Videolar   Formüller   İletişim 

GirişYGSİngilizceYDSKPSSALESAÖFTrafikTEOGIQOyun

 
Zeka Kutusu
IQ ve Zeka Nedir?
IQ'muz Artıyor mu?
Zeka Çeşitleri
Sosyal Zeka
Duygusal Zeka
Görsel Zeka
Mantıksal Zeka
İş Zekası
Zeka ve Akıl
Yapay Zeka
Çocuk ve Zeka
IQ/Zeka Testleri
IQ Test-1
IQ Test-2
IQ Test-3
Zeka Soruları-1
Zeka Soruları-2
Bilim Dünyası
Doğa ve Çevre
Uzay ve Yıldızlar
Hayvanlar
Dünyamız
İnsan
Teknoloji
Matematik
Yaşam
Videolar
created at TagCrowd.com
 SINAVONLINE.net

 

Zeka Çeşitleri

 
     
      

ZEKA ÇEŞİTLERİ

Günlük yaşamda hemen her alanda adı geçen kavramlardan biri “zeka”dır. Zeka; zihnin, bedenin sahip olduğu çeşitli yetenekleri birbiri ile uyumlu olarak kullanabilme yetisine; kısaca zihnin gücüne verilen isimdir. Entelektüel düzeyi gelişkin toplumlarda IQ kavramının yanında duygusal zeka olarak açılımı olan EQ kavramı da yoğun şekilde ele alınıp, değerlendiriliyor olsa da zeka çeşitleri uzmanlara göre bu kadarla sınırlı değil. Sosyal yaşamda çok da farkında olunmadığı düşünülen zeka türleri şu şekildedir:

Sözel Zeka: Kelimelerin gücünün farkında olabilme, kelimelerle etki oluşturabilme, kelimeleri amaca götürecek derecede başarılı bir şekilde kullanabilme becerisine verilen isimdir.

Sayısal Zeka: Analitik düşünme yetisi yüksek, neden- sonuç ilişkisini oluşturmada ileri derecede beceri sahibi olma durumuna verilen isimdir.

Görsel Zeka: Görerek öğrenme becerisi yüksek, görsel konularda güçlü hafıza sahibi olma durumu olarak tanımlanabilecek beceriye verilen isimdir.

Müzik Zekası: Ritm, tempo, melodi, nota konularında ilişki kurma ve uygulama becerisinin yüksek olması durumuna verilen isimdir.

Bedensel Zeka: El becerilerinin yüksek olması gibi, bedensel yetileri en iyi şekilde kullanabilme; beden dilini başarılı şekilde kullanarak hedeflenen etkiyi sağlayabilme becerisine verilen isimdir.

Sosyal Zeka: Sosyal konulara duyarlı olma, insan ilişkilerinde başarılı olma, insana dair konularda anlama ve algılama becerisinin yüksek olması durumuna verilen isimdir.

İçsel Zeka: Kişinin kendisine dair konulardaki farkındalığının yüksek olması; güçlü ya da zayıf yönleri tanımlamada başarılı olunması, kişisel hedefler konusunda net ve kesin olunması durumlarını kapsayan beceriye verilen isimdir.

Doğal Zeka: Doğa konularında, çevre sorunlarında duyarlı ve farkındalığın yüksek olması, doğadaki tüm unsurları ve canlıları aynı derecede önemsenmesi durumuna verilen isimdir.

Duygusal Zeka: Kişinin hem kendisine, hem de diğerlerine yönelik olarak duyguları anlama ve sezinleme hususunda algılarının açık olması, duyguları yönetme ve yönlendirme hususunda başarılı olunması durumuna verilen isimdir.

sinavonline.net
 

 

 

 Son Yazılar
Çocuklar İçin Bilgisayar Programcılığı - Scratch, Code, Tynker
 
Hayat Maratonunda Steve Jobs Felsefesi
 
Amerika'da Eğitim Fırsatları
 
Avrupa'da Eğitim Fırsatları
 
Sosyal Ağların Çocuklar Üzerindeki Etkisi
 
Az Kitap Okuyoruz
 
Eğitimde Ailelerin Önemi
 
Zamanı Etkin Kullanma Yöntemi: Yapılacak Günlük İşler Listesi
 
 

© SINAVONLINE.net