Videolar   Formüller   İletişim 

GirişYGSİngilizceYDSKPSSALESAÖFTrafikTEOGIQOyun

 
Hızlı Erişim
E-kitap
Meslekler
Hızlı Okuma
Kendinizi Tanıyın
Ne, Nasıl?
ÖSYM Sınav Takvimi
MEB Sınav Takvimi
Ehliyet Sınav Takvimi
Sınav sonuçları
Sınav numarası sorma
Soru Bankaları
YGS
İngilizce
YDS
KPSS
ALES
AÖF
Trafik
TEOG
IQ
Oyun
Videolar
created at TagCrowd.com

 SINAVONLINE.net KPSS

 

Kamu Personel Seçme Sınavı
 

KPSS 2001 EĞİTİM BİLİMLERİ SORU ve CEVAPLARI 
 

 
1.   Yaşam sürecindeki gelişim sorunlarını aşağıdakilerden hangisi en iyi özetler?

A.     Farklı dönemlerde farklı nitelikte gelişimsel sorunların olması.

B.     Ergenlik döneminde gelişimsel sorunların çoğunun eğitimle ilgili olması.

C.     Yetişkinlik yıllarında psikolojik sorunların azalıp biyolojik sorunların artması.

D.     Çocukluk yıllarında ortaya çıkan gelişimsel sorunlarım, giderilmesi en zor olan sorunlar olması.

E.      Orta yaş döneminin gelişimsel sorunlarının yaşlılık döneminde de devam etmesi.

Cevap: A

 

2.   Zihinsel gelişim bağlamında “kritik dönem” nasıl açıklanı?

A.     Cinsiyet ayrımının yapıldığı dönem.

B.     Soyut düşünmenin en üst düzeye ulaştığı dönem.

C.     Çocuk kimliğinden yetişkin kimliğine geçilen dönem.

D.     Öğrenme üzerinde çevresel uyarıcıların en çok etkili olduğu dönem.

E.      Bireyin kendini işe yaramaz hissettiği dönem.

Cevap: B

 

3.   Gelişimsel acıdan, “olgunlaşma” hangi anlama gelmektedir?

A.     Toplumsal olayların önyargısız biçimde ele alınma becerisini kazanılması

B.     Kişiliğin gelişmesi ve zenginleşmesi

C.     Ergenlik döneminde hızlı fiziksel büyümenin gözlenmesi

D.     Toplum tarafından kabul gören davranışların öğrenilmesi

E.      Bedensel büyüme ve gelişmenin gerekli davranış değişiklikleriyle tamamlanması

Cevap: E

 

4.      İki yaşındaki bir çocuk salıncakta yardımsız sallanmak istemekte, kendisini tutmaya çalışan annesinin ellerini itmektedir.

Çocuğun bu davranışı hangi gelişimsel özellikle açıklanabilir?

A.     Yatkınlık

 1. Özerklik

 2. Üretkenlik

 3. Özdeşim

 4. Merak

Cevap: B

 

5.      Somut işlemler dönemindeki bir çocuğa eşit miktarda su doldurulmuş aynı büyüklükte iki bardak gösterilmiş ve hangisinde daha fazla su olduğu sorulmuştur.

Bu çocuğun “Bu üç bardakta mı yoksa diğer bardakta mı daha çok su var?” sorusuna, aşağıdaki yanıtlardan hangisini vermesi beklenir, neden?

A.  “İkisinde de aynı” der, çünkü nesnelerin devamlılığı kavramını kazanmıştır.

B.   “Küplerdeki kil çok” der, çünkü sayı boyutuna bağımlılık vardır.

C.     İkisinde de aynı der, çünkü miktar korunumunu kazanmıştır.

D.     “Küplerdeki kil çok” der, çünkü görelilik ilkesini henüz öğrenmemiştir.

E.      “Topraktaki kil çok” der, çünkü dönüştürme işlemini henüz başaramaz.

Cevap: C

 

6.      Piaget’ye göre, somut işlemler dönemin 7-11 yaş, soyut işlemler dönemi ise 12 yaş ve sonrasını kapsamaktadır.

Buna göre, aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi, ilköğretim üçüncü sınıf düzeyine uygun değildir?

A.     Dünyanın, ekseni etrafında döndüğünü öğretmek için, içinden şiş geçirilmiş portakaldan yararlanmak

 1. Paraları tanırken, kullanılmakta olan metal ve kağıt paralarla nelerin satın alınabileceğini göstermek

 2. Mikropların dokunmakla nasıl bulaştığını göstermek için, eline tebeşir tozu sürüp öğrencileriyle tokalaşmak

 3. Caddede karşıdan karşıya güvenli geçişi öğretmek için, bu eylemi drama ile canlandırmak

 4. Uzay yolculuğunu anlatmak için, öğrencilerden, kendilerini sınıf yerine bir uzay kapsülündeymiş gibi düşünmelerini istemek

Cevap: E

 

7.      Bir çocuk annesinden su isterken “Anne su” diyor.

Dil gelişimi açısından çocuğun bu sözü aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A.     Duyu organlarıyla alınan bilgiyi nesnelerin zihinsel tasarımlarına dönüştürme (kavram geliştirme)

 1. Özne, yüklem, bağlaç, ek vb. ögelerin bazılarını kullanmadan konuşma (telegrafik konuşma)

 2. Kuralları, ilişkili olan ve olmayan bütün durumlara uygulama eğilimi (aşırı kurallaştırma)

 3. Kuralları yalnızca öğrenilen örnekte sınırlı olarak kullanma eğilimi (eksik kurallaştırma)

 4. Yeni sözcük üretebilmek için bekleme eğilimi  (alıcı dil)

Cevap: B

 

8.      Bir öğretmen, sınıf arkadaşları kadar hızlı yazamayan öğrencisine “Senin de yakında çok hızlı okuyabileceğini biliyorum. Matematik işlemlerinde çok başarılısın bunu da yapabilirsin” demiştir.

Erikson’un “Psikososyal Gelişim Kuramı’na göre, öğretmen bu sözleriyle hangi gelişimsel soruna (kriz) çözüm bulmaya çalışmaktadır.

 1. Başarıya karşı aşağılık duygusu

 2. Kimliğe karşı rol karmaşası

 3. Özerkliğe karşı utanç ve kuşku

 4. Girişkenliğe karşı suçluluk

 5. Üretkenliğe karşı durgunluk

Cevap: A

 

9.      Bir öğretmen, sınıf arkadaşlarına göre uzun boylu ve kilolu olan bir yedinci sınıf öğrencisini, “Dev adam, gel buraya” diye çağırmaktadır.

Gelişim psikolojisi açısından öğretmenin bu davranışı neden sakıncalıdır?

 1. Bireysel farklılığı, öğrenciyi incitebilecek şekilde etiketlemesi

 2. Öğrencilerin özellikleriyle yakından ilgilenildiğini göstermesi

 3. Öğrenciye beslenen olumlu duyguları iletmekte yetersiz kalması

 4. Ergenlikte ortaya çıkan bedensel farklılıklara dikkat çekmesi

 5. Okul başarısını etkilemeyen bir özellikle ilgili olması

Cevap: A

10.  Bir öğretmenin, sınıf içindeki davranışlarıyla öğrencilerine olumlu örnekler oluşturmaya çalışması ve yeri geldikçe bu davranışlarının nedenlerini de açıklaması.

Öğretmenin bu tutumu aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisini benimsemiş olduğunu gösterir?

A.      Bireyin, davranışlarını pekiştirme yoluyla kazandığını savunan edimsel (operant) koşullanma yaklaşımı

B.       Düşünme süreçlerine ağırlık veren bilişsel öğrenme yaklaşımı

C.      Bireyin modelden öğrendiğini savunan sosyal öğrenme yaklaşımı

D.      Bireyin genetik özelliklerinin, davranışlarını belirlediğini savunan biyolojik yaklaşım

E.       Bireyin, davranışlarını tepkisel koşullanma yoluyla kazandığını savunan klasik (tepkisel) koşullanma yaklaşımı

Cevap: C

 

11.  Aşağıdakilerden hangisi, öğrenme yoluyla kazanılan bir davranışa örnek değildir?

 1. Çocuğun, bisiklete bindiğinde dengesini kurması

 2. Bir kişinin evinin bulunduğu yeri tarif etmesi.

 3. Oto tamircisinin motordaki sesin nedenini kısa sürede bulması

 4. Çocuğun, yüzüne rüzgar gelince gözlerini kırpması

 5. Aşçının, kokusunu aldığı yemeğin pişip pişmediğini anlaması.

Cevap: D

 

12.  Aşağıdakilerden hangisi sınıf içinde olumsuz davranışlarıyla dikkat çekmek isteyen bir öğrencisinin bu davranışlarını değiştirmek isteyen bir öğretmenin yararlanabileceği yaklaşımlardan biri değildir?

A.  Öğrencinin olumlu özelliklerini desteklemek

B.   Öğrenciyi izleyerek anlamaya çalışmak

C.  Öğrenciye, sınıf içinde sorumluluk vermek

 1. Öğrencinin bu davranışlarından utanmasını sağlamak

 2. Öğrenciye, önemli olduğunu hissettirmek.

Cevap: D

 

13.  Bir anne, iki yaşındaki oğluna ezbere 100’e kadar saymayı öğretmeye çalışmakta, fakat bunu başaramamaktadır.

Bu başarısızlığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

 1. Fiziksel yoksunluk

 2. Kullanılan  öğretme yönteminin yetersizliği

 3. Genel uyarılmışlık hali

 4. Zeka düzeyi

 5. Öğrenmeye hazır olma düzeyi

Cevap: E

 

14.  Dört aylık bir bebeğin sesli ve renkli bir oyuncağa gülmesi ve kollarını açması, bir süre sonra ise bu oyuncağa heyecan gibi belirtileri göstermemesi aşağıdaki süreçlerden hangisi ile açıklanabilir?

A.  Alışkanlık kazanma

 1. Bireyselleştirme

 2. Özümseme

 3. Duyarlı kazanma

 4. Yorulma

Cevap: D

 

15.  Beş yaşındaki bir çocuğun evde ve okuldaki isteklerini ağlayarak yaptırmaya çalışmasından rahatsız olan aile ve öğretmen, bu davranışı görmezden gelerek söndürmeye karar vermişlerdir. Ancak görmezden gelme yöntemi ile çocuğun ağlama davranışında bir artış gözlenmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

 1. Söndürmede, görmezden gelmenin etkisiz bir yöntem olması

 2. Söndürülecek davranışların şiddetinde, başlangıçta geçici bir artışın görülebilmesi

 3. Söndürülen davranışın kendiliğinden geri gelme olasılığının bulunması

 4. Ev ve okul arasında tutarlılık sağlanmamış olmaması

 5. Ağlama davranışının uzun bur geçmişe sahip olması.

Cevap: B

 

16.  İlköğretim birinci sınıfında görev yapan bir öğretmenin önce öğrencilerin her doğru yanıtını, bir süre sonra da ikinci ve üçüncü doğru yanıtını pekiştirmesinin başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Öğrenmelerin pekiştirilmesine soru-yanıt yönteminin elverişli olması

 2. Öğrenmede, ödüllendirmenin cezadan daha etkili olması

 3. Her doğru yanıtı pekiştirmenin çok zaman alması

 4. Birinci sınıfın başlangıcında pekiştirmenin çok önemli olması

 5. Aralıklı pekiştirmenin davranışa süreklilik kazandırmada etkili olması

Cevap: E

 

17.  Sahipsiz bir köpek tarafından ısırılan bir çocuğun önceleri tüm köpeklerden, bir süre sonra da sadece sahipsiz köpeklerden korkması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

 1. İşaret öğrenme

 2. Transfer

 3. Ayırt etme

 4. Ceza

 5. Genelleme

Cevap: C

 

18.  Bir öğrencinin, okula zamanında gitme ve ödevlerini zamanında yapma gibi davranışları alışkanlık haline getirmesinde aşağıdakilerden hangisi en çok rol oynar?

A.     Klasik (tepkisel) koşullanma

B.     Bilişsel öğrenme

C.     Edimsel (operant) koşullanma

D.     Sosyal öğrenme

E.      Psikomotor öğrenme

Cevap: A

 

19.  Yalnızca sözel ve sayısal alanlarda değil; müzik, spor, dans, iletişim ve resim gibi alanlarda kendini geliştiren ve kendini iyi tanıyanların da zeki olduğunu savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A.     Sosyal öğrenme kuramı

B.     Öğrenmede bilgiyi işleme kuramı

C.     Bireyselleştirilmiş öğretim kuramı

D.     Çoklu zeka kuramı

E.      Tam öğrenme kuramı

Cevap: D

 

20.  Aşağıdaki testlerden hangisinin temel amacı, dersteki öğrenme eksikliklerini belirleyerek bunların giderilmesine olanak sağlamaktadır?

A.     Tanıma ve yerleştirme merkezleri

B.      Kişilik testleri

C.     Zeka testleri

D.     İzleme testleri

E.      Başarı testleri

Cevap: D

 

21.  Sınav planının ilk aşamasında aşağıdakilerden hangisi belirlenir?

A.     Soru türü

B.     Sınav kapsamı

C.     Soru yazma

D.     Sınavın amacı

E.      Cevap anahtarı

Cevap:D

 

22.  Bir okulda aynı dersi veren iki öğretmenin, aynı konulardan yaptıkları sınavlardaki soru sayıları ve yanıtları planlama biçimleri şöyledir.

      Birinci öğretmen: 20 soru sormuş ve her soruya beş puan vermiştir.

      İkinci öğretmen: 50 soru sormuş ve her soruya bir puan vermiştir.

“İkinci öğretmenin elde ettiği puanların güvenirliği daha yüksektir.” diyen bir kişi bu iddiasını aşağıdakilerden hangisiyle destekleyebilir?

A.     Testteki soru sayısı arttıkça test puanlarının güvenirliği artar.

B.     Puanlamanın nesnelliği ölçme sonuçlarına karışabilecek hatayı azaltır.

C.     Bir sınavdaki yanıtların nasıl puanlanacağı kullanılan soru tipine göre değişir.

D.     Bir ölçme aracının güvenirliği araçta yer alan soruların güçlüğünden etkilenir.

E.      Öznel puanlama yöntemleri puanların güvenirliğini düşürür.

Cevap: A

 

23.  Aşağıdakilerden hangisi, testin güvenirliğini artırıcı bir etkendir?

A.     Soruların zor olması.

B.     Cevaplama süresinin kısa olması.

C.     Sorularda yoruma açık ifadeler kullanılması.

D.     Puanların bir puanlayıcıdan diğerine değişmesi.

E.      Soruların bilen ve bilmeyeni ayırıcı nitelikte olması.

Cevap: E

 

24.  Bir öğretmen sınav sorularına verilen yanıtları dört beş gün arayla iki kez puanlamış; bu iki puanlamadan elde ettiği sonuçları karşılaştırarak aralarındaki tutarlılığa bakmıştır.

Öğretmen bu çabasıyla aşağıdakilerden hangisini belirlemeye çalışmaktadır?

A.     Puanlama güvenirliğini

B.     Soruların doğruluğunu

C.     Soruların güçlük derecesini

D.     Puanlama anahtarının tutarlılığını

E.      Sınavın geçerliğini

Cevap: A

 

25.  Aşağıdakilerden hangisi sınavın geçerliğini artırıcı etkenlerden biridir?

A.  Yanıtların puanlamasında yanlı davranılması

B.     Sınav sorularının kolay olması

C.     Soruların öğrencilere sınavdan bir süre önce verilmesi

D.     Soruların çözümü için öğretmenin doğru cevabın bir kısmını söylemesi

E.      Sınavda her hedef-davranışla ilgili sorular sorulması

Cevap: E

 

26.  Bir matematik öğretmeni derste problem çözme becerilerine yönelik etkinliklere ağırlık verdiği halde uyguladığı sınavı daha çok dört işlem yapabilme becerisini ölçen sorulardan oluşturmuştur.

Öğretmen bu yaklaşımıyla aşağıdakilerden hangisini tehlikeye atmıştır?

A.     Puanlayıcı güvenirliğini

B.     Testin objektifliğini

C.     Sınavın kullanışlılığını

D.     Testin kapsam geçerliğini

E.      Soruların ayırt etme gücünü

Cevap: D

 

27.  Bir Türkçe öğretmeni öğrencilerin yazı yazarken yazım kurallarına ne derece uyduklarını saptamak istemektedir.

Öğretmenin, bu amaçla yapacağı sınavda aşağıdaki soru tiplerinin hangisinden yararlanması en uygun olur?

A.     Tamamlama

B.     Doğru-yanlış

C.     Yazılı yoklama

D.     Çoktan seçmeli

E.      Proje

Cevap: C

 

28.   Boşluk doldurmalı sınava türünün kullanılmasının en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?

A.     Öğrencileri hatırlama düzeyinde öğrenmelerle yetiştirmeye yöneltmesi

B.     Öğrencilerin öğrenme güdülerini zayıflatması

C.     Puanlamadan kaynaklanabilecek hataları artırması

D.     Sınavın kapsam geçerliğini düşürmesi

E.      Sınavların tahminle cevaplandırılma olasılığını artırması

Cevap: A

 

29.  Yapılan bir sınavda yüksek puan alanların iyi öğrenmelerinden çok iyi ezberleyenler olduğunu belirten bir kişinin aşağıdakilerden hangisini katılması bu görüş için güçlü bir destek oluşturur?

A.  Öğretmenin, öğrenci merkezli değil; öğretmen merkezli olduğunu

B.     Sınavlarda daha çok hatırlama düzeyinde sorular sorulduğunu

C.     Eğitimde başarıya ilişkin kararların çoktan seçmeli testlere dayandırıldığını

D.     Öğrenci notlarının öğretmenin kanılarından etkilendiğini

E.      Ders konularının öğrenci düzeyinin üzerinde olduğunu

Cevap: B

 

30.  Bir öğretmen çoktan seçmeli bir test için soru yazarken; öğrencilerin sıklıkla düştükleri hataları çeldirici olarak kullanmaktadır?

      Bu durum, öğretmene en çok hangi konuda yardımcı olur?

A.     Testin kullanışlılığını artırma

B.     Puanların güvenirliğini yükseltme

C.     Sorunun anlaşılmasını kolaylaştırma

D.     Puanlamayı kolaylaştırma

E.      Yanlış öğrenmeleri belirleme

Cevap: E

 

31-33. soruları aşağıdaki tabloya göre yanıtlayınız.

Bir sınıftaki öğrencilerin beş farklı testteki yanıtları 80 üzerinden puanlanmış ve bu puanlardan aşağıdaki tabloda gösterilen istatistikler hesaplanmıştır.

 

 

Aritmetik Ort.

Tepe Değer Mod

Ortanca Medyan

Standart Sapma

I. Test

65

75

70

7

II. Test

35

55

40

6

III. Test

40

40

40

8

IV. Test

40

25

30

9

V. Test

60

40

45

16

 

31.  Bu bilgilere göre hangi testten elde edilen puanların dağılımı simetriktir?

      A.  I           B. II                 C. III                D. IV               E. V

Cevap: C

 

32.  En yüksek ve en düşük ortalama öğrenme düzeyleri hangi testlerde olmuştur?

       

 

En Yüksek

En Düşük

A)

I. Test

IV. Test

B)

I. Test

II. Test

C)

II. Test

V. Test

D)

III. Test

V. Test

E)

V. Test

II. Test

Cevap: B

 

33.  Öğrenciler arasında farklılaşma en çok hani testtedir?

      A.  I           B. II                 C. III                D. IV               E. V

Cevap: E

 

34.  Eğitim programı geliştirmek amacıyla oluşturulan ekipte, aşağıdakilerden hangisinin sürekli bulunması zorunlu değildir?

A.     Okul yöneticisi

B.     Program geliştirme uzmanı

C.     Ölçme ve değerlendirme

D.     Konu alanı uzmanı

E.      Branş öğretmeni

Cevap: A

35. Hedeflerin belirlenmesi aşamasında, aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması zorunlu değildir?

A.     Toplumun ihtiyaçlarının

B.     Konu-alan ilişkilerinin

C.     Bireyin ihtiyaçlarının

D.     Eğitim ekonomisinin bulgularının

E.      Toplumun eğitim felsefesinin

Cevap: D

 

36. “Eğitim programının sürekli olarak geliştirilmesi gerekir.

      Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışa uygun değildir?

A.     İlk uygulamada yüzde yüz öğrenme sağlayacak etkinlikte program hazırlamanın çok güç olması

B.     Okulların bürokratik bir yapı içerisinde örgütlenmiş olması.

C.     Eğitim teknolojisinde ilerlemeler kaydedilmesi.

D.     Konu alanlarındaki bilgi birikiminde önemli değişiklikler olması.

E.      Bilginin sürekli ve birikimli olarak değişmesi.

Cevap: B

 

37.  Öğretimde yararlanılan

1. Ünite planı

2.  Yıllık plan

3.  Ders planı (günlük plan)

Aşağıdakilerden hangisinde kapsamı en geniş olandan en dar olana doğru sıralanmıştır?

A.     2-1-3

B.     3-1-2

C.     3-2-1

D.     1-3-2

E.      1-2-3

Cevap: A

 

38.  Aşağıdakilerden hangisi öğretimi planlama ve uygulamada zamanı dikkate alma amacıyla yapılacak bir çalışma değildir?

A. Yıllı planda, ünite veya konuların sürelerini dikkate alma

B.     Ünite veya dersleri süresi içinde bitecek şekilde planlama.

C.     Resmi tatil ve özel gün veya haftaları dikkate alma

D.     Uzun zaman alacak etkinlikler için hazırlıkları önceden yapma

E.      Yetiştirilemeyen etkinlikleri ev ödevi olarak yaptırma

Cevap: E

 

39.  Öğretmenler, öğrenilmesi hedeflenen davranışların öğrencilerde görülebilmesi için ortam yaratırlar.

Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenin bu görevini yerine getirmek için yararlanabileceği yöntemlerden biri değildir?

A.     Öğrencilere, hedeflenen davranışları gösterdiklerinde pekiştireç verme

B.     Öğrencilerin ilgili olsun olmasın her davranışını pekiştirme

C.     Öğrencileri, hedeflenen davranışları öğrenme çabası göstermeye özendirme

D.     Öğrencilerin hedeflenen davranışları yapmaya çalışırken karşılaştıkları güçlükleri giderme

E.      Öğrencileri, hedeflenen davranışların kullanılacağı durumlarla karşı karşıya getirme.

Cevap: B

 

40.  Aşağıdaki davranışlardan hangisi “suyun buharlaşması olayının kavrama düzeyinde öğrenildiğini” gösteren bir kanıt olamaz?

A.     Olayı değişik bir örnekle açıklama

B.     Olayı kendi ifadesiyle açıklama

C.     Olayın kitaptaki tanımını söyleme

D.     Olayı kendi çizdiği bir şema ile gösterme

E.      Olayı resmederek ifade etme

Cevap: C

 

41.  Öğretim planları (yıllık plan, ünite planı, ders planı) hazırlamanın temel amacı hangisidir?

A.     Öğretim etkinliklerini planlı ve organize bir şekilde düzenlemek

B.     Okulun çevresi ile ilişkilerini güçlendirmek

C.     Öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek

D.     Okul yönetimi işlerini kolaylaştırmak

E.      Ölçme-değerlendirme için kriterler oluşturmak

Cevap: A

 

42.  Bir öğrenci, okula gitmek istememekte; bunu sürekli olarak dile getirmekte ve ısrar edildiğinde, okula gitmemek için bahaneler bulmaktadır.

Öğrencinin anne babası sorunu çözmek için psikolojik danışmanla görüşmeye gelmişlerdir.

Bu görüşmede danışman, anne babaya aşağıdakilerden hangisini önermemelidir?

A.     Öğrencinin okula gitmeye zorlanmasını ve bunda ısrar edilmesini

B.     Öğrenciyi üzen bir şey olup olmadığının araştırılmasını

C.     Öğrencinin, okula gitmeme nedenini açıklamasına fırsat verilmesini

D.     Öğrenciye okulu sevdirecek koşulların oluşturulmasını

E.      Soruna anlayışla yaklaşıp ona yardımcı söylemesini

Cevap:  A

 

43.  Bir sınıf öğretmeni okuldaki tüm kutlamalarda, bütün öğrencilerine aktif roller vermiştir. Çocuklar yetenek ve ilgilerine göre, sunuculuk, koro üyeliği, drama, şiir okuma ve halk oyunları alanlarında görev almışlardır.

Öğretmenin bu yaklaşımının gelişim psikolojisi açısından sağlayacağı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir?

A.     Çocukların onaylama, tanınma, başarma gereksinimlerinin doyurulması

B.     Çocuklar arasında en çok tercih edilen etkinliği belirlemesi

C.     Çocukların kendi liderlerini belirlemelerinde olanak sağlaması

D.     Çocukların, eğlenmelerinin sağlaması

Cevap: A

 

44.  Bir kavramı derinlemesine inceletmek isteyen bir öğretmen, kavramla ilişkili olan bütün çağrışımları kullanmaktadır. Bu öğretmen bu amacına aşağıdakilerden hangisiyle kolaylıkla ulaşabilir.

A.     Kavramların farklı dillerde karşılığını bulmak

B.     Kavram ağı oluşturmak

C.     Kavramların tanımlarını yazmak

D.     Kavramları örnek olan ve olmayan ola, durum veya nesneleri bulmak

E.      Kavramların somutluk ve soyutluk derecesini incelemek

Cevap. B

 

45.  Öğrencilerin sınıf ortamında bildikleri konular üzerinde kısa konuşmalar yapmasını isteyen öğretmenin ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A.  Söz dağarcığını zenginleştirmek

B.     Tartışma  kurallarını öğretmek

C.     Yaşantıların paylaşılmasını sağlamak

D.     Sözlü anlatım becerisini geliştirmek

E.      Öğrencilerinin heyecanla baş edebilmesini sağlamak

Cevap: D

 

46.  Gerçek hayatta karşılaşılan problemleri sınıf ortamına getirerek tartışma ortamı açarak çözüm yolları bulmaya çalışan öğretmenin kullandığı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A.     Örnek olay yöntemi

B.     Gösteri yöntemi

C.     Proje yöntemi

D.     Soru-yanıt

E.      Çözme yöntemi

Cevap: A

 

47.  Eğitsel gezilerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A.     Boş zamanları değerlendirmek

B.     Öğrenciler arasında yardımlaşmayı geliştirmek

C.     İlk elden somut yaşantılar sağlamak

D.     Öğrencilerin hazır oluş düzeyini yükseltmek

E.      Öğrencileri sınıf ortamının monotonluğundan kurtarmak

Cevap: C

 

48.  Evlerinde bir köpeğe “kuçu kuçu” demeyi öğrenen Ahmet, bir gün bahçelerine giren kuzuya da “kuçu kuçu” demiştir.

Ahmet’in bu davranışı aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A.     Algısal değişmezlik

B.     Algı çarpıtılması

C.     Seçici algı

D.     Uyarıcı genellemesi

E.      Deneme-yanılma

Cevap: D

 

49.  Bir öğretmen, öğretme-öğrenme ortamındaki uygulamalarını sürekli sorgulamakta ve bu uygulamalarla sonuçları arasındaki ilişkileri kendi amaçları açısından değerlendirmektedir.

Öğretmenin bu tutumu, onun hangi açıdan gelişmesini sağlar?

A.     Eğitim psikolojisi

B.     İletişim kurma

C.     Mesleki yeterlik

D.     Alan bilgisi

E.      Eğitim felsefesi

Cevap: C

 

50.  Aşağıdakilerden hangisinin öğrencilerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemesi beklenmez?

A.     Öğrencilerin ilgi ve beklentilerinin dikkate alınmaması

B.  Pasif ve sessiz bir sınıf topluluğunun oluşturulması

C.  Öğrencilerin bağımlı davranmaya özendirilmesi

E.      İşbirliğinden çok, rekabete önem verilmesi

Cevap: B

 

51.  Sunuş yoluyla etkili bir öğretim yapmak isteyen öğretmen, aşağıdakilerden hangisinden kaçınmalıdır?

A.     Sunuşunda bütün öğrencilerin anlayabileceği bir dil kullanma

B.     Sadece düz anlatım tekniğini kullanarak konunun bütün boyutlarını açıklama

C.     Öğrencilerin neleri öğrenecekleri konusunda bilgilendirme

D.     Sunuşunu ses tonu değişiklikleri, jest ve mimiklerle destekleme

E.      Sunuşunu, önemli kısımları toplayarak bitirme

Cevap: C

 

52.  Sınıfta öğrencilere bilgiler kolaylıkla öğrenebilecek basamaklara bölünür ve öğrencilerin bunları basitten karmaşığa öğrenmeleri sağlanır.

Bu yöntemi kullanan bir öğretmen, aşağıdaki ilkelerden hangisini uygulamaya çalışmaktadır?

A.  Bireysel hız

B.     Etkin katılım

C.     Küçük adımlar

D.     Beyin fırtınası

E.      Oranlı pekiştirme

Cevap:

 

53.  Laboratuarda deney yapacak bir öğretmen, deneye başlamadan önce öğrencileri ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarmalı ve alınacak önlemleri hatırlatmalıdır.

Öğretmen bu davranışı hangi amaçla yapar?

A.     Güvenliği sağlama

B.     Konuya dikkat çekme

C.     Öğrenmeye güdüleme

D.     Hazır oluşu sağlama

E.      Konuya ilgi çekme

Cevap: E

 

54.  Öğrenme öğretme sürecini uygun araç gereçlerle desteklemenin temel amacı nedir?

A.     Sözden ekonomi sağlamak

B.     Dersi eğlenceli kılmak

C.     Etkili ve kalıcı öğrenme sağlamak

D.     Sınıfla işbirliğini geliştirmek

E.      Öğrenci katılımını sağlamak

Cevap: C

 

55.  Yeni teknolojiler ve eğitimdeki kullanımları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin gelecekte en yaygın eğitim ortamı olması beklenir?

A.     Basılı eğitim malzemeleri

B.     Hareketli film

C.     Etkileşimli bilgisayar

D.     Hareketsiz film slayt ve benzeri

E.      Radyo ve televizyon

Cevap: C

 

56.  Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılda yaşanan gelişmelerden değildir?

A.     Bilgisayarın elinde

B.     Zihinsel farkların ölçülmesine ilişkin araçların yaygınlaştırılması

C.     Hayat boyu öğrenme etkinliklerinin hız kazanması

D.     Eğitimin devletin görevleri arasında yer alması

E.      Uzaktan eğitimde kitle iletişim araçlarının kullanılması

Cevap: D

 

57.  Meslek seçimine ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A.  Her birey çaba gösterirse her mesleğin gerekliliklerini yerine getirebilir.

B.  İyi bir meslek, kişiye yüksek mevki ve kazanç sağlayan meslektir.

C.     Birey ilk girdiği meslekte yaşam boyu çalışmalıdır.

D.     Her bireyin başarılı olabileceği en az bir meslek vardır.

E.      Bireyler mesleklerini olabildiğince erken yaşlarda belirlemelidirler.

Cevap: D

 

58.  Aşağıdakilerden hangisinin, “noktalama işaretlerini doğru kullanabilme “hedefine erişmiş olan öğrencileri diğerlerinden ayırma gücü en azdır?

A.  Verilen bir yazıda eksik bırakılmış noktalama işaretlerini doğru olarak tamamlama

B.  Bir yazıda, hatalı konulmuş olan noktalama işaretlerini saptama

C.  Noktalama işaretlerinin cümledeki görevlerini yazma

D.     Noktalama işaretleri kusursuz olan cümleler yazma

E.      Noktalamanın bir yazıdaki anlama nasıl etki ettiğini gösteren örnekler bulma

Cevap: C

 

59.  Ailesiyle birlikte alışverişe çıkan bir çocuk, her seferinde kendisine bir şeyler alınmasını istemekte, istekleri yerine getirilmeyince ağlamaktadır. Bu duruma çare bulamayan aile çocuğun öğretmeninden yardım istemektedir.

Öğretmenin anne-babaya, aşağıdakilerden hangisini önermesi en uygundur?

A.     Çocuğa, istediği her oyuncağın alınmayacağının kesin bir dille söylenmesi.

B.     Çocuğa, oyuncak yerine, isterse çikolata alınacağının söylenmesi.

C.     Sorunun o an çözülebilmesi için çocuğun istediği oyuncağın alınması.

D.     Çocuğun azarlanarak vitrinden uzaklaştırılması.

E.      Çocuğun bir daha alışverişe götürülmemesi.

Cevap: A

 

60.  Sınıf öğretmeninin rehber uzmanları yardım amacıyla aşağıdaki davranışlardan hangisini gerçekleştirmesi en uygun olur?

A.     Öğrencilere test ve diğer ölçme araçlarını uygulamak

B.     Öğrencilerin toplu dosyalarını tutmak

C.     Öğrencilerin, ilgi ve yeteneklerine uygun olan eğitsel kollarda görev almalarını sağlamak

D.     Öğrencilere meslekleri tanıtıcı bilgiler vermek.

E.      Sınıf ortamında sorun yaşayan öğrencilere çözüm yolları önermek.

Cevap: C

 

61.  Çalışma ortamınızı düzenlerken ışık ve ısının uygun olmasına, bir masa ve sandalyede çalışılmasına özen gösteriniz.

Lise öğrencilerine yönelik böyle bir önerinin temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

A.     Öğrenmede kullanılan bilişsel yaklaşımların bireyden bireye değişebilmesi

B.     Öğrenme hızının öğrenciden öğrenciye göre değişebilmesi

C.     Öğrenme için öncelikle genel bir uyarılmışlık durumunun gerekli olması

D.     Ders çalışmanın planlı çaba gerektiren bir uğraş olması

E.      Öğrencinin evde kendi kendine çalışabileceği bir yere ihtiyacının olması

Cevap: C

 

62.  Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi öğrencilerin güven duygularını olumsuz yönde etkiler?        

A.     Yanlış öğrenci cevaplarına hoşgörüsüz davranmak

B.     Sınıf içinde gerginlik yaratmaktan kaçınmak

C.     İlkeli ve kararlı davranmak

D.     Öğrencilerin kişiliğine saygı göstermek

E.      Öğrenciler arasında ayrım yapmak

Cevap: A

 

63. Anne babalara, çocuklarının sorunlarında onlara yardımcı olmak için neler yapabilecekleri konusunda bilgi veren bir öğretmen, aşağıdakilerden hangisini önermemelidir?

A.     Çocuklara anlayışla yaklaşmalarını

B.     Çocuklarının motivasyonlarını desteklemelerini

C.     Çocuklarının öz bakımını üstlenmelerini

D.     Çocuklarını sabırla dinlemelerini

E.      Çocuklarına, enerjilerini boşaltma fırsatı vermelerini

Cevap: C

 

64. Deneyimleri üzerinde düşünme (reflektive thinking) yoluyla kendini geliştirebilen kişinin, aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması beklenmez?

A.     Eleştirileri hoşgörü ile karşılama

B.     Sabit fikirli olmama

C.     İleri görüşlü olma

D.     Değişimi savunma

E.      Kendi görüşlerini ön planda tutma

Cevap: E

 

65. Bir öğretmenin mesleki alanda yeterliğe sahip olması aşağıdakilerden hangisi açısından daha büyük önem taşımaktadır?

A.     Eğitim amaçlarının ihtiyaca daha uygun hale getirilmesi

B.     Okullardaki ders sayısı ve çeşidinin artırılması

C.     Okul aile arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi

D.     Öğretim etkinliklerinin niteliğinin artırılması

E.     Öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmanın artması

Cevap: D

 

66. Bir lise öğrencisi, kimya dersinden sürekli olarak beklediğinin çok altında not almaktadır. Öğrenci öğretmenine kesinlikle doğru yaptığını yinelemektedir. Öğretmenin bu öğrenciye yapabileceği en uygun yardım aşağıdakilerden hangisidir?

A.     Bundan sonraki sınavlarda daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatmak

B.     Sınav sorularını sınıftaki öğrencilere incelemesini istemek

C.     Sınav sorularını yanıtlarken nerelerde hata yaptığını kendisiyle birlikte incelemek

D.     Diğer öğrencilerinin de beklentilerinin altında not aldığını söyleyerek öğrenciyi rahatlatmak

E.      Başarısız olduğu konularda özel öğretmenden ders almasını önermek.

Cevap: C

 

67. Dersinin sınavına son gün çalışıp başarılı olan öğrenciye öğretmeni bu başarıya çok sevinmemesi gerektiğini belirtmiştir.

      Öğretmenin bu sözü aşağıdaki görüşlerden hangisinin benimsendiğini gösterir?

A.     Kalıcı bir öğrenme için düzenli çalışması gerektiği

B.     Sınavlara son günlerden çalışan öğrenci çok zeki ise yüksek puan alabileceği

C.     Derse ilgisiz olan öğrencilerin mutlaka başarısız olacağı

D.     Öğrencinin bir daha asla bu başarıyı gösteremeyeceği

E.      Her ders için farklı bir çalışma tekniğinin kullanılabileceği

Cevap: A

 

68. Somut işlemler aşamasındaki öğrenciler için en etkili öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A.     Yaparak, yaşayarak öğrenme

B.     Ezberleyerek öğrenme

C.     Problem çözerek öğrenme

D.     Tartışma gruplarıyla öğrenme

E.      Not olarak öğrenme

Cevap: A

 

69. Aşağıdakilerden hangisinde öğrenme-öğretme sürecindeki üç temel öge doğru olarak verilmiştir?

A.     Okul, aile, çevre

B.     Öğretmen, öğrenci, ders kitabı

C.     Öğretmen, öğrenci, veli

D.     Öğretim hizmeti, öğretim programı, öğrenci

E.      Yönetici, öğretmen, veli

Cevap: D

 

70. Aşağıdakilerden hangisi ilk ve ortaöğretim okullarında okutulan dersler ve bu dersler ile ilgili program, kaynak kitap ve ders saatleri konusunda en yetkilidir?

A.     Milli Eğitim Şurası

B.     Milli Eğitim Müdürlüğü

C.     Teftiş Kurulu Başkanlığı

D.     İlgili Genel Müdürlük

E.      Talim Terbiye Kurulu

Cevap: E

 

71. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin ilkelerinden biri değildir?

A.     Tüm bireylere açık olması

B.     Öğüt vererek gerçekleştirilmesi

C.     Eğitimin ayrılmak bir parçası olması

D.     Her bireyin değerli olduğuna inanılması

E.      Hizmetlerin bir bütün olması

Cevap: B

 

72. Bir öğretmenin, okul başarısı düşük bir öğrenciyle etkileşimi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapmaması gerekir?

A.     Sabırlı olması

B.     Gayret göstermeye teşvik etmesi

C.     Başarılarını takdir etmesi

D.     Hoşgörülü olması

E.      Yanlışlarını cezalandırması

Cevap: E

 

73. Öğretmenin öğrencinin söylediklerini adeta onunla birlikte yaşayarak hissetmesi şeklinde tanımlanabilecek olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A.     Antipati

B.     Koşulsuz kabul

C.     Empati

D.     Saydamlık

E.      Saygı

Cevap: C

 

74. Sınıf içinde bir problemle karşılaşan öğretmenin yapması gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

A.     Rehberlik servisine göndermek

B.     Problemi, belirtileriyle saptamak

C.     Çözüm yollarını araştırmak

D.     Okul idaresine haber vermek

E.      Öğrenci velisini çağırmak

Cevap: B

 

75. Öğrencilerin dikkatini işlenecek konu üzerinde toplama dersin hangi bölümünün başlıca amacıdır?

A.     Derse hazırlanma

B.     Plan yapma

C.     Geçiş bölümleri

D.     Giriş bölümü

E.      Gözden geçirme

Cevap: D

 

76. Aşağıdaki etkinliklerin hangisinde öğrencilerin öğrenme sürecinde daha az etkin katılımı söz konusu olabilir?

A.     Grup çalışması veya eşli çalışma yaptırma

B.     Ödül vb. ile katılımı özendirme

C.     Sürece katılanlara geri iletim verme

D.     Katılımı kolaylaştırıcı önlemler alma

E.      Etkin katılımın beklendiğini söyleme

Cevap: E

 

77. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberlik uzmanının görevlerindendir?

A.     Öğrencinin devam  durumunu izlemek

B.     Öğrencilerle ilgili kişisel bilgileri müdüre iletmek

C.     Başarıyı engelleyen etmenleri araştırmak

D.     Öğretmeni olmayan sınıfın dersine girmek

E.      Sınavlarda gözetmenlik yapmak

Cevap: C

 

78. Mezunların sonraki yıllarda öğrenime devam edip etmediklerine, ettilerse başarı durumlarına: etmedilerse iş durumlarına, ilişkin bilgileri toplayarak ilgililere duyurmak, rehberlik servisinin hangi faaliyetleri kapsamında yer alır?

A.     Konsültasyon

B.     Bilgi toplama

C.     Alıştırma

D.     Bilgi verme

E.      İzleme

Cevap: E

 

79. Aşağıdakilerden hangisi, kendini gerçekleştirmiş bir bireyin özelliği değildir?

A.     Sadece yetişkin ve kültürlü kişilerin doğru karar verebileceklerini düşünmek

B.     Dış dünyayı ve diğer insanları oldukları gibi kabul etmek

C.     Bir konunun farklı biçimlerde ele alınabileceği görüşünde olmak

D.     Tüm insanların eşit değerde olduğuna inandığını ortaya koymak

E.      Sorunları kişiselleştirmeden, nesnel bir biçimde ele alabilmek

Cevap: A

 

80. Öğretmenin beğenisini kazanmak için uzun bir süre çeşitli girişimlerde bulunan bir öğrenci, öğretmenin onun hareketlerini bir türlü fark etmemesi üzerine bu girişimlerden vazgeçmiştir.

      Bu öğrencinin girişimlerinden vazgeçmesine, edimsel koşullanmada ne ad verilir?

A.     Birincil pekiştirme

B.     Sönme

C.     Olumlu pekiştirme

D.     Olumsuz pekiştirme

E.      İkincil pekiştirme

Cevap: B

 

81. Bir öğrenci, matematik dersindeki öğrenme isteklerini tamamlayarak başarı düzeyini yükseltiyor. Bu öğrenci fizik dersindeki çabalarında bir değişiklik yapmadığı halde, onun bu dersteki başarısında da yükselme oluyor. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinde örnektir.

A.     Zihinde canlandırma

B.     Bilişsel öğrenme

C.     Negatif transfer

D.     Olumlu aktarma

E.      Genelleme

Cevap: D

82. Aşağıdakilerden hangisi, öğrenilen malzemenin hatırda tutulmasını zorlaştırır?

A.     Anlamlı olması

B.     Sık kullanılması

C.     Karmaşık olması

D.     İlgi çekici olması

E.      Birden çok duyuya hitap etmesi

Cevap: C

 

83. İlköğretim 8. sınıf matematik öğretmeni, öğretim yılının başında öğrencilerinin bu derse hazır oluş düzeylerini belirlemek istemektedir.

Öğretmenin bu amaçla hazırlayacağı ölçme aracı, aşağıdakilerden hangisini kapsamalıdır?

A.     8. sınıf matematik dersinde gerçekleşecek öğrenmelerin önkoşulları

B.     8. sınıf matematik dersinde öğrenilecek önemli davranışları

C.     Analiz düzeyinde veya daha yüksek düzeylerdeki hedeflere ilişkin davranışları

D.     Derste, problem çözmeyle öğretilecek davranışları

E.      Dersteki zor olduğu düşünülen davranışları

Cevap: A

 

84. Aşağıdakilerden hangisi, problem merkezli öğrenmenin özelliklerinden biri değildir?

A.     Öğrencilerin, problemin çözümü için sorumluluk alması

B.     Öğretmenin değişik çözüm yollarını öğrencilerine sunması

C.     Düşünme süreçlerinin kullanılması için fırsatlar sağlaması

D.     Çözüm için belli bir formül ya da kalıbın olmaması

Cevap: D

 

85. Bir okulda, okulun değişik yerlerinde şu merkezler (köşeler) kurulmuştur; güzel sanatlar merkezi, iş-teknik merkezi,bilgi işlem merkezi, bilimsel araştırma merkezi, gösteri merkezi, dinlenme merkezi, kütüphane, müzik odası, spor salonu, yüzme havuzu.

Bu düzenlemeler aşağıdaki öğretme-öğrenme yaklaşımlarından özellikle hangisinin uygulanması için gereklidir?

A.     Farklı duyu ve yetenekleri kullanarak öğrenme

B.     Eğitsel geziler yöntemiyle öğrenme

C.     Soru-yanıt, yöntemiyle öğrenme

D.     Örnek olay inceleme yöntemiyle öğrenme

E.      Proje temelli öğretim yöntemiyle öğrenme

Cevap: A

 

86. Aşağıdakilerden hangisi buluş yoluyla öğrenme yaklaşımını uygulamaya çalışan bir öğretmenin yapmaması gereken bir davranıştır.

A.     Konuyu değişik örneklerle açıklamak

B.     Öğrencilerin dikkatini anlatacağı konu üzerinde toplamak

C.     Öğrencileri, düşünme süreçlerinden yararlanmaya özendirmek

D.     Ulaşılması gereken sonucu öğrencilere söylemek

E.      Öğrencilerden, öğrenilenleri gerekçeleriyle açıklamalarını istemek

Cevap: D

 

87. Amacı, kısa sürede çok sayıda fikir üretmek, sorunlara çözüm getirmek ve yaratıcılığı geliştirmek olan etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?

A.     Problem çözme

B.     Beyin fırtınası

C.     Güdümlü tartışma

D.     Gösteri (demonstrasyon)

E.      Grupla öğretim

Cevap: B

 

88. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin temel amacını ortaya koyar?

A.     Bireyin çeşitli özellikleri hakkında bilgi toplamak

B.     Bireyin ihtiyaçlarını belirleyip okulun yakın çevresini buna göre düzenlemek

C.     Bireye, ne yapması gerektiğini söylemek

D.     Bireyin kendisini tanımasına ve çevresindeki olanakları fark etmesine yardımcı olmak

E.      Bireyin sorunlarını belirlemek

Cevap: D

 

89. Eğitim ve kültür arasındaki ilişkiyi konu alan aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A.     Okul, kültürün aktarılmasında önemli bir araç görevi yapar

B.     Eğitim hem kültürü etkileyen hem de kültürden etkilenen bir yapıya sahiptir

C.     Eğitim ve kültür, gelişmeye karşı aynı ölçüde dirençlidir

D.     Eğitim kurumları, işlevini yerine getirirken kültürel olanaklardan yararlanır

E.      Eğitim uygulamaları, kültürel değerlerini izlerini taşırlar

Cevap: C

 

90. Bir öğretmen ödev verirken, aşağıdakilerden öncelikle hangisine dikkat etmelidir?

A.     Eğitsel değer taşımasına

B.     Uzun zaman almamasına

C.     Konusunun yakın çevreyle bağlantılı olmasına

D.     Bilgi toplamayı gerektirmesine

E.      Bireysel olarak yapılabilmesine

Cevap: A

 

91. Etkili bir öğretme-öğrenme süreci oluşmuş bir sınıfta, aşağıdakilerden hangisine olan ihtiyaç kendiliğinden en aza iner?

A.     Öğretmenin sınıfı ve dersi yönetmesine

B.     Araç gereçten yararlanmaya

C.     Malzeme tüketimine

D.     Sınıfın temizlenip eşyaların düzenlenmesine

E.      Öğretmenin disiplin sağlamak için önlem almasına

Cevap: E

 

92. Öğretmen, aşağıdaki yöntemlerden hangisini uzun süre kullanırsa, öğrencilerin öğretme-öğrenme sürecine etkin katılımın sağlamada yetersiz kalır?

A.     Buluş yöntemi

B.     Rol oynama yöntemi

C.     Problem çözme yöntemi

D.     Soru-yanıt yöntemi

E.      Anlatım yöntemi

Cevap: E

 

93. Bir öğretmen dersin başında öğrencilere birtakım resimler göstermiş ve onlardan, bu resimlere bakarak o gün işlenecek konuyu tahmin etmelerini istemiştir.

      Öğretmenin bu davranışı, aşağıdakilerden hangisine en az hizmet eder?

A.     Öğrencilerin konuya dikkatlerini toplamalarını sağlamaya

B.     Dersi güncel olaylarla ilişkilendirmeye

C.     Öğrencileri derse güdülemeye

D.     Öğrencilerin derse zihinsel hazırlık yapmasını sağlamaya

E.      Daha önce öğrenilen bilgilerle bağlantı kurmaya

Cevap: E

 

94. Kendisine başvuran bir öğrencide, ciddi psikolojik sorunların belirtisi olabilecek davranışlar gören bir psikolojik danışma ve rehberlik uzmanının izlemesi gereken en sağlıklı yol aşağıdakilerden hangisidir?

A.     Öğrenciye psikolojik testler uygulayarak teşhis koymaya çalışmak

B.     Veliyle iletişime geçerek durumun bir uzman tarafından incelenmesini sağlamak

C.     Öğretmenleriyle konuşarak öğrenciye gerekli hoşgörüyü göstermelerini istemek

D.     Uygun bir tedavi planı geliştirerek uygulamak

E.      Öğrencinin arkadaşlarından, öğrenci hakkında bilgi toplamak

Cevap: B

 

95. Bir sınıf öğretmeni, yakın arkadaş olan iki öğrencisinin birbirine darıldıklarını fark etmiştir.

      Bu öğretmenin izleyeceği en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir?

A.     Öğrencilerin, darılmalarına yol açan olayla ilgili duygularını uygun bir dille ifade etmelerine yardımcı olmak.

B.     Öğrencileri derhal rehberlik servisine göndererek sorunun çözülmesini istemek

C.     Bu öğrencilerin ikisine de yakın olan başka bir öğrenciden onları barıştırmasını istemek.

D.     Öğrencilere, barışmazlarsa bu durumu disiplin kuruluna bildireceğini söylemek

E.      Durumu okul idaresine bildirmek.

Cevap: A
1-E 13-D 25-D 37-A 49-B 61-C 73-D 85-D 97-B 109-A
2-A 14-B 26-D 38-E 50-E 62-A 74-C 86-B 98-C 110-D
3-B 15-C 27-A 39-E 51-A 63-A 75-D 87-E 99-E 111-C
4-A 16-C 28-B 40-E 52-E 64-C 76-B 88-D 100-C 112-B
5-E 17-A 29-D 41 53-C 65-D 77-C 89-E 101-A 113-D
6-B 18-C 30-C 42-A 54-D 66-E 78-A 90-C 102-C 114-A
7-E 19-A 31-C 43-B 55-A 67-E 79-D 91-A 103-B 115-E
8-D 20-E 32-A 44-B 56-C 68-D 80-C 92-C 104-A 116-B
9-C 21-B 33-D 45-D 57-B 69-A 81-E 93-C 105-E 117-C
10-B 22-E 34-A 46-C 58-D 70-B 82-E 94-A 106-C 118-C
11-D 23-B 35-C 47-B 59-E 71-A 83-B 95-C 107-E 119-D
12-E 24-E 36-B 48-A 60-E 72-B 84-B 96-A 108-A 120-E
 

 

 

       

 

 

 

 

 Son Yazılar
Çocuklar İçin Bilgisayar Programcılığı - Scratch, Code, Tynker
 
Hayat Maratonunda Steve Jobs Felsefesi
 
Amerika'da Eğitim Fırsatları
 
Avrupa'da Eğitim Fırsatları
 
Sosyal Ağların Çocuklar Üzerindeki Etkisi
 
Az Kitap Okuyoruz
 
Eğitimde Ailelerin Önemi
 
Zamanı Etkin Kullanma Yöntemi: Yapılacak Günlük İşler Listesi
 
 

© SINAVONLINE.net