Kariyer Seçimi

Bireylerin hayatlarında seçim yapmalarını gerektiren köşe başları mevcuttur. Bunların en önemlilerinden ve en çok tartışılanlarından biri de kariyer seçimi yönünde yapılan tercihleri içermektedir. Hayatın geri kalanının idamesi için gerekli olan koşulları temin etmek adına kritik önem taşıyan kariyer, sadece para kazanılan bir uğraş değil, aynı zamanda yapmaktan zevk alınan bir meşgale olsun isteniyor ise şayet, bu konuda yapılacak seçimlere de önem verilmesi, aceleye getirilmemesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, günümüzde birçok çalışanın yaptığı işten oldukça mutsuz olmasının sebebi kariyer seçimi konusunda yeterince hassas ya da bilinçli davranılmamış olmasıdır.Kariyer seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar?

Öncelikle yetenek ve beceriler ile örtüşen bir uğraş etrafında oluşturulmuş bir mesleğe yönelmek gerekmektedir. Matematik zekası çok yüksek olmayan, rakamlar ile uğraşmaktan zevk almayan birinin mühendis olmasını beklemek, bu meslekten zevk alacağını hayal etmek rasyonel bir beklenti değildir.

Seçilen kariyer çerçevesinde muhatap olunacak kesimin içinde olmaktan zevk alınacak olan bir gruba tekabül etmesi tercih edilmelidir. İlaç pazarlama mesleğini seçen, ancak doktor ve eczacılar ile ilaç hakkında konuştuğunu hayal dahi edemeyen birinin seçiminin isabetsizliği bu duruma iyi bir örnek teşkil edecektir.

Kariyerden, çalışma hayatından beklentinin ne olduğu da ortaya iyice konmalı, seçimler bu çerçevede şekillendirilmelidir. Amacı kısa sürede çok para kazanmak olan bir kişinin yazar olmayı hayal etmesi mutsuzluğunun mimarı olmaktan başka bir anlam teşkil etmeyecektir.

Bu ve benzeri hususların kariyer seçimine karar verilirken göz önünde bulundurulması kadar önemli bir başka nokta ise bu seçimin ne zaman yapılması gerektiğidir. Bu soruya cevap ise oldukça kısa ve net; bu yöndeki farkındalığın oluştuğundan emin olunan her yaş kariyer seçimi için uygun dönem demektir.

Editör/Yazar:

Birçokları gibi onlarca zorlu sınavlara girmiş ve sonucunda başarılı bir kariyer oluşturmuştur. Bu yolda yürüyen herkese faydalı olmak amacıyla içerik sunmaktadır.