Videolar   Formüller   İletişim 

GirişYGSİngilizceYDSKPSSALESAÖFTrafikTEOGIQOyun

 
ÖSS Üyelerine Özel
ÖSS Testleri
İstatistiklerim
Genel İstatistikler
ÖSS Hızlı Erişim
ÖSS Soru İstatistikleri
ÖSS Sınav İstatistikleri
ÖSS İl İstatistikleri
ÖSS Ham Puan İst.
Öðrenim/Harç Kredileri
Yurtlar Rehberi
ÖSS Puan Hesabı
 
ÖSS Kılavuzu
Genel Bilgi
ÖSS Kapsamı
Kimler Başvurabilir?
Nasıl Başvurulur?
Sınav Belgeleri
Nasıl Kazanılır?
Sonuç Duyurusu
Tercih Formu
Genel Yerleştirme
Ek Yerleştirme
Kayıt Belgeleri
Kayıt
Üniversite Rehberi


ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI  DERS ve KONU DAĞILIMI İSTATİSTİKLERİ

Matematik

Konular/Yıllar '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99
(iptal)
'99 '00 '01 '02  
Sayılar 8 6 9 6 7 6 9 8 9 7 8
Üslü, Köklu İfadeler 2 3 4 5 4 2 2 1 1 3 2  
Oran, Orantı 2 3 1 - 3 1 1 1 2 - 1
Çarpanlara Ayırma 1 1 3 3 2 3 1 3 - 3 1  
Denklem, Problem 9 9 9 11 7 7 6 8 9 10 11
Kümeler 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1  
Bağıntı, Fonksiyon - 1 1 - 2 4 1 1 1 - -
İşlem, Mod. Aritmetik 1 - - - 1 1 1 1 2 4 3  
Polinomlar - - 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Denklem, Eşitsizlik, Parabol - - 1 - 1 1 3 2 1 - 2  
Logaritma - - - - - - - - - - -
Per., Kom., Binom., Olasılık - - - 1 - - 1 1 1 1 -  
Toplam 24 23 29 27 29 27 27 28 29 30 30

 

Geometri

Konular/Yıllar '93 '94 '95 '96 '97 98 '99 (iptal) '99 '00 '01 '02  
Açılar - 1 - - 1 - 1 1 - - -
Üçgenler 1 2 2 4 3 5 2 3 3  5 -  
Benzerlik 1 - 1 2 3 1 1 2 1 - 1
Çokgenler, Dörtgenler 3 2 3 3 2 3 6 1 3  1 5  
Çember, Daire 2 1 2 2 2 2 2 5 3 5 3
Uzay Geo. Katı Cis. Alan ve Hacimler 1 3 4 2 1 2 1 1 2  1 2  
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4
Toplam 9 12 15 16 15 16 17 16 16 15 15  

 

Fizik

Konular/Yıllar '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 (iptal) '99 '00 '01 '02  
Moment, Denge - - - 1 1 - 1 - 1 1 1
Hareket - 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2  
Elektrostatik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elektrik Akımı 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2  
Mıknatıslar - - - - - 1 - - 1 1 1
Optik 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3  
Vektörler, Kuvvet 1 2 - 1 2 1 1 1 1 - 1
Sıcaklık, Genleşme, Isı İletimi, Gazlar 4 1 1 3 1 3 1 1 1 2 2  
Isı Alışverişi, Hal Değişimleri 2 2 1 - 1 - - - 1 1 1
Ağırlık Merkezi 1 2 2 - 1 - 1 1 1 1 1  
İş, Güç, Enerji, Basit Makinalar 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3
Diger Fen Bil. - - 1 - 1 - 1 1 - 1 1  
Kütle, Özkütle - 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1
Toplam 19 19 18 19 19 18 19 19 19 19 19  

 

Kimya

Konular/Yıllar '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99(iptal) '99 '00 '01 '02  
Atom Bilgisi 1 2 3 1 1 - - 2 3 1 2
Periyodik Cetvel - 1 1 2 1 - - 1 - 2 1  
Radyoaktif - 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1
Mol Kavramı 4 - 2 1 - - - 1 - - 2  
Gazlar 2 3 2 2 3 2 1 - 3 2 1
Madde Bilgisi 5 2 2 4 4 5 6 2 4 2 3  
Çözeltiler - 4 1 - 2 2 2 1 3 1 1
Kim. Tepkimeler 2 1 1 2 1 3 2 4 1 4 3  
Asitler, Bazlar 1 1 - - - - 2 - - 1 -
Isı - - - - - - - 1 - - -  
Toplam 15 15 13 13 13 13 13 13 14 14 14

 

Biyoloji

Konular/Yıllar '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 (iptal) '99 '00 '01 '02  
Organik Bileşikler ve Metabolizma - 1 1 1 - 3 1 2 - 3 1
Hücre - 1 1 2 2 - 1 - - - 2  
Yönetici Moleküler - - 1 1 - 1 - 1 1 - -
Hücre Bölünmeleri - 1 - - - 1 - - - - 1  
Fotosentez, Solunum 2 2 3 1 1 3 2 4 1 2 2
Yaşama Birlikleri, Sistematik, Evrim 3 2 4 2 4 1 1 1 1 2 3  
Virüsler, Bakteri, Bağ. Dokular, Bitki. Har. 3 1 2 3 2 1 1 1 1 - -
Sistemler - 1 - 1 1 1 5 1 5 3 2  
Kalıtım 2 - - 1 2 1 1 1 2 1 2
Üreme, Gelişme - 1 - - - - - 1 1 1 -  
Toplam 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12

 

Türkçe

Konular/Tarih '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 (iptal) '99 '00 '01 '02  
Sözün Yorumu 2 2 2 5 2 2 3 2 3 3 2
Cümle Yorumu 6 7 11 11 11 12 12 12 13 9 10  
Paragraf Yorumu 13 14 13 15 19 17 15 16 16 21 20
Ad Soylu Sözcük 2 2 3 2 - 1 1 1 - 1 -  
Eylemler - 1 - 1 - - - - - - -
Ek, Yapı - 1 1 - 1 1 1 2 2 - -  
Öğeler - - 2 2 2 2 2 1 2 2 2
Eylem Çatısı 2 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1  
Cümle Çeşitleri 2 1 1 - 1 - 1 - 1 1 2
Anlatım Bozukluğu 7 5 8 6 4 5 6 6 5 4 5  
Ses Bilgisi, Yazım Kuralları 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2
Noktalama 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1  
Toplam 35 36 44 45 44 43 44 44 45 45 45

 

Tarih

Konular/Yıllar '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 (iptal) '99 '00 '01 '02  
Tarih Bilimi ve Tarihe Yardımcı Bilimler - - - 2 1 - 2 1 1 1 -
İlkçağ 1 2 1 - - 1 - - - - 1  
Ortaçağ - - 1 - 1 - - 1 - - -
Yeniçağ - - 1 - 1 - - 1 - 1 -  
Yakınçağ - - - - 1 - - 1 - - -
İslam Tarihi 2 - 2 2 1 1 1 1 1 1 1  
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - 1 1 1 1 1 - 1 1 2 -
İlk Türk-İslam Devleti ve Anadolu Selçukluları 1 - 1 - - - - - - - 1  
Osmanlı Yükselme Dönemi - 1 1 - - - - - - 1 -
Osmanlı Kültür ve Uygarlık 1 2 - - - 2 1 - 2 2 1  
Osmanlı Duraklama Dönemi - - - - - - - 1 - 1 -
Osmanlı Gerileme Dönemi 2 - 1 1 1 - - 2 1 - 1  
Osmanlı Tanzimat Dönemi - 1 - 1 1 - - 1 1 - -
Osmanlı Meşrutiyet Dönemi 2 - 2 2 - 2 3 - 2 1 3  
Kurtuluş Savaşı'na Hazırlık Dönemi 1 3 - 3 4 4 4 2 2 3 1
Kurtuluş Savaşı Dönemi 1 3 - 3 4 4 4 2 2 1 3  
Mudanya, Lozan Antlaşması - - - - 2 1 - - - 1 1
Cumhuriyet Dönemi Yenilikler, İç Siyaset 1 2 3 - 2 4 4 5 3 3 1  
Cumhuriyet Dönemi Dış İlişkiler 1 - 2 1 - - - - - 1 2
Atatürk İlkeleri 1 - - 1 1 1 2 2 2 - 1  
II. Dünya Savaşı - 1 - - - - - - - - -
Milli Güvenlik 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1  
Toplam 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19

 

Coğrafya

Konular/Yıllar '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 (iptal) '99 '00 '01 '02  
Coğrafi Konum 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1
Yerkürenin Hareketleri - 1 1 1 2 1 - - 1 2 -  
Harita Bilgisi 1 1 - - - 1 1 - 1 - 1
İklim Bilgisi 6 5 4 3 3 3 2 5 3 4 4  
İç Kuvvetler, Dış Kuvvetler 1 - - 2 3 1 3 2 2 2 2
Nüfüs ve Yerşleşme 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3  
Türkiye ve Eko. Coğ. 3 5 8 4 3 7 7 5 6 5 5
Ülkeler Coğrafyası 1 - - 3 1 1 - - - - -  
Toplam 15 15 15 15 15 116 15 15 16 16 16

 

Felsefe

Konular/Yıllar '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 (iptal) '99 '00 '01 '02  
Psikoloji 4 4 4 4 4 4 - - - - -
Sosyoloji 4 4 4 4 4 4 - - - - -  
Felsefe - 1 2 2 2 1 - - - - -
Felsefenin Özellikleri - - - - - - 1 1 1 2 2  
Felsefenin Alanı - - - - - - 1 1 1 1 1
Bilim Felsefe İlişkisi - - - - - - - - 1 2 2  
Bilim Felsefesi - - - - - - 2 2 3 2 2
Bilgi Felsefesi - - - - - - 2 2 1 - -  
Ahlak Felsefesi - - - - - - 2 2 1 2 2
Sanat Felsefesi - - - - - - 1 1 1 2 2  
Siyaset Felsefesi - - - - - - 1 1 1 1 1
Toplam 8 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

 

 

 Son Yazılar
Çocuklar İçin Bilgisayar Programcılığı - Scratch, Code, Tynker
 
Hayat Maratonunda Steve Jobs Felsefesi
 
Amerika'da Eğitim Fırsatları
 
Avrupa'da Eğitim Fırsatları
 
Sosyal Ağların Çocuklar Üzerindeki Etkisi
 
Az Kitap Okuyoruz
 
Eğitimde Ailelerin Önemi
 
Zamanı Etkin Kullanma Yöntemi: Yapılacak Günlük İşler Listesi
 
 

© SINAVONLINE.net