirler.

4.  ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanırlar.

5.  Bir yükseköğretim programından mezun olamayan, herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya açıköğretim programlarında okumakta olanlar yukarıdaki olanaklardan yararlanamazlar.

6.  Açıköğretim programlarının herhangi birinde öğrenci iken okumakta olduğu alan dışındaki örgün öğretim programlarından birine yerleştirilen adayların açıköğretimdeki kayıtları silinmez.

7.  Açıköğretim İngilizce Öğretmenliği veya Bilgi Yönetimi Programlarından birine sınavla yerleştirilmiş bir adayın, yerleştiği programa kaydının yapılabilmesi için örgün öğretimdeki kaydının silinmesi gerekir.

8.  Açıköğretimin herhangi bir programında okumakta iken örgün öğretimin aynı alandaki bir programına yerleştirilen bir adayın örgün öğretimdeki yerleştiği programa kaydını yaptırabilmesi için açıköğretimden kaydını sildirmesi gerekir.

9.  Kız meslek liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümü mezunlarından örgün lisans programlarında kayıtlı olanlar, örgün öğretimde okumakta oldukları alanların dışında olması koşuluyla, açıköğretimin Okul Öncesi Öğretmenliği programına kayıt yaptırabilirler.

10. Bir örgün yükseköğretim programında kayıtlı olan imam hatip lisesi mezunları, örgün öğretimde okumakta oldukları alanların dışında olması koşuluyla, Açıköğretimi İlahiyat Önlisans Programına kayıt yaptırabilirler.

11. Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açıköğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç açıköğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

12. Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dahil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

13. Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar ile bu programlardan mezun olanlardan açıköğretim programlarına kayıt yaptıranlar, Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısını, Anadolu Üniversitesi'ne %100 fazlasıyla öderler.

 

 

 Son Yazılar
Çocuklar İçin Bilgisayar Programcılığı - Scratch, Code, Tynker
 
Hayat Maratonunda Steve Jobs Felsefesi
 
Amerika'da Eğitim Fırsatları
 
Avrupa'da Eğitim Fırsatları
 
Sosyal Ağların Çocuklar Üzerindeki Etkisi
 
Az Kitap Okuyoruz
 
Eğitimde Ailelerin Önemi
 
Zamanı Etkin Kullanma Yöntemi: Yapılacak Günlük İşler Listesi
 
 

© SINAVONLINE.net