Videolar   Formüller   İletişim 

GirişYGSİngilizceYDSKPSSALESAÖFTrafikTEOGIQOyun

 
Hızlı Erişim
E-kitap
Meslekler
Hızlı Okuma
Kendinizi Tanıyın
Ne, Nasıl?
ÖSYM Sınav Takvimi
MEB Sınav Takvimi
Sınav sonuçları
Sınav numarası sorma
Soru Bankaları
YGS
İngilizce
YDS
KPSS
ALES
AÖF
Trafik
TEOG
IQ
Oyun
Videolar
created at TagCrowd.com

 SINAVONLINE.net AÖF - Açık Öğretim Fakültesi

 

 Açık Öğretim Fakültesi Dersleri ve Deneme Sınavları

          

AÖF - AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

İKTİSADA GİRİŞ 2005 ARA SINAV

        

KPSS Deneme Soruları   |   Ehliyet Sınavı Deneme Soruları   |   KPDS Deneme Soruları


     
 

        
İKTİSADA GİRİŞ 2005 ARA SINAV

1) İktisadi bir karar alırken göz önünde alınan yarar ve maliyetlerin kişiden kişiye farklılık

    gösterilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

    YANIT: Karar alıcılarının birbirinden farklı karar almaları

 

2) Mevcut durumu incelerken insan davranışı ve insanların piyasa endüstri, firma ve birey

    gibi nispeten küçük birimlerle ilişkili tercihlerini inceleyen iktisat bilimi aşağıdakilerden

    hangisidir?

    YANIT: Mikro İktisat

 

3) Bir öğrenci iktisat dersi çalışmak için her gün 1 saat daha fazla zaman ayırmanın yararını 1

    saat daha az uyumanın maliyetinden daha yüksek bularak çalışma kararı alırsa  aşağıdaki

    iktisadi düşünme tarzı ilkelerinden hangisine göre hareket etmiştir?

    YANIT: Marjinal Analiz

 

4) Aşağıdakilerden hangisi üretim imkanları eğrisinin orjine göre iç bükey olmasına neden

    olur?

    YANIT: Artan Fırsat Maliyeti

 

5) Aşağıdakilerden hangisi marjinal faydayı ifade eder?

    YANIT:  MU = DTU / DQ

 

6)                                                              Yandaki şekle göre Üretim İmkanları Eğrisi

                                                                  üzerindeki A noktası aşağıda yapılan

                                                                  değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

 

                                                                   YANIT: Ekonomik Tam İstihdamdadır.   

 

 

 

7) Bir malın fiyatı arttığında gelirin satın alma gücünün ve bu nedenle satın almak istenen mal

    miktarının azalmasına ne ad verilir?

    YANIT: Gelir Etkisi

 

8) Bir firmada istihdam edilen işçi sayısı 15’ ten 20’ ye çıkarıldığında üretim miktarı 100

    birimden 200 birime çıkıyorsa emeğin marjinal fiziki ürün değeri kaçtır?

    YANIT: 20

 

9) Tavan fiyat uygulamasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Text Box: P

 

    YANIT: Tüketicileri korumak

 

 

10) Yandaki şekilde bir mala ilişkin arz ve talep

       eğrileri verilmiş denge noktası E noktasında

       kurulmuş. Buna göre malın fiyatı 100 YTL

Text Box: D

 

       olduğunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

 

Text Box: Q

 

       YANIT: K-L aralığı kadar talep fazlası oluşur.

 

  

 

 

11) Mal ve hizmet üretmek için gerekli fiziksel ve zihinsel çalışmalar olarak ifade edilen

      üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

      YANIT: Emek

 

12) Bir malın fiyatı 100 YTL iken talep miktarı 25 adettir. Malın fiyatı 300 YTL ye çıktığında

      talep miktarı 15 adete düşüyorsa yay esnekliği değeri kaçtır?

      YANIT:  –0,5

 

13) Bir malın fiyatındaki artış karşısında toplam hasılatta artıyorsa fiyatın talep esnekliğinin

      değeri kaçtır?

      YANIT: ed < 1

 

14) Bir malın satın alınmak istenen miktarı ile fiyatı arasındaki ters yönlü ilişkiye ne ad

      verilir?

      YANIT: Talep Kanunu

 

15) Belirli bir ekonomik sorunla ilgili tüm gerçeklerin araştırılıp toplanmasına ne ad verilir?

      YANIT: Betimleyici İktisat

 

16) Gelirdeki artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verilir?

      YANIT: Düşük Mal

 

17) Üretimde uzun dönemde azalan verimler yasasının ortadan kalkmasının nedeni

      aşağıdakilerden hangisidir?

      YANIT: Tüm girdilerin değişken olması

 

18) Homojen mal üreten az sayıda firmanın oluşturduğu piyasa yapısına ne ad verilir?

      YANIT: Saf Oligopol

 

19) Tam Rekabet Piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın üretimde bulunabilmesi için

       gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir?

       YANIT: ???

20) Yandaki şekle göre                    

       Tüketici Rantı hangisidir?

 

       YANIT: P  Pe arası.    

 

 

21) ??????????

 

22) Tekelci Rekabet Piyasasında çok sayıda firma olmasına karşın firmalara tekelci güç elde

      etme olanağı sağlayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

      YANIT: Ürün Farklılaştırması

 

23) Hiçbir firmanın sattığı ürünün fiyatı üzerinden tek başına kontrol gücünün olmadığı

      piyasa türüne ne ad verilir?

      YANIT: Tam Rekabet Piyasası

 

 

24) Bir üretim faktörünün fiyatı arttığında diğer üretim faktörüne olan talep artıyorsa bu iki

      üretim faktörü arasındaki ilişki nasıldır?

      YANIT: İkame

 

25) Satın alınan bir mal veya hizmetin bu mal veya hizmet için herhangi bir bedel ödemeyen

      3. kişilere sağladığı faydaya ne ad verilir?

      YANIT: Dışsallık

 

26) Bir firma kullandığı tüm üretim faktörlerini %100 arttırdığında üretim miktarı %75

      artıyorsa aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

      YANIT: Ölçeğe göre azalan getiri

 

27) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik karı verir?

       YANIT: Toplam Gelir

 

28) Aşağıdakilerden hangisi bir üretim faktörüne ait marjinal ürün gelirini ifade eder?

      YANIT: MRP = MPP . MR

 

29) Tam Rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma zarar ediyorsa aşağıdaki eşitliklerden

      hangisi sağladığı üretim düzeyinde üretim yaparak zararını minimize etmeye çalışır?

      YANIT: MR = MC

 

30) Doğrusal talep fonksiyonunun orta noktasını ifade

      eden A noktasında fiyat esnekliğinin değeri nedir?

 

      YANIT:  e = 1

 

 

31) Belirli bir parasal değerin yüzdesi şeklinde alınan vergiye ne denir?

      YANIT: Ad valorem

 

32) Kamusal mallarda etkin üretim miktarının belirlenebilmesi için gerekli koşul

      aşağıdakilerden hangisidir?

      YANIT: Marjinal Fayda ile Marjinal Maliyetin eşit olması

 

33) Devlet negatif dışsallık meydana getiren üretim veya tüketim faaliyetlerinin marjinal

      dışsal maliyetini içselleştirmek için kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

      YANIT: Sübvansiyon

 

34) Tam Rekabet Piyasasında Marjinal Gelir aşağıdakilerden hangisiyle özdeş değildir?

      YANIT: Toplam Gelir

 

35) Kamusal bir malın marjinal faydasının özel bir malın marjinal faydasından farklı olmasına

       neden olan kamusal mal özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

       YANIT: Rakip olmama

 

36) Üretim faktörlerinin alınıp satıldığı piyasalara ne ad verilir?

       YANIT: Faktör Piyasaları

 

 


 

 

 Son Yazılar
Çocuklar İçin Bilgisayar Programcılığı - Scratch, Code, Tynker
 
Hayat Maratonunda Steve Jobs Felsefesi
 
Amerika'da Eğitim Fırsatları
 
Avrupa'da Eğitim Fırsatları
 
Sosyal Ağların Çocuklar Üzerindeki Etkisi
 
Az Kitap Okuyoruz
 
Eğitimde Ailelerin Önemi
 
Zamanı Etkin Kullanma Yöntemi: Yapılacak Günlük İşler Listesi
 
 

© SINAVONLINE.net